Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand kommune
Kommunenr 0914
Alle grunnskoler med adresse i Tvedestrand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Arendal kommune 3,5 3,6 3,9 3,5 3,9
Birkenes kommune 3,1 2,8 3,0 3,6
Bygland kommune 3,5
Bykle kommune 3,0 3,1 4,1
Evje og Hornnes kommune 3,6 3,2 4,0
Froland kommune 3,2 3,5 3,3 3,5 3,1
Gjerstad kommune 2,9 3,7
Grimstad kommune 3,8 3,3 3,7 3,4 3,3
Iveland kommune 3,5
Lillesand kommune 3,4 3,2 3,5 3,7 3,7
Risør kommune 3,5 3,1 3,8 3,1 2,9
Tvedestrand kommune 3,2 3,3 3,4 3,1 3,0
Valle kommune 3,2 3,1
Vegårshei kommune 3,5 3,1 3,3
Åmli kommune 3,4 3,5
Engelsk muntlig eksamen
Arendal kommune 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6
Birkenes kommune 3,4 4,6 4,3 4,7
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 4,9 4,9 4,1 4,7
Froland kommune 3,9 4,2 3,9 3,8
Gjerstad kommune 4,3 4,1 4,0 5,0
Grimstad kommune 4,4 4,6 4,6 4,8 4,5
Iveland kommune 4,5 5,3 4,7
Lillesand kommune 4,9 4,2 4,8 4,2 4,8
Risør kommune 4,6 3,9 4,6 4,3
Tvedestrand kommune 3,9 3,9 4,6 4,6
Valle kommune 4,1 2,8
Vegårshei kommune 4,4 3,8 3,7 5,3 4,9
Åmli kommune 4,0 4,1 4,1
Fransk 1 muntlig eksamen
Arendal kommune 4,3 4,6
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune 3,8
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Spansk 1 muntlig eksamen
Arendal kommune 4,4 4,9 4,4 4,6 3,8
Birkenes kommune 3,9 3,9
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune 4,0
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 5,0 4,5
Iveland kommune
Lillesand kommune 4,5 4,4 4,1 5,3
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Tysk 1 muntlig eksamen
Arendal kommune 4,0 3,0 4,6 4,4
Birkenes kommune 4,6 5,5 4,9
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,4
Iveland kommune
Lillesand kommune 5,0 5,2 4,4 4,7
Risør kommune
Tvedestrand kommune 4,0 3,2 4,6
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Matematikk skriftlig eksamen
Arendal kommune 2,8 3,1 3,3 3,5 3,6
Birkenes kommune 2,7 3,2 4,0 3,3
Bygland kommune 3,7 4,0
Bykle kommune 3,3
Evje og Hornnes kommune 2,9 3,3 3,6 3,9 3,6
Froland kommune 2,5 3,5 3,0 3,2 3,1
Gjerstad kommune 2,2 3,3 3,8
Grimstad kommune 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Iveland kommune 2,6 3,9
Lillesand kommune 3,2 3,5 3,3 3,6 3,9
Risør kommune 2,5 3,4 3,4 4,0 3,3
Tvedestrand kommune 2,0 2,8 3,8 3,1 3,7
Valle kommune 3,0 3,5
Vegårshei kommune 3,8
Åmli kommune 2,5 2,9
Matematikk muntlig eksamen
Arendal kommune 3,7 4,2 4,3 4,3 4,6
Birkenes kommune 4,3 4,1 3,0 4,4
Bygland kommune 3,9 4,3
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 4,6 4,3 5,1 4,3
Froland kommune 3,0 3,8 3,6 2,9 3,8
Gjerstad kommune 3,7 4,3 5,1 5,5
Grimstad kommune 3,9 4,4 4,3 4,1 3,9
Iveland kommune 4,0 4,5
Lillesand kommune 4,4 4,4 4,5 4,2 4,5
Risør kommune 4,1 3,9 4,0 3,6 5,0
Tvedestrand kommune 3,4 3,9 3,8 3,6
Valle kommune 3,7
Vegårshei kommune 4,7 3,7
Åmli kommune 4,3 3,2
Naturfag muntlig eksamen
Arendal kommune 4,2 3,7 4,2 4,2 4,2
Birkenes kommune 4,6 4,1 4,8 3,7 4,2
Bygland kommune 4,0 4,9 5,0
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 5,3 4,0 4,8 4,4
Froland kommune 4,2 3,3 3,7 3,9 4,4
Gjerstad kommune 3,2 3,3 3,5
Grimstad kommune 4,2 4,3 4,1 4,1 4,5
Iveland kommune 4,4 4,6
Lillesand kommune 4,5 4,8 4,8 4,9 4,2
Risør kommune 4,0 3,4 4,4
Tvedestrand kommune 3,7 3,9 4,2 4,9
Valle kommune 4,3 4,0 4,5
Vegårshei kommune 4,5 4,9
Åmli kommune 2,8
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Arendal kommune 3,5 3,5 3,4 3,8 3,5
Birkenes kommune 3,4 3,3 3,3 3,6 2,8
Bygland kommune 3,5 3,7
Bykle kommune 3,6
Evje og Hornnes kommune 3,6 3,6 3,4
Froland kommune 3,5 3,2 2,9 3,1 2,8
Gjerstad kommune 3,4 3,5
Grimstad kommune 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5
Iveland kommune 3,2 3,4
Lillesand kommune 3,7 3,7 3,5 3,6 3,5
Risør kommune 3,8 2,9 2,9 3,8 3,4
Tvedestrand kommune 3,4 3,0 3,6 3,6 3,7
Valle kommune 2,8
Vegårshei kommune 3,0
Åmli kommune 3,1 3,1
Norsk muntlig eksamen
Arendal kommune 4,1 4,4 4,6 4,3 4,4
Birkenes kommune 4,6 4,1 4,8 5,3 4,1
Bygland kommune 4,3
Bykle kommune 4,8
Evje og Hornnes kommune 4,1 5,0 4,6 5,0
Froland kommune 4,1 4,7 4,3 4,5 4,6
Gjerstad kommune 4,0 3,9 5,2
Grimstad kommune 4,2 4,3 4,2 4,6 4,3
Iveland kommune 4,1
Lillesand kommune 3,7 4,4 5,3 4,7 4,9
Risør kommune 4,3 4,4 4,7 4,0 4,3
Tvedestrand kommune 3,8 4,5 5,3 5,2 4,8
Valle kommune 4,6 4,2 4,7
Vegårshei kommune 4,5 5,3 3,6 4,3 5,2
Åmli kommune 4,8 3,3 5,1
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Arendal kommune 3,1 3,0 3,0 3,4 3,2
Birkenes kommune 3,4 2,7 3,0 3,0 2,8
Bygland kommune 3,8 4,4
Bykle kommune 3,2
Evje og Hornnes kommune 3,0 3,6 3,6
Froland kommune 2,8 2,7 2,4 3,2 2,6
Gjerstad kommune 3,1 2,8
Grimstad kommune 3,2 3,4 3,4 3,5 3,5
Iveland kommune 3,3 3,3
Lillesand kommune 3,4 3,7 3,3 3,2 2,9
Risør kommune 3,3 2,4 3,2 4,0 2,8
Tvedestrand kommune 2,8 2,9 3,2 3,5 3,4
Valle kommune 3,4
Vegårshei kommune 3,1
Åmli kommune 3,3 2,9
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Arendal kommune 4,7
Birkenes kommune 4,1
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 4,3
Froland kommune 4,0
Gjerstad kommune 4,0
Grimstad kommune 4,1
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune 4,1
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune 4,4
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Arendal kommune 4,5 4,5 4,4 4,3
Birkenes kommune 4,7 4,9 4,3 4,1
Bygland kommune 4,6
Bykle kommune 4,5
Evje og Hornnes kommune 4,6
Froland kommune 4,0 3,8 4,3 3,5
Gjerstad kommune 4,4 3,8
Grimstad kommune 3,9 4,4 4,3 4,6
Iveland kommune
Lillesand kommune 4,0 4,5
Risør kommune 4,1 4,2 5,2 4,5
Tvedestrand kommune 4,2 5,1 4,6 3,9
Valle kommune
Vegårshei kommune 4,1
Åmli kommune 4,1 4,3 4,5
Samfunnsfag muntlig eksamen
Arendal kommune 3,8 4,2 4,5 4,5 4,5
Birkenes kommune 4,8 4,8 4,6 4,1
Bygland kommune 4,3
Bykle kommune 3,7
Evje og Hornnes kommune 4,1 4,1 4,0
Froland kommune 3,8 3,9 3,6 3,5 4,1
Gjerstad kommune 4,0 4,4 4,8
Grimstad kommune 4,2 4,4 4,1 4,3 4,4
Iveland kommune 4,0 5,4
Lillesand kommune 4,4 4,3 4,0 4,5 4,9
Risør kommune 3,9 4,2 4,5 4,7 4,1
Tvedestrand kommune 4,4 4,4 4,2 4,3
Valle kommune 3,4
Vegårshei kommune 4,7 4,6 5,0
Åmli kommune 4,4 3,9 4,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no