Grunnet en teknisk oppdatering og flytting av driftsmiljø vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig onsdag 27. mai fra 08-16

Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Ås kommune
Kommunenr 3021
Alle grunnskoler med adresse i Ås kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Brønnerud skole 45 (3,1) 51 (5,8)
Kroer skole 44 (3,7) 44 (4,7)
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 50 (2,6) 49 (2,7) 53 (3,0) 53 (2,8) 54 (2,8)
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 50 (3,6) 49 (2,6) 51 (3,0) 46 (2,5) 48 (2,5)
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 52 (2,8) 53 (3,9) 54 (3,0) 52 (2,9)
Solberg skole 44 (2,0) 47 (3,8) 50 (3,1) 47 (2,9)
Steinerskolen i Ås (privat) 42 (3,9) 47 (5,3)
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 55 (2,5) 53 (2,9) 52 (2,8) 52 (2,5) 50 (2,5)
Lesing
Brønnerud skole 47 (5,1) 49 (4,5) 50 (4,8)
Kroer skole 43 (4,9) 51 (4,2)
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 50 (2,5) 53 (2,6) 51 (2,2) 53 (2,5)
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 52 (3,2) 54 (2,6) 53 (3,1) 49 (2,8) 51 (2,5)
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 51 (2,8) 48 (3,9) 52 (3,2) 51 (2,9)
Solberg skole 52 (3,5) 50 (4,4) 53 (2,7) 53 (3,0) 49 (3,2)
Steinerskolen i Ås (privat) 45 (3,2) 43 (5,9)
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 50 (2,8) 54 (2,8) 52 (2,9) 54 (2,1) 54 (2,4)
Regning
Brønnerud skole 42 (3,5) 51 (4,2) 50 (5,6)
Kroer skole 50 (4,3) 50 (5,1) 45 (3,5)
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 53 (2,8) 48 (2,9) 51 (2,5) 52 (2,2) 51 (2,7)
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 51 (3,1) 50 (2,5) 49 (2,7) 46 (2,3) 48 (2,9)
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 51 (3,2) 52 (3,3) 52 (3,0) 48 (3,2)
Solberg skole 44 (2,7) 53 (4,0) 52 (3,7) 48 (3,4)
Steinerskolen i Ås (privat) 38 (3,8) 41 (4,1)
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 50 (2,5) 58 (2,4) 53 (2,3) 55 (1,8) 51 (2,1)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Brønnerud skole
Kroer skole 42,9
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 20,0 24,4 12,2 13,6 8,0
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 27,3 22,8 23,1 42,3 36,2
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 13,3 9,4 23,8
Solberg skole 54,2 21,4 29,0
Steinerskolen i Ås (privat) 53,8
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 6,5 14,0 12,8 19,6 17,7
Mestringsnivå 2
Brønnerud skole
Kroer skole 57,1
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 65,0 57,8 51,2 50,0 54,0
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 48,5 54,4 48,1 42,3 46,8
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 63,3 53,1 45,2
Solberg skole 45,8 57,1 58,1
Steinerskolen i Ås (privat) 46,2
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 58,7 46,0 53,8 49,0 53,2
Mestringsnivå 3
Brønnerud skole
Kroer skole 0,0
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 15,0 17,8 36,6 36,4 38,0
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 24,2 22,8 28,8 15,5 17,0
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 23,3 37,5 31,0
Solberg skole 0,0 21,4 12,9
Steinerskolen i Ås (privat) 0,0
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 34,8 40,0 33,3 31,4 29,0

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Brønnerud skole
Kroer skole
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 22,2 12,2 13,3 10,0
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 17,6 15,8 18,9 30,0 17,0
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 15,6 12,5 19,0
Solberg skole 22,7 6,5
Steinerskolen i Ås (privat) 38,5
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 15,2 11,8 10,3 6,0 12,7
Mestringsnivå 2
Brønnerud skole
Kroer skole
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 55,6 53,7 68,9 60,0
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 52,9 43,9 45,3 37,1 61,7
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 59,4 62,5 54,8
Solberg skole 50,0 64,5
Steinerskolen i Ås (privat) 61,5
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 56,5 47,1 51,3 54,0 54,0
Mestringsnivå 3
Brønnerud skole
Kroer skole
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 22,2 34,1 17,8 30,0
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 29,4 40,4 35,8 32,9 21,3
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 25,0 25,0 26,2
Solberg skole 27,3 29,0
Steinerskolen i Ås (privat) 0,0
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 28,3 41,2 38,5 40,0 33,3

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Brønnerud skole
Kroer skole
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 11,9 31,9 19,0 11,1 20,4
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 20,6 24,6 26,9 33,8 21,3
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 16,1 10,0 32,6
Solberg skole
Steinerskolen i Ås (privat)
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 17,4 3,9 0,0 1,9 15,6
Mestringsnivå 2
Brønnerud skole
Kroer skole
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 59,5 57,4 59,5 62,2 51,0
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 52,9 50,9 53,8 52,1 66,0
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 58,1 56,7 46,5
Solberg skole
Steinerskolen i Ås (privat)
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 58,7 35,3 60,0 63,5 60,9
Mestringsnivå 3
Brønnerud skole
Kroer skole
Modulskole Ås Stadion
Nordby skole 28,6 10,6 21,4 26,7 28,6
Nordbytun ungdomsskole
Rustad skole 26,5 24,6 19,2 14,1 12,8
Rustadtunet skole
Sjøskogen skole 25,8 33,3 20,9
Solberg skole
Steinerskolen i Ås (privat)
Ås ungdomsskole
Åsgård skole 23,9 60,8 40,0 34,6 23,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no