Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Åseral kommune
Kommunenr 4224
Alle grunnskoler med adresse i Åseral kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Åseral barne- og ungdomsskule 44 (4,7) 45 (5,0) 45 (4,7)
Lesing
Åseral barne- og ungdomsskule 47 (6,5) 45 (5,5) 47 (3,7)
Regning
Åseral barne- og ungdomsskule 49 (5,3) 47 (4,5) 49 (4,0)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Åseral barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 2
Åseral barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 3
Åseral barne- og ungdomsskule

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Åseral barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 2
Åseral barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 3
Åseral barne- og ungdomsskule

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Åseral barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 2
Åseral barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 3
Åseral barne- og ungdomsskule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no