Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,2 3,9 4,0 3,8 3,7
Aust-Agder fylke 3,8 4,4 3,9 3,4
Buskerud fylke 4,4 3,6
Finnmark Finnmárku fylke 2,1 3,1
Hedmark fylke 3,9 3,9 4,1 3,9
Hordaland fylke 3,9 4,0 4,0 3,8 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,9 3,7 4,4
Nordland fylke 3,7 3,4 2,5 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,0 3,3
Norske skoler i utlandet 3,8 4,0 3,5
Oppland fylke
Oslo fylke 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 3,8 3,7 3,5 3,6 3,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 3,3 4,4
Telemark fylke 3,8 3,7 3,1
Troms Romsa fylke 3,4 2,6 3,6 3,8 4,8
Trøndelag fylke 3,9 3,9
Vest-Agder fylke 3,9 3,6 3,2
Vestfold fylke 3,2 3,2 3,8 3,9 3,8
Østfold fylke 3,6 4,3
Engelsk muntlig eksamen
Akershus fylke 5,2 4,6 4,8 4,6 4,4
Aust-Agder fylke 4,8 4,5 4,6
Buskerud fylke 5,4 5,2 4,9
Finnmark Finnmárku fylke 4,7
Hedmark fylke 4,9 4,5
Hordaland fylke 4,5 4,7 4,5 4,6 4,9
Møre og Romsdal fylke 4,6 4,5 4,8
Nordland fylke 4,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,8
Norske skoler i utlandet 3,7 4,3 4,5
Oppland fylke 4,8 4,6
Oslo fylke 5,1 4,7 4,6 4,9 4,8
Rogaland fylke 4,7 4,1 4,6 4,8 4,6
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,9
Telemark fylke 4,0 4,6 5,3 4,6
Troms Romsa fylke 4,6 4,6
Trøndelag fylke 5,0 4,9
Vest-Agder fylke 5,0 4,5 5,2 4,5 4,5
Vestfold fylke 5,0 4,6 4,8 4,9 4,3
Østfold fylke 4,8 4,2 4,1
Fransk 1 muntlig eksamen
Akershus fylke 4,5 5,3
Aust-Agder fylke 4,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke 4,6 4,5
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke 4,7 4,3 5,0 4,4
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 3,6
Vestfold fylke 2,9 4,9
Østfold fylke
Spansk 1 muntlig eksamen
Akershus fylke 5,2 4,9 4,9 4,6
Aust-Agder fylke 4,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 5,1
Hordaland fylke 4,1 4,0 4,9 4,3
Møre og Romsdal fylke 5,6 4,7
Nordland fylke 3,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke 4,3 4,2 4,6 4,1 4,4
Rogaland fylke 3,3 3,9 4,4 3,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 5,1 5,0 5,4
Troms Romsa fylke 4,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,7
Vestfold fylke 4,6 4,0 3,5 4,5
Østfold fylke
Tysk 1 muntlig eksamen
Akershus fylke 4,3 4,6 5,0 4,8
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 4,8
Hordaland fylke 4,1 4,2 5,0 4,8 5,1
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,4
Oslo fylke 5,0 5,0 3,3 3,9 4,6
Rogaland fylke 3,9 3,4 3,9 4,0
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,4
Vestfold fylke 3,6 4,3
Østfold fylke
Matematikk skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,3 3,9 3,6 4,2 3,9
Aust-Agder fylke 3,0 3,8 3,7
Buskerud fylke 3,3 2,9 3,4
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 3,6 3,6 4,1
Hordaland fylke 3,0 3,4 3,6 3,9 3,6
Møre og Romsdal fylke 2,2 4,1 3,2 2,9
Nordland fylke 2,9 3,5 3,4 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,1 2,9 2,9
Norske skoler i utlandet 2,6 4,1 3,1 3,4
Oppland fylke 3,0 2,8
Oslo fylke 3,5 3,6 3,9 4,1 4,0
Rogaland fylke 2,6 3,4 3,3 3,4 3,6
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,1 3,1 3,9
Telemark fylke 3,3 3,2 4,0
Troms Romsa fylke 2,6 3,4 2,8
Trøndelag fylke 3,8 3,7
Vest-Agder fylke 2,0 3,5
Vestfold fylke 2,8 4,1 3,9 3,9 3,6
Østfold fylke 3,0 2,7
Matematikk muntlig eksamen
Akershus fylke 4,3 4,4 3,9 4,8 3,2
Aust-Agder fylke 4,9 4,7
Buskerud fylke 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 3,3
Hedmark fylke 4,4 4,2 4,9
Hordaland fylke 4,5 4,5 4,4 4,4 4,6
Møre og Romsdal fylke 3,6 4,3 4,2 4,3
Nordland fylke 4,7 3,3 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 3,4
Norske skoler i utlandet 4,8 4,8
Oppland fylke
Oslo fylke 4,2 4,3 4,4 3,9 4,3
Rogaland fylke 4,3 4,1 4,2 4,3 4,5
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 3,5 4,6
Telemark fylke 3,2 4,0 4,4 4,1
Troms Romsa fylke 3,0 3,6 4,1
Trøndelag fylke 4,7
Vest-Agder fylke 4,5 4,6 4,2 4,1 5,0
Vestfold fylke 3,6 5,3 4,5
Østfold fylke 4,8 4,0
Naturfag muntlig eksamen
Akershus fylke 4,6 3,6 3,3 3,9 5,3
Aust-Agder fylke 4,0 4,3 4,3 4,3
Buskerud fylke 4,1 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 3,6
Hedmark fylke 3,6 4,4
Hordaland fylke 4,8 4,6 4,6 5,0 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 3,8 4,2 4,2
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet 4,3 5,1
Oppland fylke 5,0
Oslo fylke 4,7 3,9 4,6 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,4 3,8 4,6 4,3 4,4
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,6 4,1
Telemark fylke 3,8
Troms Romsa fylke 4,4 4,9 4,1 4,6
Trøndelag fylke 4,3 3,5
Vest-Agder fylke 4,4 4,5
Vestfold fylke 4,0 4,7 5,4 4,8 4,7
Østfold fylke
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,3 3,8 3,6 3,5 3,4
Aust-Agder fylke 3,6 3,6 4,4 3,6
Buskerud fylke 3,8 3,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke 3,5 3,4 3,8 3,7 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,7 3,2
Nordland fylke 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 2,9 3,4
Norske skoler i utlandet 3,0 3,7
Oppland fylke 4,1 4,0
Oslo fylke 3,8 3,9 3,4 4,0 3,8
Rogaland fylke 3,4 3,4 3,3 3,3 3,5
Sogn og Fjordane fylke 2,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,9 3,7
Telemark fylke 2,8 3,3 2,9 3,6 3,0
Troms Romsa fylke 3,4 3,3 4,3 2,7
Trøndelag fylke 3,7 3,8
Vest-Agder fylke 3,6 3,1 3,8 3,4
Vestfold fylke 3,7 3,5 3,7 3,5
Østfold fylke 3,5 2,3 3,2
Norsk muntlig eksamen
Akershus fylke 5,0 4,8 4,1 3,6 4,5
Aust-Agder fylke 5,0 4,4 4,0 4,4
Buskerud fylke 4,5
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 4,8 4,2 4,8 4,2
Hordaland fylke 4,8 4,7 4,5 4,7 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,7 5,1 4,6 5,1
Nordland fylke 4,6 5,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 5,3 4,4
Norske skoler i utlandet 4,7 4,6
Oppland fylke
Oslo fylke 4,6 4,8 5,0 4,8 5,1
Rogaland fylke 4,6 4,5 3,3 4,6 4,1
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,8 4,7
Telemark fylke 4,5 4,7
Troms Romsa fylke 5,1 5,3
Trøndelag fylke 4,5 4,9
Vest-Agder fylke 4,8 4,6 4,1 4,9
Vestfold fylke 4,1 5,0 4,0 4,5 4,0
Østfold fylke 4,4
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Akershus fylke 3,1 3,1 3,0 3,6 2,9
Aust-Agder fylke 2,7 3,5 4,1 3,3
Buskerud fylke 2,9
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke 3,3 3,3 3,4 3,6 3,0
Møre og Romsdal fylke 3,6 4,2 3,3
Nordland fylke 3,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,2 2,4
Norske skoler i utlandet 3,0 3,4
Oppland fylke 3,7 3,2
Oslo fylke 3,4 3,7 3,4 3,5 3,7
Rogaland fylke 3,0 3,4 3,1 3,5 3,3
Sogn og Fjordane fylke 2,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,1 3,1 3,5
Telemark fylke 2,4 3,2 3,3 3,5 2,9
Troms Romsa fylke 3,3 3,1 4,2 2,9
Trøndelag fylke 3,3 3,3
Vest-Agder fylke 3,4 3,2 3,4 3,2
Vestfold fylke 3,3 3,1 3,5 2,9
Østfold fylke 2,8 3,3
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Akershus fylke
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke 4,9
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 4,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,5
Vestfold fylke
Østfold fylke
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Akershus fylke 4,4 4,7
Aust-Agder fylke 3,7
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke 3,9 4,9
Møre og Romsdal fylke 3,8
Nordland fylke 5,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet 3,5
Oppland fylke
Oslo fylke 4,2 4,8 4,8 4,6
Rogaland fylke 5,3
Sogn og Fjordane fylke 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,9
Telemark fylke 4,2
Troms Romsa fylke 5,3
Trøndelag fylke 5,0 4,5
Vest-Agder fylke 4,6 4,5
Vestfold fylke 4,4 4,2
Østfold fylke
Samfunnsfag muntlig eksamen
Akershus fylke 4,3 4,5 4,7 4,7 3,6
Aust-Agder fylke 4,4 4,4 5,1 4,6
Buskerud fylke 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 5,0 3,3
Hedmark fylke 4,7 4,4
Hordaland fylke 4,6 4,9 4,6 4,6 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,7 3,8 5,8 5,1
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7
Norske skoler i utlandet 4,8
Oppland fylke 4,6
Oslo fylke 4,8 4,3 4,4 4,6 4,6
Rogaland fylke 4,1 4,4 4,7 3,9 4,3
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,6 4,6
Telemark fylke 3,6 3,9
Troms Romsa fylke 4,8 4,5 5,1 4,3
Trøndelag fylke 4,6 4,9
Vest-Agder fylke 4,7 4,8
Vestfold fylke 4,5 5,1 4,2 4,4 4,5
Østfold fylke 4,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no