Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Averøy kommune
Kommunenr 1554
Alle grunnskoler med adresse i Averøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 47 (2,3)
Meek skole (utgått)
Utheim skole
Lesing
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 47 (2,8)
Meek skole (utgått)
Utheim skole
Regning
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 51 (2,0)
Meek skole (utgått)
Utheim skole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 30,0
Meek skole (utgått)
Utheim skole
Mestringsnivå 2
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 55,0
Meek skole (utgått)
Utheim skole
Mestringsnivå 3
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 15,0
Meek skole (utgått)
Utheim skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 40,0
Meek skole (utgått)
Utheim skole
Mestringsnivå 2
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 45,0
Meek skole (utgått)
Utheim skole
Mestringsnivå 3
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 15,0
Meek skole (utgått)
Utheim skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 7,9
Meek skole (utgått)
Utheim skole
Mestringsnivå 2
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 71,1
Meek skole (utgått)
Utheim skole
Mestringsnivå 3
Averøy ungdomsskole
Bodalen Friskole (privat)
Bruhagen barneskole 21,1
Meek skole (utgått)
Utheim skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no