Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 3804
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 3,8 2,8 3,7 3,5 3,7
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 4,1 3,5 4,1 4,1 3,6
Bugården ungdomsskole 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat) 3,2 3,8
Mokollen skole (privat) 3,9 3,6
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 3,8 3,5 3,9 3,7 3,8
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 3,7 3,4 4,3 3,6 4,1
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Engelsk muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 4,2 4,3 4,0 3,8 4,1
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 4,5 5,2 4,6 4,5 4,5
Bugården ungdomsskole 5,1 4,5 4,2 4,7 4,2
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat) 4,3
Mokollen skole (privat) 5,0 4,2
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 4,7 4,6 4,3 4,8 4,5
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 3,7 3,8 4,4 4,6 4,8
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 4,5 4,7 5,3 4,2 4,2
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Fransk 1 muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole
Bugården ungdomsskole 4,3 4,5
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat)
Mokollen skole (privat)
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 4,4
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 5,0 5,0 4,3 4,9
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 4,8
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Spansk 1 muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 5,0 4,7 4,8
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 4,3
Bugården ungdomsskole 3,4 4,4 3,8 4,1
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat)
Mokollen skole (privat) 4,6
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 4,0
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 3,9
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 4,0 4,7
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Tysk 1 muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 4,0 4,2
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 4,3
Bugården ungdomsskole 4,0
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat)
Mokollen skole (privat)
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 4,4
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Matematikk skriftlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 2,7 3,8 3,1 3,5 3,0
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 3,3 3,5 4,1 3,8
Bugården ungdomsskole 2,7 3,1 3,3 3,7 4,2
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat) 3,9 3,6
Mokollen skole (privat) 2,7
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 2,7 3,4 3,7 4,0 3,9
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 2,9 3,1 3,2 3,5 3,4
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 3,0 3,4 3,5 4,0
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Matematikk muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 3,9 4,0 4,5 4,1
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 4,8 4,3 4,2 4,9 4,5
Bugården ungdomsskole 4,2 3,8 3,8 3,7 4,2
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat)
Mokollen skole (privat)
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 4,5 4,5 4,4 4,2 4,3
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 3,7 4,5 4,4 4,5
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 4,3 4,4 4,5 4,5 4,3
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Naturfag muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 4,0 4,4 3,7 4,1 4,3
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 5,0 4,8 4,4 4,5 4,5
Bugården ungdomsskole 4,0 4,8 3,6 4,4 4,7
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat) 4,9
Mokollen skole (privat) 5,4 4,7
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 4,4 4,9 4,1 4,3 3,9
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 3,7 4,7 5,1 4,5 4,3
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 5,0 4,3 4,3 4,7 4,5
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 3,2 3,7 3,2 3,7 2,9
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 3,5 3,8 3,5 3,6 3,7
Bugården ungdomsskole 3,4 3,5 3,3 2,9 3,3
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat) 3,5
Mokollen skole (privat) 3,8
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 3,3 3,4 3,8 3,7 2,9
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 3,1 3,0 2,8 3,2 3,6
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 3,0 3,4 3,4 3,4 3,6
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Norsk muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 4,3 4,8 4,7 5,1 3,9
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 5,1 4,9 4,3 4,5 5,1
Bugården ungdomsskole 4,2 4,6 4,9 4,5
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat) 5,5 4,5
Mokollen skole (privat) 5,5 4,0
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 4,2 4,2 4,7 4,4 4,6
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 3,9 4,2 4,9 5,0
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 4,7 4,3 4,9 5,1 4,7
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 3,1 3,0 2,7 3,5 2,3
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 3,4 3,1 3,7 3,7 3,3
Bugården ungdomsskole 3,1 3,1 3,4 3,0 2,8
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat) 3,3
Mokollen skole (privat) 3,7
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 3,1 3,2 3,2 3,5 3,0
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 3,0 3,4 3,0 3,2 3,4
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 3,1 3,7 3,5 3,7 3,4
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 4,1
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 5,0
Bugården ungdomsskole 4,8
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat)
Mokollen skole (privat)
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 4,3
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 4,5
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 3,7 4,1 4,1
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 4,7 4,9 4,6 5,1
Bugården ungdomsskole 5,0 4,7
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat)
Mokollen skole (privat)
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 5,5 4,4 4,7 4,6
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 3,6 3,8
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 4,6 4,9 5,0
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Samfunnsfag muntlig eksamen
Andebu skole
Andebu ungdomsskole 4,7 4,2 4,0 4,8 4,3
Bokemoa skole
Breidablikk ungdomsskole 4,7 4,8 4,2 4,4 4,8
Bugården ungdomsskole 4,7 4,2 4,3 4,1 4,4
Byskolen
Fevang skole
Framnes skole
Gokstad skole
Haukerød skole
Helgerød skole
Høyjord skole
Klokkergårdstiftelsen - Skole Stokke (privat)
Kodal skole
Krokemoa skole
Melsom skole
Moe skole (privat) 4,8 4,6
Mokollen skole (privat) 4,5
Mosserød skole
Ormestad skole
Ramsum skole
Ranvik ungdomsskole 3,9 3,7 4,2 5,0 4,6
Sande skole
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Skagerak International School (privat)
Skolen for Sosiale og Medisinske Institusjoner
Stokke ungdomsskole 4,1 4,1 4,4 4,5 4,8
Store Bergan skole
Unneberg skole
Varden ungdomsskole 5,2 4,6 4,8 4,7 4,8
Vennerød skole
Vesterøy skole
Virik skole
Wang Ung Sandefjord AS (privat)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no