Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Norsk hovedmål skriftlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke 1,0 0,9 0,6 0,7 1,4
Aust-Agder fylke 1,4
Buskerud fylke 1,0 1,0 2,0 0,9 1,6
Finnmark Finnmárku fylke 2,1 2,8 4,9
Hedmark fylke 2,8 1,1 1,7
Hordaland fylke 1,0 0,7 0,8 0,6 1,8
Møre og Romsdal fylke 2,1 2,6 1,8 0,9 1,8
Nordland fylke 1,6 1,7 0,9 0,7 2,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,8 1,5 1,3
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 1,5 3,6 1,3 1,8 1,9
Oslo fylke 1,1 1,3 0,6 0,6 1,8
Rogaland fylke 0,4 1,1 0,3 0,4 0,7
Sogn og Fjordane fylke 1,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,1 0,9 2,0
Telemark fylke 1,7 2,0
Troms Romsa fylke 1,1 1,4 1,4 2,7
Trøndelag fylke 1,5 2,6
Vest-Agder fylke 1,4 1,2 0,9
Vestfold fylke 1,4 1,2 1,3 1,7
Østfold fylke 0,6 1,7 0,9 1,8
Karakteren 2
Akershus fylke 14,3 13,6 12,4 13,1 13,7
Aust-Agder fylke 14,6 19,8 15,7 12,8 18,1
Buskerud fylke 15,8 15,2 15,9 14,0 17,8
Finnmark Finnmárku fylke 25,7 21,3 26,8 20,7 31,4
Hedmark fylke 16,8 19,8 21,0 17,7 16,7
Hordaland fylke 19,4 17,5 17,2 12,8 18,0
Møre og Romsdal fylke 17,7 20,2 15,7 18,3 17,8
Nordland fylke 16,5 21,1 24,6 19,2 21,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,0 16,9 20,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 17,6 20,1 17,9 16,3 21,4
Oslo fylke 12,7 12,9 14,1 13,0 14,2
Rogaland fylke 16,9 14,7 16,2 15,2 14,2
Sogn og Fjordane fylke 14,4 16,7 17,4 13,4 19,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,8 16,0 16,8
Telemark fylke 21,7 20,0 19,8 16,2 18,5
Troms Romsa fylke 18,0 19,0 18,8 15,0 23,0
Trøndelag fylke 15,5 15,7
Vest-Agder fylke 16,5 20,6 15,7 14,2 16,8
Vestfold fylke 15,4 13,6 17,8 16,5 17,0
Østfold fylke 15,3 18,4 15,6 14,8 20,5
Karakteren 3
Akershus fylke 39,3 35,3 40,1 36,4 38,0
Aust-Agder fylke 34,4 38,9 44,1 31,9 35,5
Buskerud fylke 38,9 37,8 42,1 40,0 40,1
Finnmark Finnmárku fylke 32,6 35,0 37,2 40,9 37,9
Hedmark fylke 41,5 32,6 40,2 39,0 43,1
Hordaland fylke 38,1 36,2 41,0 40,6 38,7
Møre og Romsdal fylke 37,6 34,5 38,6 35,3 38,8
Nordland fylke 37,4 35,7 40,5 37,3 34,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 42,9 36,8 39,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 39,4 32,2 38,4 31,1 36,3
Oslo fylke 33,9 34,7 36,4 35,7 33,2
Rogaland fylke 36,4 36,1 38,6 35,8 36,5
Sogn og Fjordane fylke 40,0 35,7 39,0 40,4 36,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 34,0 33,4 34,5
Telemark fylke 42,8 37,2 44,0 42,8 45,3
Troms Romsa fylke 33,4 31,9 35,9 36,2 37,6
Trøndelag fylke 36,3 38,5
Vest-Agder fylke 37,2 37,7 40,4 40,1 39,9
Vestfold fylke 38,7 36,3 39,2 36,9 38,1
Østfold fylke 40,5 34,1 36,6 35,5 40,0
Karakteren 4
Akershus fylke 32,9 32,5 32,3 33,6 32,9
Aust-Agder fylke 34,4 29,4 25,0 32,2 31,1
Buskerud fylke 30,7 31,3 28,1 30,5 27,5
Finnmark Finnmárku fylke 24,7 29,4 25,3 22,7 17,6
Hedmark fylke 28,3 27,7 24,4 28,5 25,1
Hordaland fylke 27,3 28,4 26,6 31,3 28,0
Møre og Romsdal fylke 30,2 27,1 29,2 31,7 29,2
Nordland fylke 30,6 27,1 21,7 28,0 27,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,1 28,1 27,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 27,5 26,7 27,9 32,5 28,2
Oslo fylke 35,2 32,4 31,9 31,3 33,4
Rogaland fylke 31,6 31,3 31,2 30,4 31,6
Sogn og Fjordane fylke 32,2 32,1 30,0 31,1 31,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 34,8 30,7 29,5
Telemark fylke 24,4 26,2 24,5 25,7 25,1
Troms Romsa fylke 32,9 29,4 29,5 30,9 24,3
Trøndelag fylke 28,7 29,5
Vest-Agder fylke 30,1 24,7 29,2 27,1 28,7
Vestfold fylke 31,8 32,7 29,3 31,4 29,2
Østfold fylke 31,6 30,8 32,6 31,4 26,6
Karakteren 5
Akershus fylke 11,2 15,2 13,0 13,0 11,9
Aust-Agder fylke 14,6 7,8 12,9 16,8 11,8
Buskerud fylke 11,8 13,2 10,2 12,0 11,1
Finnmark Finnmárku fylke 9,4 9,1 6,9 12,1 5,9
Hedmark fylke 11,0 13,8 10,9 11,3 11,3
Hordaland fylke 12,2 14,6 12,3 12,4 11,7
Møre og Romsdal fylke 11,6 12,6 13,0 10,5 10,5
Nordland fylke 11,7 11,5 11,2 11,9 11,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,9 13,4 10,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 12,7 13,7 11,9 15,0 9,9
Oslo fylke 15,5 15,6 14,4 14,5 14,7
Rogaland fylke 12,7 14,2 11,8 14,8 13,5
Sogn og Fjordane fylke 10,5 12,7 10,2 9,5 11,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 12,5 15,7 13,8
Telemark fylke 7,8 12,3 9,7 11,5 8,1
Troms Romsa fylke 12,7 15,0 11,4 12,1 9,5
Trøndelag fylke 14,7 11,7
Vest-Agder fylke 12,9 13,3 12,0 13,6 11,3
Vestfold fylke 11,6 13,3 11,0 10,0 12,1
Østfold fylke 9,6 12,1 12,4 13,2 8,8
Karakteren 6
Akershus fylke 1,3 2,5 1,7 3,1 2,1
Aust-Agder fylke 2,1
Buskerud fylke 1,8 1,6 1,8 2,6 1,9
Finnmark Finnmárku fylke 5,6 2,4 2,3
Hedmark fylke 3,3 2,3 2,0
Hordaland fylke 2,0 2,6 2,2 2,3 1,8
Møre og Romsdal fylke 0,8 3,1 1,6 3,3 1,9
Nordland fylke 2,2 3,0 1,2 2,9 2,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,3 3,3 2,0
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 1,3 3,8 2,6 3,3 2,2
Oslo fylke 1,5 3,1 2,5 4,9 2,7
Rogaland fylke 2,0 2,5 1,9 3,5 3,4
Sogn og Fjordane fylke 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,9 3,3 3,4
Telemark fylke 1,7 2,3
Troms Romsa fylke 2,0 2,9 4,3 2,7
Trøndelag fylke 3,3 2,0
Vest-Agder fylke 1,9 2,5 2,3
Vestfold fylke 1,1 2,9 4,0 1,8
Østfold fylke 2,4 2,9 4,2 2,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no