Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Åseral kommune
Kommunenr 1026
Alle grunnskoler med adresse i Åseral kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Audnedal kommune 47 (3,9) 48 (7,2) 45 (3,4)
Farsund kommune 51 (1,9) 54 (2,7) 49 (2,5)
Flekkefjord kommune 50 (1,7) 51 (2,5) 49 (2,4)
Hægebostad kommune 44 (3,9)
Kristiansand kommune 50 (0,5) 51 (0,7) 49 (0,7)
Kvinesdal kommune 50 (2,1) 51 (3,0) 49 (3,0)
Lindesnes kommune 49 (2,0) 50 (2,9) 47 (2,8)
Lyngdal kommune 48 (1,8) 51 (2,6) 46 (2,4)
Mandal kommune 50 (1,3) 50 (2,1) 49 (1,7)
Marnardal kommune 46 (3,6) 46 (4,7) 47 (5,6)
Sirdal kommune 49 (3,6) 49 (4,6) 49 (5,4)
Songdalen kommune 50 (2,2) 50 (3,2) 51 (3,1)
Søgne kommune 46 (1,7) 46 (2,3) 46 (2,5)
Vennesla kommune 49 (1,5) 50 (2,1) 49 (2,0)
Åseral kommune 45 (5,0)
Lesing
Audnedal kommune 46 (3,3) 47 (5,2) 44 (3,8)
Farsund kommune 49 (1,6) 50 (2,4) 49 (2,1)
Flekkefjord kommune 49 (1,6) 48 (2,3) 50 (2,1)
Hægebostad kommune 45 (2,8)
Kristiansand kommune 50 (0,6) 49 (0,8) 50 (0,8)
Kvinesdal kommune 48 (1,9) 47 (2,8) 49 (2,5)
Lindesnes kommune 47 (1,8) 47 (2,3) 46 (2,9)
Lyngdal kommune 49 (1,6) 51 (2,3) 48 (2,2)
Mandal kommune 49 (1,2) 49 (1,8) 50 (1,5)
Marnardal kommune 46 (2,8) 45 (3,7) 46 (4,1)
Sirdal kommune 50 (3,3) 47 (4,7) 52 (4,4)
Songdalen kommune 50 (1,9) 50 (2,3) 51 (2,8)
Søgne kommune 46 (1,6) 45 (2,0) 48 (2,4)
Vennesla kommune 48 (1,4) 46 (2,0) 50 (1,9)
Åseral kommune 45 (5,5)
Regning
Audnedal kommune 49 (3,3) 50 (5,3) 46 (3,4)
Farsund kommune 51 (1,7) 53 (2,3) 48 (2,3)
Flekkefjord kommune 50 (1,6) 51 (2,3) 50 (2,3)
Hægebostad kommune 51 (6,0)
Kristiansand kommune 50 (0,6) 52 (0,8) 47 (0,7)
Kvinesdal kommune 51 (2,0) 50 (2,7) 52 (3,0)
Lindesnes kommune 48 (1,8) 50 (2,7) 46 (2,4)
Lyngdal kommune 49 (1,5) 52 (2,2) 46 (1,7)
Mandal kommune 51 (1,4) 53 (2,0) 49 (1,8)
Marnardal kommune 46 (3,5) 48 (4,4)
Sirdal kommune 53 (2,8) 53 (4,4) 53 (3,9)
Songdalen kommune 49 (1,8) 51 (2,9) 48 (2,3)
Søgne kommune 44 (1,6) 45 (2,0) 42 (2,3)
Vennesla kommune 50 (1,4) 51 (2,1) 49 (2,0)
Åseral kommune 47 (4,5)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Audnedal kommune 33,3
Farsund kommune 20,8 16,7 25,0
Flekkefjord kommune 23,5 19,3 27,4
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 21,6 20,8 22,6
Kvinesdal kommune 23,6 24,3 22,9
Lindesnes kommune 22,7 17,5 28,6
Lyngdal kommune 33,6 22,4 44,8
Mandal kommune 25,5 23,9 27,0
Marnardal kommune 41,4
Sirdal kommune
Songdalen kommune 27,6 34,2 22,4
Søgne kommune 41,7 43,9 38,6
Vennesla kommune 30,4 27,1 33,7
Åseral kommune
Mestringsnivå 2
Audnedal kommune 45,8
Farsund kommune 45,0 38,3 51,7
Flekkefjord kommune 54,6 57,9 51,6
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 53,5 50,2 57,4
Kvinesdal kommune 51,4 43,2 60,0
Lindesnes kommune 60,0 62,5 57,1
Lyngdal kommune 43,1 46,6 39,7
Mandal kommune 50,5 46,6 54,0
Marnardal kommune 37,9
Sirdal kommune
Songdalen kommune 43,7 36,8 49,0
Søgne kommune 38,8 34,1 45,6
Vennesla kommune 47,0 48,2 45,8
Åseral kommune
Mestringsnivå 3
Audnedal kommune 20,8
Farsund kommune 34,2 45,0 23,3
Flekkefjord kommune 21,8 22,8 21,0
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 24,9 29,0 20,0
Kvinesdal kommune 25,0 32,4 17,1
Lindesnes kommune 17,3 20,0 14,3
Lyngdal kommune 23,3 31,0 15,5
Mandal kommune 23,9 29,5 19,0
Marnardal kommune 20,7
Sirdal kommune
Songdalen kommune 28,7 28,9 28,6
Søgne kommune 19,4 22,0 15,8
Vennesla kommune 22,6 24,7 20,5
Åseral kommune

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Audnedal kommune
Farsund kommune 23,3 25,4 21,3
Flekkefjord kommune 26,8 29,8 24,2
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 24,2 26,9 21,0
Kvinesdal kommune 27,0 36,8 16,7
Lindesnes kommune 33,3 30,0 37,1
Lyngdal kommune 22,4 17,2 27,6
Mandal kommune 25,0 30,3 20,2
Marnardal kommune
Sirdal kommune
Songdalen kommune 20,2 17,9 22,0
Søgne kommune 38,6 47,0 26,3
Vennesla kommune 27,3 34,9 19,5
Åseral kommune
Mestringsnivå 2
Audnedal kommune
Farsund kommune 58,3 50,8 65,6
Flekkefjord kommune 55,3 54,4 56,1
Hægebostad kommune 56,3
Kristiansand kommune 52,8 50,9 55,1
Kvinesdal kommune 59,5 50,0 69,4
Lindesnes kommune 56,0 62,5 48,6
Lyngdal kommune 62,1 65,5 58,6
Mandal kommune 56,4 50,6 61,6
Marnardal kommune
Sirdal kommune
Songdalen kommune 57,3 69,2 48,0
Søgne kommune 48,6 42,2 57,9
Vennesla kommune 57,6 53,0 62,2
Åseral kommune
Mestringsnivå 3
Audnedal kommune
Farsund kommune 18,3 23,7 13,1
Flekkefjord kommune 17,9 15,8 19,7
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 23,0 22,1 23,9
Kvinesdal kommune 13,5 13,2 13,9
Lindesnes kommune 10,7 7,5 14,3
Lyngdal kommune 15,5 17,2 13,8
Mandal kommune 18,6 19,1 18,2
Marnardal kommune
Sirdal kommune
Songdalen kommune 22,5 12,8 30,0
Søgne kommune 12,9 10,8 15,8
Vennesla kommune 15,2 12,0 18,3
Åseral kommune

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Audnedal kommune
Farsund kommune 19,2 10,2 27,9
Flekkefjord kommune 24,4 19,0 29,2
Hægebostad kommune 31,3
Kristiansand kommune 24,8 19,4 31,0
Kvinesdal kommune 18,9 23,7 13,9
Lindesnes kommune 25,3 17,5 34,3
Lyngdal kommune 20,2 9,8 30,2
Mandal kommune 20,1 13,5 26,0
Marnardal kommune 39,3
Sirdal kommune
Songdalen kommune 22,0 22,0 22,0
Søgne kommune 42,0 37,3 49,1
Vennesla kommune 21,5 19,8 23,3
Åseral kommune
Mestringsnivå 2
Audnedal kommune
Farsund kommune 55,0 55,9 54,1
Flekkefjord kommune 52,0 51,7 52,3
Hægebostad kommune 37,5
Kristiansand kommune 48,5 45,2 52,4
Kvinesdal kommune 55,4 55,3 55,6
Lindesnes kommune 61,3 67,5 54,3
Lyngdal kommune 66,1 65,6 66,7
Mandal kommune 50,3 48,3 52,0
Marnardal kommune 42,9
Sirdal kommune
Songdalen kommune 58,2 51,2 64,0
Søgne kommune 49,3 51,8 45,5
Vennesla kommune 52,3 50,0 54,7
Åseral kommune
Mestringsnivå 3
Audnedal kommune
Farsund kommune 25,8 33,9 18,0
Flekkefjord kommune 23,6 29,3 18,5
Hægebostad kommune 31,3
Kristiansand kommune 26,7 35,4 16,6
Kvinesdal kommune 25,7 21,1 30,6
Lindesnes kommune 13,3 15,0 11,4
Lyngdal kommune 13,7 24,6 3,2
Mandal kommune 29,6 38,2 22,0
Marnardal kommune 17,9
Sirdal kommune
Songdalen kommune 19,8 26,8 14,0
Søgne kommune 8,7 10,8 5,5
Vennesla kommune 26,2 30,2 22,1
Åseral kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no