Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,8 3,6 4,0
Aust-Agder fylke 3,5 3,3 3,7
Buskerud fylke 3,7 3,6 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,5 3,2 3,7
Hedmark fylke 3,7 3,4 3,9
Hordaland fylke 3,8 3,6 4,0
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,6 4,0
Nordland fylke 3,4 3,2 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,3 3,8
Norske skoler i utlandet 3,8 3,7
Oppland fylke 3,6 3,4 3,9
Oslo fylke 3,9 3,7 4,0
Rogaland fylke 3,9 3,7 4,1
Sogn og Fjordane fylke 3,7 3,4 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,5 3,9
Telemark fylke 3,6 3,5 3,8
Troms Romsa fylke 3,6 3,4 3,9
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 3,6 3,5 3,8
Vestfold fylke 3,7 3,5 3,9
Østfold fylke 3,5 3,4 3,7
Engelsk muntlig eksamen
Akershus fylke 4,5 4,4 4,6
Aust-Agder fylke 4,5 4,4 4,6
Buskerud fylke 4,4 4,4 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,6 4,4 4,7
Hedmark fylke 4,4 4,1 4,6
Hordaland fylke 4,5 4,3 4,7
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,3 4,6
Nordland fylke 4,4 4,3 4,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,4 4,3 4,5
Oslo fylke 4,5 4,4 4,7
Rogaland fylke 4,5 4,4 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,5 4,3 4,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,6 4,4 4,7
Telemark fylke 4,3 4,2 4,4
Troms Romsa fylke 4,4 4,4 4,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,4 4,3 4,4
Vestfold fylke 4,5 4,3 4,6
Østfold fylke 4,3 4,2 4,4
Fransk 1 muntlig eksamen
Akershus fylke 4,2 3,9 4,4
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 4,4 4,0 4,6
Finnmark Finnmárku fylke 4,1
Hedmark fylke 4,4 4,0 4,7
Hordaland fylke 4,3 4,1 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,6 4,4 4,7
Nordland fylke 4,8 4,2 5,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 3,7 4,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,0 4,2 3,9
Oslo fylke 4,3 4,1 4,5
Rogaland fylke 4,2 3,9 4,3
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,1 4,4
Telemark fylke 3,8 3,6 4,0
Troms Romsa fylke 4,3 3,9 4,6
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,0 4,1 3,9
Vestfold fylke 4,0 3,4 4,5
Østfold fylke 4,2 3,9 4,4
Spansk 1 muntlig eksamen
Akershus fylke 4,2 3,9 4,4
Aust-Agder fylke 4,4 3,8 4,9
Buskerud fylke 4,2 3,8 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,3 4,5 4,0
Hedmark fylke 4,1 3,7 4,4
Hordaland fylke 4,1 3,9 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,1 4,6
Nordland fylke 4,4 4,0 4,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,8 3,5 4,1
Oslo fylke 4,5 4,3 4,6
Rogaland fylke 4,2 3,9 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,3 3,3 4,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,0 4,2
Telemark fylke 4,4 4,0 4,7
Troms Romsa fylke 4,0 3,7 4,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,3 4,0 4,4
Vestfold fylke 4,0 3,7 4,2
Østfold fylke 4,2 4,0 4,4
Tysk 1 muntlig eksamen
Akershus fylke 4,0 3,9 4,2
Aust-Agder fylke 4,4 3,8 5,1
Buskerud fylke 4,2 4,1 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,1 3,4 4,5
Hedmark fylke 4,3 4,1 4,5
Hordaland fylke 4,0 3,9 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,0 4,3
Nordland fylke 4,1 4,1 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,2 4,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,3 4,1 4,6
Oslo fylke 4,3 4,1 4,5
Rogaland fylke 4,1 4,0 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,5 4,4 4,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,2 4,4
Telemark fylke 4,2 4,0 4,5
Troms Romsa fylke 4,2 4,2 4,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,3 4,3 4,3
Vestfold fylke 4,2 3,9 4,4
Østfold fylke 4,2 3,9 4,5
Matematikk skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,1 3,1 3,2
Aust-Agder fylke 2,7 2,5 3,0
Buskerud fylke 2,8 2,7 2,8
Finnmark Finnmárku fylke 2,3 2,3 2,4
Hedmark fylke 2,8 2,6 3,0
Hordaland fylke 2,9 2,7 3,0
Møre og Romsdal fylke 2,8 2,7 3,0
Nordland fylke 2,7 2,6 2,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,7 2,6 2,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 2,8 2,8 2,9
Oslo fylke 3,2 3,1 3,3
Rogaland fylke 3,0 2,9 3,0
Sogn og Fjordane fylke 3,0 2,8 3,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,9 2,8 3,0
Telemark fylke 2,6 2,5 2,7
Troms Romsa fylke 2,7 2,5 2,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 2,9 2,8 3,0
Vestfold fylke 2,9 2,8 3,0
Østfold fylke 2,8 2,7 2,9
Matematikk muntlig eksamen
Akershus fylke 4,1 4,0 4,3
Aust-Agder fylke 3,9 3,7 4,1
Buskerud fylke 4,1 4,0 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,1 3,8 4,4
Hedmark fylke 3,8 3,6 3,9
Hordaland fylke 4,1 3,9 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,0 3,9 4,1
Nordland fylke 3,9 3,7 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,4 4,3
Norske skoler i utlandet 4,8
Oppland fylke 4,0 3,9 4,1
Oslo fylke 4,2 4,1 4,2
Rogaland fylke 4,0 3,8 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,0 3,8 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 3,9 4,3
Telemark fylke 3,8 3,7 3,9
Troms Romsa fylke 4,2 3,9 4,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,1 3,9 4,2
Vestfold fylke 4,2 4,1 4,3
Østfold fylke 4,1 3,9 4,2
Naturfag muntlig eksamen
Akershus fylke 4,3 4,1 4,4
Aust-Agder fylke 4,3 4,1 4,5
Buskerud fylke 4,3 4,1 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,3 4,1 4,7
Hedmark fylke 4,0 3,8 4,4
Hordaland fylke 4,3 4,1 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,9 4,2
Nordland fylke 4,2 4,0 4,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 3,9 4,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,1 4,0 4,2
Oslo fylke 4,2 4,0 4,3
Rogaland fylke 4,2 4,1 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,3 4,1 4,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,2 4,5
Telemark fylke 4,2 4,0 4,4
Troms Romsa fylke 4,2 3,9 4,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,2 4,2 4,3
Vestfold fylke 4,3 4,1 4,6
Østfold fylke 4,3 4,1 4,4
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,4 3,2 3,7
Aust-Agder fylke 3,5 3,2 3,9
Buskerud fylke 3,4 3,1 3,7
Finnmark Finnmárku fylke 3,3 2,8 3,8
Hedmark fylke 3,4 3,1 3,7
Hordaland fylke 3,4 3,0 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,0 3,7
Nordland fylke 3,4 3,0 3,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,0 3,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,4 3,1 3,7
Oslo fylke 3,6 3,4 3,8
Rogaland fylke 3,5 3,2 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,4 3,1 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,2 3,8
Telemark fylke 3,2 2,9 3,5
Troms Romsa fylke 3,4 3,1 3,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 3,4 3,1 3,7
Vestfold fylke 3,4 3,1 3,6
Østfold fylke 3,4 3,1 3,7
Norsk muntlig eksamen
Akershus fylke 4,5 4,3 4,7
Aust-Agder fylke 4,2 4,0 4,5
Buskerud fylke 4,5 4,1 4,8
Finnmark Finnmárku fylke 4,2 3,9 4,6
Hedmark fylke 4,3 4,0 4,6
Hordaland fylke 4,5 4,1 4,9
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,1 4,7
Nordland fylke 4,5 4,2 4,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,0 4,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,3 3,9 4,8
Oslo fylke 4,6 4,3 4,8
Rogaland fylke 4,3 4,0 4,6
Sogn og Fjordane fylke 4,6 4,2 5,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,2 4,6
Telemark fylke 4,3 3,9 4,6
Troms Romsa fylke 4,3 4,1 4,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,1 3,8 4,5
Vestfold fylke 4,4 4,2 4,7
Østfold fylke 4,4 4,1 4,6
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,1 2,9 3,4
Aust-Agder fylke 3,1 2,9 3,4
Buskerud fylke 3,2 2,9 3,4
Finnmark Finnmárku fylke 2,9 2,5 3,2
Hedmark fylke 3,0 2,8 3,3
Hordaland fylke 3,2 2,9 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,2 2,8 3,5
Nordland fylke 3,0 2,6 3,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,1 2,8 3,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,0 2,7 3,3
Oslo fylke 3,4 3,2 3,6
Rogaland fylke 3,2 2,9 3,4
Sogn og Fjordane fylke 3,4 3,2 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,2 2,9 3,5
Telemark fylke 2,9 2,6 3,2
Troms Romsa fylke 3,0 2,7 3,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 3,0 2,7 3,2
Vestfold fylke 3,1 2,7 3,3
Østfold fylke 3,1 2,8 3,4
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Akershus fylke 4,4 4,2 4,6
Aust-Agder fylke 4,4 4,2 4,7
Buskerud fylke 4,3 4,1 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,2 3,9 4,5
Hedmark fylke 4,2 3,9 4,6
Hordaland fylke 4,5 4,2 4,7
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,0 4,7
Nordland fylke 4,4 4,2 4,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 3,9 4,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,3 4,1 4,4
Oslo fylke 4,5 4,3 4,6
Rogaland fylke 4,2 3,9 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,4 4,3 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,2 4,7
Telemark fylke 4,1 3,7 4,4
Troms Romsa fylke 4,4 4,0 4,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,2 3,9 4,7
Vestfold fylke 4,4 4,2 4,5
Østfold fylke 4,2 4,0 4,4
Samfunnsfag muntlig eksamen
Akershus fylke 4,6 4,5 4,7
Aust-Agder fylke 4,0 3,9 4,2
Buskerud fylke 4,4 4,2 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,3 4,2 4,5
Hedmark fylke 4,3 4,2 4,4
Hordaland fylke 4,4 4,3 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,2 4,6
Nordland fylke 4,5 4,3 4,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,4 4,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,3 4,2 4,5
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4
Rogaland fylke 4,4 4,2 4,6
Sogn og Fjordane fylke 4,5 4,4 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,3 4,6
Telemark fylke 4,2 4,1 4,3
Troms Romsa fylke 4,3 4,1 4,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,3 4,2 4,4
Vestfold fylke 4,4 4,3 4,5
Østfold fylke 4,4 4,2 4,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no