Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Vardø kommune
Kommunenr 2002
Alle grunnskoler med adresse i Vardø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk skriftlig eksamen
Aure kommune
Austevoll kommune 3,5 3,2 3,9
Bardu kommune 3,7 3,4 4,1
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune 3,4 2,4 3,9
Frøya kommune 4,1 3,9 4,3
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune 3,4 3,1 3,8
Hitra kommune 3,3 2,7 4,1
Hjelmeland kommune 3,7 3,8 3,6
Hol kommune
Hvaler kommune 3,9 4,3 3,5
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 3,6 3,4 3,7
Rendalen kommune 3,0
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune 3,4 3,1 3,7
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune 3,6 3,0 4,3
Steigen kommune 3,6 3,2 4,0
Sømna kommune
Tokke kommune 3,6 3,6 3,7
Vaksdal kommune 3,7 3,3 4,0
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune 3,5 3,1 3,8
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune 3,0 2,2 3,6
Engelsk muntlig eksamen
Aure kommune 4,6 4,7 4,6
Austevoll kommune 4,3 3,9 4,9
Bardu kommune
Båtsfjord kommune 5,1 5,1
Fitjar kommune 4,4
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 4,1
Hemnes kommune 4,6 4,4
Hitra kommune 3,9
Hjelmeland kommune 4,7
Hol kommune 3,8
Hvaler kommune 4,8
Høyanger kommune 4,4
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune 4,4
Meråker kommune 4,0
Nordkapp kommune 4,5
Nordreisa kommune 4,3
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 4,3
Rendalen kommune 5,0
Samnanger kommune 4,5
Sauda kommune 4,8 4,7 4,8
Skjervøy kommune 4,3
Skjåk kommune 5,3
Snåase - Snåsa kommune 5,1
Steigen kommune 3,8
Sømna kommune 4,4
Tokke kommune
Vaksdal kommune 4,5
Vardø kommune 5,2
Vik kommune 4,8
Vikna kommune 4,3
Vinje kommune 4,5 4,4
Øygarden kommune 5,3
Ål kommune 5,1
Fransk 1 muntlig eksamen
Aure kommune
Austevoll kommune
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune 4,9
Tysk 1 muntlig eksamen
Aure kommune
Austevoll kommune
Bardu kommune 4,3
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune 5,0
Hvaler kommune
Høyanger kommune 3,3
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune 5,2
Nordkapp kommune 4,8
Nordreisa kommune
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune 3,7
Vinje kommune
Øygarden kommune
Ål kommune
Matematikk skriftlig eksamen
Aure kommune 4,3
Austevoll kommune 3,9 4,2 3,6
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune 3,7 3,7
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune 3,3 3,7 3,0
Hjelmeland kommune
Hol kommune 3,4 3,4 3,5
Hvaler kommune 3,8 3,7 4,0
Høyanger kommune 3,6 3,8 3,5
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune 3,4 3,3 3,5
Meråker kommune 3,3 3,4 3,2
Nordkapp kommune 2,7
Nordreisa kommune 3,9 4,3 3,5
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune 3,7
Samnanger kommune
Sauda kommune 3,6 3,5 3,7
Skjervøy kommune 3,3 3,0 3,7
Skjåk kommune 3,7
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune
Sømna kommune 3,3
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune 3,3
Vik kommune 4,3 4,3 4,4
Vikna kommune 2,8 2,6 3,1
Vinje kommune 3,5 3,7 3,3
Øygarden kommune
Ål kommune 3,7 3,9 3,6
Matematikk muntlig eksamen
Aure kommune 5,3
Austevoll kommune 4,5
Bardu kommune 3,8
Båtsfjord kommune 4,0
Fitjar kommune 4,0
Frøya kommune 4,1 3,9
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune 4,0
Hjelmeland kommune 3,7
Hol kommune 4,2
Hvaler kommune 4,6
Høyanger kommune
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 4,4
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 5,0
Rendalen kommune
Samnanger kommune 3,8
Sauda kommune 4,6
Skjervøy kommune 3,3
Skjåk kommune 3,9
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune 3,6
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune 3,9
Vinje kommune 3,9 3,8
Øygarden kommune 4,4
Ål kommune 4,6
Naturfag muntlig eksamen
Aure kommune
Austevoll kommune 3,3
Bardu kommune 4,0
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune 4,2
Hitra kommune 4,3
Hjelmeland kommune
Hol kommune 2,6
Hvaler kommune 4,8
Høyanger kommune 4,3
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune 4,3
Meråker kommune
Nordkapp kommune 3,9
Nordreisa kommune 4,8 5,0
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune 4,2 4,2
Samnanger kommune
Sauda kommune 4,4
Skjervøy kommune 4,2
Skjåk kommune
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune 4,0
Sømna kommune 4,7
Tokke kommune
Vaksdal kommune 4,3
Vardø kommune
Vik kommune 4,7
Vikna kommune 4,0
Vinje kommune
Øygarden kommune 4,9
Ål kommune
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Aure kommune 3,9 3,3 4,5
Austevoll kommune 2,8 2,7 3,0
Bardu kommune
Båtsfjord kommune 3,4
Fitjar kommune 3,3 2,8 3,8
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune 3,3 3,5 3,1
Hitra kommune 3,0 2,9 3,2
Hjelmeland kommune 3,6 3,0 4,1
Hol kommune
Hvaler kommune 3,2
Høyanger kommune 3,3 2,8 4,2
Kárášjohka - Karasjok kommune 2,6
Lom kommune 3,2 2,9 3,5
Meråker kommune
Nordkapp kommune 2,6 2,2 3,1
Nordreisa kommune 2,3 2,3 2,3
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 3,2 2,3 4,1
Rendalen kommune
Samnanger kommune 3,6 3,5 3,7
Sauda kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune 2,9 2,6 3,2
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune
Sømna kommune 3,5
Tokke kommune
Vaksdal kommune 3,4 3,3 3,4
Vardø kommune
Vik kommune 4,2
Vikna kommune 3,3 2,9 3,9
Vinje kommune
Øygarden kommune 3,3 2,8 3,7
Ål kommune 3,3 2,9 3,6
Norsk muntlig eksamen
Aure kommune
Austevoll kommune 4,1
Bardu kommune 4,0
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune 4,3
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune 3,6
Hitra kommune 3,9 3,7 4,1
Hjelmeland kommune 4,4
Hol kommune 4,0
Hvaler kommune 4,8
Høyanger kommune 4,4
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune 4,9
Meråker kommune 5,4
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 4,5
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 5,1
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune 4,1
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune 5,0
Sømna kommune
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vinje kommune
Øygarden kommune 4,9
Ål kommune 4,5
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Aure kommune 3,4 3,0 3,8
Austevoll kommune 2,6 2,3 3,1
Bardu kommune
Båtsfjord kommune 2,9
Fitjar kommune 3,0 2,3 3,5
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune 2,5 2,6 2,5
Hitra kommune 3,1
Hjelmeland kommune 3,6 2,9 4,1
Hol kommune
Hvaler kommune 3,3
Høyanger kommune 3,2 2,5 4,2
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune 3,5 3,6 3,4
Meråker kommune
Nordkapp kommune 2,6 2,0 3,1
Nordreisa kommune 2,3 2,1 2,6
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 2,3 1,7 2,9
Rendalen kommune
Samnanger kommune 3,8 3,6 3,9
Sauda kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune 3,4 2,9 3,8
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune
Sømna kommune 2,9
Tokke kommune
Vaksdal kommune 3,3 3,3 3,2
Vardø kommune
Vik kommune 4,2
Vikna kommune 2,5 1,9 3,4
Vinje kommune
Øygarden kommune 3,1 2,7 3,3
Ål kommune 3,4 3,0 3,6
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Aure kommune 4,7
Austevoll kommune 5,0
Bardu kommune 4,5
Båtsfjord kommune 5,1
Fitjar kommune 4,1
Frøya kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune 3,9
Hol kommune
Hvaler kommune 4,9
Høyanger kommune 4,6
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune
Meråker kommune
Nordkapp kommune 4,6
Nordreisa kommune 4,9
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune 4,1
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune 4,6
Sømna kommune 3,8
Tokke kommune
Vaksdal kommune 4,1
Vardø kommune
Vik kommune 4,1
Vikna kommune
Vinje kommune 4,7
Øygarden kommune 4,5
Ål kommune 4,4
Samfunnsfag muntlig eksamen
Aure kommune
Austevoll kommune 4,5 5,0 3,7
Bardu kommune 4,0
Båtsfjord kommune
Fitjar kommune
Frøya kommune 4,5 4,0 4,9
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hemnes kommune 4,0
Hitra kommune 4,8
Hjelmeland kommune
Hol kommune 3,9 3,4 4,5
Hvaler kommune
Høyanger kommune 4,8 4,5
Kárášjohka - Karasjok kommune
Lom kommune 4,9
Meråker kommune 4,1
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 4,4
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune
Rendalen kommune
Samnanger kommune
Sauda kommune 4,7
Skjervøy kommune 4,1
Skjåk kommune 4,0
Snåase - Snåsa kommune
Steigen kommune
Sømna kommune 3,4
Tokke kommune
Vaksdal kommune
Vardø kommune
Vik kommune 5,2
Vikna kommune 4,5 4,3 4,8
Vinje kommune
Øygarden kommune 5,0
Ål kommune 3,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no