Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Norsk muntlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 0,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 0,0
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 0,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 2
Akershus fylke
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 4,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 5,3
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 3,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 3
Akershus fylke 17,7 17,0 17,4 14,9 16,0
Aust-Agder fylke 24,1 16,1 12,4 17,0 16,6
Buskerud fylke 19,3 19,6 18,5 17,1 21,1
Finnmark Finnmárku fylke 14,4 21,3 18,6 21,3
Hedmark fylke 22,2 23,0 14,8 18,8 18,7
Hordaland fylke 16,0 17,2 18,8 17,2 17,8
Møre og Romsdal fylke 20,3 15,5 16,9 17,3 16,4
Nordland fylke 14,9 15,0 17,4 18,7 19,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,9 16,9 18,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 21,7 18,4 20,9 14,8 21,5
Oslo fylke 15,8 18,3 14,9 16,2 14,2
Rogaland fylke 21,6 19,0 16,9 19,1 17,9
Sogn og Fjordane fylke 18,7 13,7 12,8 11,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,3 17,9 18,8
Telemark fylke 22,5 20,1 23,1 20,1 19,5
Troms Romsa fylke 22,7 17,6 17,5 16,9 21,7
Trøndelag fylke 16,8 16,5
Vest-Agder fylke 25,1 24,0 21,0 19,3 17,0
Vestfold fylke 18,8 18,6 18,2 16,3 16,7
Østfold fylke 18,3 15,5 19,4 17,8 19,1
Karakteren 4
Akershus fylke 25,4 25,9 25,2 26,7 26,9
Aust-Agder fylke 28,6 30,4 28,7 23,8 21,8
Buskerud fylke 27,2 29,2 26,7 26,7 27,3
Finnmark Finnmárku fylke 30,3 24,7 27,9 26,8 24,5
Hedmark fylke 22,5 23,8 29,2 22,4 27,6
Hordaland fylke 28,0 28,8 27,9 28,4 25,1
Møre og Romsdal fylke 27,3 32,1 29,1 28,7 30,2
Nordland fylke 29,2 27,0 23,5 26,0 21,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,5 29,3 26,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 25,0 27,3 27,1 27,2 27,3
Oslo fylke 24,9 25,4 24,1 23,6 27,3
Rogaland fylke 27,7 26,4 27,0 25,8 27,0
Sogn og Fjordane fylke 28,7 26,8 34,2 27,2 30,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,0 27,4 25,5
Telemark fylke 25,6 30,6 29,6 24,0 24,2
Troms Romsa fylke 26,8 26,7 29,4 24,9 25,9
Trøndelag fylke 28,4 26,9
Vest-Agder fylke 25,6 27,1 25,3 32,0 34,6
Vestfold fylke 28,6 30,3 29,1 28,1 29,4
Østfold fylke 29,4 29,3 26,3 27,0 26,1
Karakteren 5
Akershus fylke 27,6 28,5 28,2 26,0 26,8
Aust-Agder fylke 20,9 23,5 28,2 28,5 27,5
Buskerud fylke 23,9 23,0 24,9 24,2 24,9
Finnmark Finnmárku fylke 23,9 20,6 22,8 29,9 24,5
Hedmark fylke 27,2 22,4 25,0 28,5 24,0
Hordaland fylke 25,6 24,9 28,1 25,3 24,6
Møre og Romsdal fylke 25,0 24,4 30,5 29,1 24,2
Nordland fylke 25,5 26,8 25,3 25,6 24,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,5 24,8 26,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 26,9 26,1 23,1 27,8 25,2
Oslo fylke 26,5 25,4 28,4 29,8 26,6
Rogaland fylke 26,6 26,9 25,2 27,1 25,8
Sogn og Fjordane fylke 30,2 25,3 27,0 29,2 23,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,3 26,1 27,2
Telemark fylke 21,9 19,5 18,2 27,9 22,0
Troms Romsa fylke 23,0 21,0 23,8 28,1 25,9
Trøndelag fylke 25,2 26,6
Vest-Agder fylke 23,1 24,9 25,3 21,1 22,8
Vestfold fylke 27,6 26,8 22,1 26,7 25,6
Østfold fylke 25,0 24,0 22,4 26,2 28,1
Karakteren 6
Akershus fylke 24,4 25,0 25,7 27,4 26,6
Aust-Agder fylke 19,1 24,9 23,8 25,1 28,0
Buskerud fylke 25,4 24,3 24,7 27,3 22,3
Finnmark Finnmárku fylke 18,3 26,8 17,6 15,5 23,4
Hedmark fylke 19,8 22,7 24,3 24,9 24,5
Hordaland fylke 25,8 25,5 21,7 24,9 29,1
Møre og Romsdal fylke 21,9 22,5 21,5 21,5 26,0
Nordland fylke 24,9 25,8 27,9 25,1 28,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,9 21,5 25,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 20,3 20,2 22,0 27,8 21,8
Oslo fylke 27,7 26,3 26,8 25,8 28,2
Rogaland fylke 18,1 21,9 23,6 20,9 22,5
Sogn og Fjordane fylke 22,8 21,7 22,3 27,2 31,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,9 22,4 21,1
Telemark fylke 21,6 20,7 19,9 21,9 23,8
Troms Romsa fylke 20,9 26,9 24,5 23,7 23,2
Trøndelag fylke 24,3 24,9
Vest-Agder fylke 16,9 16,7 19,9 21,9 20,4
Vestfold fylke 21,1 21,3 25,5 25,6 25,4
Østfold fylke 21,0 26,7 26,3 23,4 22,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no