Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle grunnskoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen 3,6 3,4 3,8 3,8 3,8
Engelsk muntlig eksamen 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6
Fransk 1 muntlig eksamen 4,3 4,5 4,4 3,8 4,9
Spansk 1 muntlig eksamen 4,0 4,1 4,2 4,6 4,4
Tysk 1 muntlig eksamen 4,2 3,9 4,2 4,0 4,2
Matematikk skriftlig eksamen 2,7 3,2 3,3 3,4 3,7
Matematikk muntlig eksamen 4,2 4,3 3,9 4,2 4,1
Naturfag muntlig eksamen 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4
Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,4 3,5 3,4 3,5 3,2
Norsk muntlig eksamen 4,3 4,4 4,5 4,4 4,4
Norsk sidemål skriftlig eksamen 3,0 3,2 3,1 3,4 2,9
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen 4,4
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen 4,3 4,5 4,3 4,5
Samfunnsfag muntlig eksamen 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no