Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Åseral kommune
Kommunenr 4224
Alle grunnskoler med adresse i Åseral kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Arendal kommune 48 (0,8) 50 (0,8) 50 (0,8) 49 (0,8) 50 (0,8)
Birkenes kommune 46 (2,0) 43 (1,7) 47 (2,2) 45 (1,6) 47 (2,4)
Bygland kommune 47 (5,7) 46 (5,2) 45 (7,3) 47 (4,0)
Bykle kommune 52 (5,2) 49 (4,7)
Evje og Hornnes kommune 52 (3,4) 49 (2,9) 49 (2,7) 50 (3,2) 50 (2,8)
Farsund kommune 49 (1,6) 50 (1,5) 51 (1,9) 50 (1,6) 52 (2,1)
Flekkefjord kommune 49 (1,5) 48 (1,7) 50 (1,7) 49 (1,8) 48 (1,8)
Froland kommune 52 (2,2) 50 (2,2) 51 (2,0) 47 (1,9) 48 (2,4)
Gjerstad kommune 52 (3,6) 47 (3,4) 51 (5,2) 45 (3,4) 46 (3,0)
Grimstad kommune 51 (1,1) 49 (1,1) 49 (1,1) 49 (1,0) 49 (1,1)
Hægebostad kommune 49 (3,6) 47 (3,1) 44 (3,9) 49 (4,1) 45 (3,9)
Iveland kommune 45 (4,0) 45 (2,8) 46 (4,8) 44 (3,0)
Kristiansand kommune 49 (0,5)
Kvinesdal kommune 48 (2,4) 50 (2,5) 50 (2,1) 49 (2,0) 48 (1,9)
Lillesand kommune 47 (1,5) 48 (1,7) 49 (1,5) 49 (1,5) 51 (1,6)
Lindesnes kommune 48 (1,1)
Lyngdal kommune 48 (1,5)
Risør kommune 49 (1,8) 47 (2,1) 47 (2,2) 47 (1,9) 50 (2,3)
Sirdal kommune 50 (5,5) 48 (4,7) 49 (3,6) 49 (3,7) 45 (3,2)
Tvedestrand kommune 47 (1,9) 51 (2,3) 50 (2,3) 49 (2,1) 51 (2,2)
Valle kommune 50 (3,9) 48 (4,0) 48 (5,0) 51 (4,1)
Vegårshei kommune 44 (3,9) 41 (3,1) 50 (3,4) 46 (2,9) 45 (2,2)
Vennesla kommune 48 (1,3) 48 (1,4) 49 (1,5) 47 (1,1) 50 (1,4)
Åmli kommune 49 (4,6) 47 (4,4) 47 (6,6) 46 (4,2) 46 (3,5)
Åseral kommune 44 (4,7) 45 (5,0) 45 (4,7)
Lesing
Arendal kommune 49 (0,8) 48 (0,8) 49 (0,7) 49 (0,8) 50 (0,8)
Birkenes kommune 47 (2,1) 47 (1,8) 47 (2,0) 47 (1,6) 49 (2,1)
Bygland kommune 49 (5,8) 47 (5,9) 51 (4,9) 52 (7,5)
Bykle kommune 50 (4,1) 52 (4,1)
Evje og Hornnes kommune 51 (2,9) 47 (2,7) 49 (2,6) 48 (2,8) 47 (2,2)
Farsund kommune 50 (1,8) 49 (1,6) 49 (1,6) 50 (1,5) 51 (1,8)
Flekkefjord kommune 49 (1,7) 48 (1,7) 49 (1,6) 49 (1,6) 46 (1,6)
Froland kommune 53 (2,3) 51 (2,4) 50 (1,6) 49 (2,0) 48 (1,9)
Gjerstad kommune 52 (3,3) 50 (3,1) 53 (3,9) 45 (3,5) 49 (2,6)
Grimstad kommune 52 (1,2) 49 (1,0) 49 (1,1) 49 (1,0) 50 (1,1)
Hægebostad kommune 48 (3,9) 43 (3,3) 45 (2,8) 53 (4,1) 45 (4,7)
Iveland kommune 46 (7,4) 45 (3,0) 48 (4,4) 44 (3,3)
Kristiansand kommune 49 (0,5)
Kvinesdal kommune 48 (2,3) 50 (2,3) 48 (1,9) 48 (1,8) 46 (1,6)
Lillesand kommune 48 (1,5) 47 (1,6) 49 (1,5) 49 (1,5) 50 (1,5)
Lindesnes kommune 50 (1,0)
Lyngdal kommune 50 (1,4)
Risør kommune 48 (2,0) 47 (2,2) 46 (2,3) 48 (2,1) 49 (2,0)
Sirdal kommune 49 (4,5) 54 (4,3) 50 (3,3) 48 (4,2) 48 (3,1)
Tvedestrand kommune 48 (2,3) 52 (2,1) 49 (2,2) 49 (2,2) 49 (2,2)
Valle kommune 47 (4,8) 46 (2,9) 44 (4,2) 48 (5,0) 48 (4,5)
Vegårshei kommune 46 (3,2) 46 (2,8) 53 (3,6) 49 (3,4) 47 (2,5)
Vennesla kommune 47 (1,3) 48 (1,3) 48 (1,4) 46 (1,1) 51 (1,4)
Åmli kommune 49 (4,0) 46 (3,8) 48 (5,7) 46 (3,6) 49 (4,0)
Åseral kommune 47 (6,5) 45 (5,5) 47 (3,7)
Regning
Arendal kommune 48 (0,8) 48 (0,8) 48 (0,8) 49 (0,8) 49 (0,8)
Birkenes kommune 47 (1,9) 47 (1,6) 47 (2,0) 47 (2,0) 49 (1,9)
Bygland kommune 45 (5,0) 49 (5,4) 47 (4,7) 46 (7,3)
Bykle kommune 54 (5,6) 54 (5,5)
Evje og Hornnes kommune 51 (2,8) 51 (3,6) 51 (3,0) 50 (3,2) 47 (2,6)
Farsund kommune 50 (1,8) 51 (1,7) 51 (1,7) 51 (1,6) 51 (1,9)
Flekkefjord kommune 53 (1,6) 49 (1,8) 50 (1,6) 50 (1,7) 48 (1,5)
Froland kommune 53 (2,2) 52 (2,4) 50 (1,8) 51 (2,1) 50 (1,8)
Gjerstad kommune 50 (2,8) 51 (3,0) 49 (4,2) 46 (3,5) 45 (3,2)
Grimstad kommune 52 (1,2) 49 (1,2) 49 (1,1) 49 (1,0) 51 (1,1)
Hægebostad kommune 48 (3,6) 50 (2,7) 51 (6,0) 57 (3,0) 47 (3,4)
Iveland kommune 46 (5,0) 49 (4,8) 43 (3,1) 49 (4,5) 41 (2,7)
Kristiansand kommune 49 (0,5)
Kvinesdal kommune 51 (2,1) 50 (2,2) 51 (2,0) 48 (2,0) 50 (1,9)
Lillesand kommune 49 (1,5) 50 (1,4) 48 (1,3) 48 (1,6) 49 (1,3)
Lindesnes kommune 51 (1,1)
Lyngdal kommune 50 (1,3)
Risør kommune 52 (1,9) 48 (1,8) 47 (2,3) 47 (1,9) 49 (2,1)
Sirdal kommune 49 (4,4) 54 (3,6) 53 (2,8) 49 (3,4) 50 (3,4)
Tvedestrand kommune 49 (2,2) 51 (2,4) 50 (1,9) 50 (2,3) 50 (2,3)
Valle kommune 47 (3,9) 45 (3,9) 47 (4,2)
Vegårshei kommune 46 (2,5) 47 (3,9) 50 (3,0) 48 (3,5) 46 (2,7)
Vennesla kommune 48 (1,4) 49 (1,5) 50 (1,4) 46 (1,3) 52 (1,5)
Åmli kommune 47 (4,1) 47 (3,6) 44 (4,7) 47 (4,8) 51 (3,7)
Åseral kommune 49 (5,3) 47 (4,5) 49 (4,0)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Arendal kommune 32,1 25,2 25,2 28,2 23,1
Birkenes kommune 34,7 50,0 42,0 47,1 35,5
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 25,6 25,6 26,2 28,3 25,5
Farsund kommune 26,4 13,8 20,8 19,2 25,7
Flekkefjord kommune 26,8 30,8 23,5 28,8 36,2
Froland kommune 15,2 18,5 21,6 32,3 35,1
Gjerstad kommune 27,3 37,9
Grimstad kommune 19,6 25,8 24,7 23,7 24,1
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 26,7
Kvinesdal kommune 32,8 22,4 23,6 20,3 28,2
Lillesand kommune 38,6 37,5 25,2 29,9 24,0
Lindesnes kommune 29,3
Lyngdal kommune 31,3
Risør kommune 23,7 29,0 42,6 28,0 20,0
Sirdal kommune 37,5 50,0
Tvedestrand kommune 39,7 20,6 21,3 21,9 23,6
Valle kommune
Vegårshei kommune 41,7
Vennesla kommune 29,2 32,3 30,4 34,2 26,6
Åmli kommune 36,4
Åseral kommune
Mestringsnivå 2
Arendal kommune 48,8 51,8 49,5 48,9 49,0
Birkenes kommune 50,0 43,9 39,1 43,7 46,1
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 41,9 51,2 54,8 34,8 47,3
Farsund kommune 54,5 67,5 45,0 57,6 37,1
Flekkefjord kommune 57,1 53,3 54,6 48,1 42,2
Froland kommune 54,5 58,5 50,0 53,8 36,4
Gjerstad kommune 48,5 44,8
Grimstad kommune 51,1 54,9 55,1 55,3 54,4
Hægebostad kommune
Iveland kommune 57,1 55,6
Kristiansand kommune 49,4
Kvinesdal kommune 47,5 47,8 51,4 60,9 59,0
Lillesand kommune 45,1 43,1 55,5 48,1 46,1
Lindesnes kommune 51,4
Lyngdal kommune 50,0
Risør kommune 58,1 56,5 37,7 60,0 58,3
Sirdal kommune 34,4 31,3
Tvedestrand kommune 47,1 47,1 52,5 56,3 41,7
Valle kommune
Vegårshei kommune 52,8
Vennesla kommune 54,2 52,1 47,0 53,9 47,3
Åmli kommune 40,9
Åseral kommune
Mestringsnivå 3
Arendal kommune 19,0 23,0 25,2 22,9 27,9
Birkenes kommune 15,3 6,1 18,8 9,2 18,4
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 32,6 23,3 19,0 37,0 27,3
Farsund kommune 19,1 18,7 34,2 23,2 37,1
Flekkefjord kommune 16,1 15,9 21,8 23,1 21,6
Froland kommune 30,3 23,1 28,4 13,8 28,6
Gjerstad kommune 24,2 17,2
Grimstad kommune 29,3 19,3 20,1 21,0 21,5
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 23,9
Kvinesdal kommune 19,7 29,9 25,0 18,8 12,8
Lillesand kommune 16,3 19,4 19,4 22,1 29,9
Lindesnes kommune 19,3
Lyngdal kommune 18,7
Risør kommune 18,3 14,5 19,7 12,0 21,7
Sirdal kommune 28,1 18,8
Tvedestrand kommune 13,2 32,4 26,2 21,9 34,7
Valle kommune
Vegårshei kommune 5,6
Vennesla kommune 16,7 15,6 22,6 11,9 26,1
Åmli kommune 22,7
Åseral kommune

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Arendal kommune 30,8 30,4 25,0 24,5 23,7
Birkenes kommune 33,3 30,9 34,8 26,1 31,2
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 18,6 31,0 16,7 39,1 32,7
Farsund kommune 22,7 22,8 23,3 21,8 17,3
Flekkefjord kommune 27,9 32,4 26,8 22,9 40,4
Froland kommune 15,6 18,5 16,9 23,1 28,9
Gjerstad kommune 21,2
Grimstad kommune 21,2 24,4 26,1 26,0 21,4
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 26,5
Kvinesdal kommune 27,9 31,3 27,0 26,1 33,3
Lillesand kommune 33,5 36,1 27,7 25,8 23,4
Lindesnes kommune 21,1
Lyngdal kommune 20,3
Risør kommune 27,7 35,3 41,5 29,3 26,3
Sirdal kommune 39,4 34,4
Tvedestrand kommune 31,3 15,9 21,0 26,9 29,6
Valle kommune
Vegårshei kommune 27,8
Vennesla kommune 31,1 30,3 27,3 36,4 20,8
Åmli kommune
Åseral kommune
Mestringsnivå 2
Arendal kommune 49,3 53,3 58,9 57,4 55,9
Birkenes kommune 55,6 55,6 52,2 62,5 50,6
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 55,8 59,5 66,7 43,5 54,5
Farsund kommune 55,5 58,5 58,3 58,1 61,5
Flekkefjord kommune 54,1 52,8 55,3 61,0 47,4
Froland kommune 51,6 49,2 64,0 60,0 60,5
Gjerstad kommune 48,5
Grimstad kommune 49,8 56,5 54,6 58,6 56,8
Hægebostad kommune 56,3
Iveland kommune 66,7
Kristiansand kommune 52,7
Kvinesdal kommune 52,5 47,8 59,5 62,3 60,3
Lillesand kommune 47,1 46,5 52,3 52,3 56,5
Lindesnes kommune 60,4
Lyngdal kommune 60,1
Risør kommune 53,2 50,0 46,2 54,7 57,9
Sirdal kommune 39,4 50,0
Tvedestrand kommune 47,8 60,9 61,3 55,2 49,3
Valle kommune 72,2
Vegårshei kommune 61,1
Vennesla kommune 54,5 54,5 57,6 53,3 53,0
Åmli kommune
Åseral kommune
Mestringsnivå 3
Arendal kommune 19,8 16,4 16,1 18,1 20,4
Birkenes kommune 11,1 13,6 13,0 11,4 18,2
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 25,6 9,5 16,7 17,4 12,7
Farsund kommune 21,8 18,7 18,3 20,2 21,2
Flekkefjord kommune 18,0 14,8 17,9 16,2 12,3
Froland kommune 32,8 32,3 19,1 16,9 10,5
Gjerstad kommune 30,3
Grimstad kommune 29,0 19,1 19,3 15,4 21,8
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 20,8
Kvinesdal kommune 19,7 20,9 13,5 11,6 6,4
Lillesand kommune 19,4 17,4 20,0 21,9 20,1
Lindesnes kommune 18,6
Lyngdal kommune 19,6
Risør kommune 19,1 14,7 12,3 16,0 15,8
Sirdal kommune 21,2 15,6
Tvedestrand kommune 20,9 23,2 17,7 17,9 21,1
Valle kommune
Vegårshei kommune 11,1
Vennesla kommune 14,4 15,2 15,2 10,3 26,2
Åmli kommune
Åseral kommune

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Arendal kommune 32,3 27,3 27,8 28,2 24,8
Birkenes kommune 34,2 30,5 31,9 38,2 24,4
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 18,6 21,4 23,3 34,0 33,9
Farsund kommune 21,2 20,3 19,2 18,1 22,3
Flekkefjord kommune 11,6 26,1 24,4 22,3 28,7
Froland kommune 14,7 13,6 20,0 15,6 15,6
Gjerstad kommune 15,2 18,5
Grimstad kommune 18,6 23,3 25,6 26,7 16,0
Hægebostad kommune 31,3
Iveland kommune 56,5
Kristiansand kommune 26,8
Kvinesdal kommune 14,3 22,4 18,9 29,6 24,1
Lillesand kommune 25,2 25,3 25,2 31,3 23,9
Lindesnes kommune 21,0
Lyngdal kommune 17,3
Risør kommune 17,9 19,7 40,0 25,7 26,7
Sirdal kommune 31,3 25,0
Tvedestrand kommune 24,2 23,2 14,3 22,4 25,7
Valle kommune
Vegårshei kommune 41,9 37,0 29,7
Vennesla kommune 25,1 28,6 21,5 35,6 20,3
Åmli kommune 36,4
Åseral kommune
Mestringsnivå 2
Arendal kommune 48,7 51,2 51,5 47,4 53,4
Birkenes kommune 54,8 54,9 50,7 42,7 52,6
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 58,1 50,0 46,5 36,2 44,6
Farsund kommune 54,9 47,2 55,0 53,5 49,5
Flekkefjord kommune 59,8 50,5 52,0 51,8 52,2
Froland kommune 52,9 48,5 53,3 62,5 66,2
Gjerstad kommune 60,6 59,3
Grimstad kommune 48,9 53,0 53,7 52,1 60,7
Hægebostad kommune 37,5
Iveland kommune
Kristiansand kommune 50,0
Kvinesdal kommune 55,6 53,7 55,4 57,7 57,0
Lillesand kommune 53,6 50,7 58,7 47,3 54,1
Lindesnes kommune 48,8
Lyngdal kommune 66,2
Risør kommune 50,5 72,7 41,5 62,2 55,0
Sirdal kommune 62,5 46,9 43,8
Tvedestrand kommune 53,0 44,9 65,1 50,7 48,6
Valle kommune
Vegårshei kommune 48,4 37,0 56,8
Vennesla kommune 57,3 48,8 52,3 51,3 46,7
Åmli kommune 40,9
Åseral kommune
Mestringsnivå 3
Arendal kommune 19,0 21,5 20,6 24,4 21,8
Birkenes kommune 11,0 14,6 17,4 19,1 23,1
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 23,3 28,6 30,2 29,8 21,4
Farsund kommune 23,9 32,5 25,8 28,3 28,2
Flekkefjord kommune 28,6 23,4 23,6 25,9 19,1
Froland kommune 32,4 37,9 26,7 21,9 18,2
Gjerstad kommune 24,2 22,2
Grimstad kommune 32,5 23,7 20,6 21,2 23,3
Hægebostad kommune 31,3
Iveland kommune
Kristiansand kommune 23,2
Kvinesdal kommune 30,2 23,9 25,7 12,7 19,0
Lillesand kommune 21,2 24,0 16,1 21,3 22,0
Lindesnes kommune 30,2
Lyngdal kommune 16,5
Risør kommune 31,6 7,6 18,5 12,2 18,3
Sirdal kommune 21,9 31,3
Tvedestrand kommune 22,7 31,9 20,6 26,9 25,7
Valle kommune
Vegårshei kommune 9,7 25,9 13,5
Vennesla kommune 17,5 22,6 26,2 13,1 33,0
Åmli kommune 22,7
Åseral kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no