Grunnskolepoeng

Illustrasjon for en enhet
Åarjel-Saemiej Skuvle
Ella Holm Bulls veg 61
7760 SNÅSA
Org.nr 974620081
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Snåsa kommune skoleeier

 

Disse tallene finnes ikke for den skolen du har valgt.

 

Rapporten kan ikke vise data for valgt(e) enhet(er)

 

Det skyldes at skolen du har valgt ikke har det årstrinnet som tallene er publisert på.

Standpunkt- og eksamenskarakterer samt grunnskolepoeng finnes bare for grunnskoler som har 10. trinn.