Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,8
Aust-Agder fylke 3,4
Buskerud fylke 3,7
Finnmark Finnmárku fylke 3,4
Hedmark fylke 3,6
Hordaland fylke 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,7
Nordland fylke 3,6
Norske skoler i utlandet 3,5
Oppland fylke 3,5
Oslo fylke 4,0
Rogaland fylke 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,7
Svalbard
Telemark fylke 3,7
Troms Romsa fylke 3,8
Trøndelag fylke 3,6
Vest-Agder fylke 3,5
Vestfold fylke 3,7
Østfold fylke 3,6
Engelsk muntlig eksamen
Akershus fylke 4,6
Aust-Agder fylke 4,6
Buskerud fylke 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,3
Hedmark fylke 4,6
Hordaland fylke 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,6
Nordland fylke 4,6
Norske skoler i utlandet 4,5
Oppland fylke 4,4
Oslo fylke 4,8
Rogaland fylke 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,5
Svalbard
Telemark fylke 4,4
Troms Romsa fylke 4,6
Trøndelag fylke 4,5
Vest-Agder fylke 4,4
Vestfold fylke 4,5
Østfold fylke 4,6
Fransk 1 muntlig eksamen
Akershus fylke 4,5
Aust-Agder fylke 4,1
Buskerud fylke 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,9
Hedmark fylke 4,2
Hordaland fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 3,7
Nordland fylke 5,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,2
Oslo fylke 4,3
Rogaland fylke 4,4
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Telemark fylke 3,9
Troms Romsa fylke 3,8
Trøndelag fylke 4,2
Vest-Agder fylke 4,3
Vestfold fylke 4,5
Østfold fylke 4,1
Spansk 1 muntlig eksamen
Akershus fylke 4,3
Aust-Agder fylke 4,4
Buskerud fylke 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,2
Hedmark fylke 4,4
Hordaland fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,3
Nordland fylke 4,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,0
Oslo fylke 4,4
Rogaland fylke 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,4
Svalbard
Telemark fylke 3,3
Troms Romsa fylke 4,6
Trøndelag fylke 4,3
Vest-Agder fylke 4,2
Vestfold fylke 4,2
Østfold fylke 4,1
Tysk 1 muntlig eksamen
Akershus fylke 4,4
Aust-Agder fylke 4,4
Buskerud fylke 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,6
Hedmark fylke 4,3
Hordaland fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,5
Nordland fylke 4,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,4
Oslo fylke 4,3
Rogaland fylke 4,1
Sogn og Fjordane fylke 4,1
Svalbard
Telemark fylke 4,0
Troms Romsa fylke 4,0
Trøndelag fylke 4,4
Vest-Agder fylke 4,4
Vestfold fylke 4,1
Østfold fylke 4,1
Matematikk skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,8
Aust-Agder fylke 3,6
Buskerud fylke 3,5
Finnmark Finnmárku fylke 3,4
Hedmark fylke 3,6
Hordaland fylke 3,6
Møre og Romsdal fylke 3,5
Nordland fylke 3,4
Norske skoler i utlandet 3,1
Oppland fylke 3,5
Oslo fylke 4,0
Rogaland fylke 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,8
Svalbard
Telemark fylke 3,5
Troms Romsa fylke 3,4
Trøndelag fylke 3,6
Vest-Agder fylke 3,6
Vestfold fylke 3,7
Østfold fylke 3,6
Matematikk muntlig eksamen
Akershus fylke 4,2
Aust-Agder fylke 4,1
Buskerud fylke 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 4,2
Hedmark fylke 4,2
Hordaland fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,2
Nordland fylke 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,1
Oslo fylke 4,1
Rogaland fylke 4,1
Sogn og Fjordane fylke 4,2
Svalbard
Telemark fylke 4,1
Troms Romsa fylke 4,2
Trøndelag fylke 4,2
Vest-Agder fylke 4,1
Vestfold fylke 4,3
Østfold fylke 4,1
Naturfag muntlig eksamen
Akershus fylke 4,3
Aust-Agder fylke 4,2
Buskerud fylke 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,2
Hedmark fylke 4,3
Hordaland fylke 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,2
Nordland fylke 4,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,2
Oslo fylke 4,3
Rogaland fylke 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,3
Svalbard
Telemark fylke 4,3
Troms Romsa fylke 4,3
Trøndelag fylke 4,3
Vest-Agder fylke 4,2
Vestfold fylke 4,4
Østfold fylke 4,2
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,5
Aust-Agder fylke 3,7
Buskerud fylke 3,5
Finnmark Finnmárku fylke 3,3
Hedmark fylke 3,4
Hordaland fylke 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,4
Nordland fylke 3,4
Norske skoler i utlandet 3,0
Oppland fylke 3,5
Oslo fylke 3,6
Rogaland fylke 3,5
Sogn og Fjordane fylke 3,4
Svalbard
Telemark fylke 3,4
Troms Romsa fylke 3,5
Trøndelag fylke 3,5
Vest-Agder fylke 3,5
Vestfold fylke 3,4
Østfold fylke 3,5
Norsk muntlig eksamen
Akershus fylke 4,6
Aust-Agder fylke 4,5
Buskerud fylke 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,2
Hedmark fylke 4,5
Hordaland fylke 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,5
Nordland fylke 4,5
Norske skoler i utlandet 4,6
Oppland fylke 4,6
Oslo fylke 4,6
Rogaland fylke 4,4
Sogn og Fjordane fylke 4,6
Svalbard
Telemark fylke 4,4
Troms Romsa fylke 4,4
Trøndelag fylke 4,5
Vest-Agder fylke 4,3
Vestfold fylke 4,6
Østfold fylke 4,4
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,4
Aust-Agder fylke 3,5
Buskerud fylke 3,4
Finnmark Finnmárku fylke 3,3
Hedmark fylke 3,3
Hordaland fylke 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,4
Nordland fylke 3,3
Norske skoler i utlandet 3,0
Oppland fylke 3,4
Oslo fylke 3,7
Rogaland fylke 3,5
Sogn og Fjordane fylke 3,6
Svalbard
Telemark fylke 3,2
Troms Romsa fylke 3,4
Trøndelag fylke 3,3
Vest-Agder fylke 3,3
Vestfold fylke 3,3
Østfold fylke 3,3
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Akershus fylke 4,5
Aust-Agder fylke 4,4
Buskerud fylke 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,5
Hedmark fylke 4,4
Hordaland fylke 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,3
Nordland fylke 4,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,4
Oslo fylke 4,5
Rogaland fylke 4,4
Sogn og Fjordane fylke 4,3
Svalbard
Telemark fylke 4,3
Troms Romsa fylke 4,3
Trøndelag fylke 4,4
Vest-Agder fylke 4,4
Vestfold fylke 4,5
Østfold fylke 4,2
Samfunnsfag muntlig eksamen
Akershus fylke 4,6
Aust-Agder fylke 4,4
Buskerud fylke 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,6
Hedmark fylke 4,3
Hordaland fylke 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,5
Nordland fylke 4,6
Norske skoler i utlandet 4,8
Oppland fylke 4,3
Oslo fylke 4,5
Rogaland fylke 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,5
Svalbard
Telemark fylke 4,3
Troms Romsa fylke 4,5
Trøndelag fylke 4,4
Vest-Agder fylke 4,2
Vestfold fylke 4,3
Østfold fylke 4,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no