Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Vardø kommune
Kommunenr 5404
Alle grunnskoler med adresse i Vardø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk skriftlig eksamen
Alta kommune 3,2
Balsfjord kommune 3,4
Bardu kommune 3,7
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 4,0
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune 3,9
Lavangen kommune 3,2
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune 3,6
Målselv kommune 3,9
Måsøy kommune 3,3
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Porsanger kommune 3,6
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune 3,4
Storfjord kommune 4,3
Sørreisa kommune 4,1
Sør-Varanger kommune 3,7
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,0
Vadsø kommune
Vardø kommune
Engelsk muntlig eksamen
Alta kommune 4,5
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune 4,7
Båtsfjord kommune 5,1
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 4,7
Hasvik kommune
Ibestad kommune 4,1
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 4,1
Kvæfjord kommune 4,1
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 4,8
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 4,5
Nordreisa kommune 4,3
Porsanger kommune 4,3
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune 4,3
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 3,8
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,7
Vadsø kommune 4,8
Vardø kommune 5,2
Fransk 1 muntlig eksamen
Alta kommune 5,0
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 4,9
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,9
Vadsø kommune
Vardø kommune
Spansk 1 muntlig eksamen
Alta kommune 4,4
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 4,2
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,4
Vadsø kommune
Vardø kommune
Tysk 1 muntlig eksamen
Alta kommune 4,4
Balsfjord kommune 3,7
Bardu kommune 4,3
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 4,8
Nordreisa kommune
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,3
Vadsø kommune
Vardø kommune
Matematikk skriftlig eksamen
Alta kommune 3,2
Balsfjord kommune 3,3
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 3,8
Hasvik kommune 3,0
Ibestad kommune 3,5
Karasjok kommune
Karlsøy kommune 3,0
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune 2,9
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune 3,8
Målselv kommune 3,2
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 2,7
Nordreisa kommune 3,9
Porsanger kommune
Salangen kommune 3,7
Senja kommune
Skjervøy kommune 3,3
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 2,9
Tana kommune 3,7
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 3,8
Vadsø kommune 3,4
Vardø kommune 3,3
Matematikk muntlig eksamen
Alta kommune 4,0
Balsfjord kommune 3,4
Bardu kommune 3,8
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune 4,0
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune 3,5
Hammerfest kommune
Harstad kommune 4,1
Hasvik kommune
Ibestad kommune 4,2
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune 3,9
Kvænangen kommune 4,7
Kåfjord kommune 3,6
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune 5,0
Målselv kommune 4,0
Måsøy kommune 4,0
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 4,4
Porsanger kommune 5,0
Salangen kommune 4,7
Senja kommune
Skjervøy kommune 3,3
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 5,1
Sør-Varanger kommune 3,9
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,2
Vadsø kommune 4,3
Vardø kommune
Naturfag muntlig eksamen
Alta kommune 4,1
Balsfjord kommune
Bardu kommune 4,0
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 4,5
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune 4,7
Loppa kommune
Lyngen kommune 4,1
Målselv kommune 4,0
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 3,9
Nordreisa kommune 4,8
Porsanger kommune
Salangen kommune 4,8
Senja kommune
Skjervøy kommune 4,2
Storfjord kommune 4,2
Sørreisa kommune 4,8
Sør-Varanger kommune 3,9
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,3
Vadsø kommune 3,9
Vardø kommune
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Alta kommune 2,9
Balsfjord kommune 3,5
Bardu kommune
Berlevåg kommune 2,6
Båtsfjord kommune 3,4
Dyrøy kommune 3,5
Gamvik kommune 2,3
Gratangen kommune 2,5
Hammerfest kommune
Harstad kommune 3,2
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune 2,6
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune 3,6
Kvænangen kommune 3,0
Kåfjord kommune 2,1
Lavangen kommune
Lebesby kommune 3,4
Loppa kommune 2,8
Lyngen kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 2,6
Nordreisa kommune 2,3
Porsanger kommune 3,2
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune 3,7
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 3,3
Tana kommune 2,4
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 3,4
Vadsø kommune 3,1
Vardø kommune
Norsk muntlig eksamen
Alta kommune 4,6
Balsfjord kommune 3,7
Bardu kommune 4,0
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 4,1
Hasvik kommune 4,4
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune 4,1
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune 4,0
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 4,1
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 4,5
Porsanger kommune 5,1
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 4,3
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,7
Vadsø kommune
Vardø kommune
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Alta kommune 2,4
Balsfjord kommune 3,0
Bardu kommune
Berlevåg kommune 2,9
Båtsfjord kommune 2,9
Dyrøy kommune 3,0
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 2,7
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune 2,6
Kvænangen kommune 2,3
Kåfjord kommune 1,9
Lavangen kommune
Lebesby kommune 2,5
Loppa kommune 2,1
Lyngen kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 2,6
Nordreisa kommune 2,3
Porsanger kommune 2,3
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune 2,8
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 2,8
Tana kommune 2,2
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 3,2
Vadsø kommune 2,4
Vardø kommune
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Alta kommune 3,7
Balsfjord kommune
Bardu kommune 4,5
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune 5,1
Dyrøy kommune
Gamvik kommune 3,9
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 5,1
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 4,2
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 4,6
Nordreisa kommune 4,9
Porsanger kommune
Salangen kommune 4,7
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 3,1
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,4
Vadsø kommune 4,3
Vardø kommune
Samfunnsfag muntlig eksamen
Alta kommune 4,4
Balsfjord kommune 4,1
Bardu kommune 4,0
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune 4,0
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 4,4
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune 4,2
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune 4,8
Lyngen kommune 4,9
Målselv kommune 4,4
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 4,4
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune 4,1
Storfjord kommune 5,0
Sørreisa kommune 4,8
Sør-Varanger kommune 4,5
Tana kommune 3,9
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,5
Vadsø kommune 3,9
Vardø kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no