Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)

- Engelsk skriftlig eksamen

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Karakteren 1
Akershus fylke 1,8 2,3 1,4
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 2,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 2,3
Hordaland fylke 1,1 1,5 0,7
Møre og Romsdal fylke 1,3
Nordland fylke 1,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,1
Oslo fylke 1,0 1,2 0,9
Rogaland fylke 1,2
Sogn og Fjordane fylke 1,7
Svalbard
Telemark fylke 1,9
Troms Romsa fylke 1,4
Trøndelag fylke 2,6 3,7 1,4
Vest-Agder fylke 1,2
Vestfold fylke 1,8
Østfold fylke 1,4
Karakteren 2
Akershus fylke 9,3 11,7 6,9
Aust-Agder fylke 14,9 19,0 11,0
Buskerud fylke 12,4 14,6 10,1
Finnmark Finnmárku fylke 18,0 24,1 12,1
Hedmark fylke 10,7 16,0 5,2
Hordaland fylke 8,8 11,6 5,9
Møre og Romsdal fylke 14,3 18,6 9,8
Nordland fylke 9,5 14,3 4,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 12,1 16,3 8,0
Oslo fylke 6,7 7,9 5,4
Rogaland fylke 11,1 15,8 6,6
Sogn og Fjordane fylke 9,5 12,9 6,2
Svalbard
Telemark fylke 15,2 19,5 10,6
Troms Romsa fylke 12,4 15,6 9,4
Trøndelag fylke 12,3 16,9 7,6
Vest-Agder fylke 13,0 19,1 6,3
Vestfold fylke 12,8 15,5 9,8
Østfold fylke 12,2 14,8 9,4
Karakteren 3
Akershus fylke 24,6 27,7 21,6
Aust-Agder fylke 29,5 32,7 26,5
Buskerud fylke 30,7 32,8 28,4
Finnmark Finnmárku fylke 27,0 29,9 24,2
Hedmark fylke 34,0 36,2 31,8
Hordaland fylke 27,2 32,1 22,2
Møre og Romsdal fylke 30,4 33,3 27,4
Nordland fylke 27,9 29,7 26,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 31,1 37,1 25,4
Oslo fylke 22,6 27,0 18,2
Rogaland fylke 32,8 34,3 31,3
Sogn og Fjordane fylke 25,1 27,2 23,0
Svalbard
Telemark fylke 32,3 36,5 27,7
Troms Romsa fylke 26,0 32,0 20,7
Trøndelag fylke 29,0 31,2 26,8
Vest-Agder fylke 31,4 34,2 28,3
Vestfold fylke 30,9 35,2 26,1
Østfold fylke 33,5 34,0 33,0
Karakteren 4
Akershus fylke 35,9 33,7 38,2
Aust-Agder fylke 29,5 32,0 27,1
Buskerud fylke 34,3 30,7 38,1
Finnmark Finnmárku fylke 35,4 28,7 41,8
Hedmark fylke 30,7 29,3 32,1
Hordaland fylke 34,6 29,0 40,3
Møre og Romsdal fylke 29,8 27,6 32,2
Nordland fylke 36,3 34,8 38,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 30,3 25,6 35,0
Oslo fylke 34,6 34,6 34,7
Rogaland fylke 33,7 33,0 34,3
Sogn og Fjordane fylke 37,0 34,7 39,2
Svalbard
Telemark fylke 31,9 25,9 38,3
Troms Romsa fylke 30,0 27,2 32,5
Trøndelag fylke 31,7 28,6 35,0
Vest-Agder fylke 32,2 27,7 37,1
Vestfold fylke 30,2 27,7 32,9
Østfold fylke 34,4 32,6 36,2
Karakteren 5
Akershus fylke 21,1 19,0 23,2
Aust-Agder fylke 16,6
Buskerud fylke 16,8 16,1 17,6
Finnmark Finnmárku fylke 14,6
Hedmark fylke 17,2 13,0 21,5
Hordaland fylke 22,0 20,0 24,1
Møre og Romsdal fylke 19,2 14,2 24,4
Nordland fylke 19,2 15,4 23,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 15,6 11,8 19,2
Oslo fylke 26,5 23,1 30,0
Rogaland fylke 17,3 13,3 21,2
Sogn og Fjordane fylke 19,2 16,3 22,0
Svalbard
Telemark fylke 14,8 12,6 17,2
Troms Romsa fylke 20,5 19,4 21,6
Trøndelag fylke 19,1 15,7 22,5
Vest-Agder fylke 18,3 14,4 22,6
Vestfold fylke 18,4 14,6 22,7
Østfold fylke 14,8 13,8 15,8
Karakteren 6
Akershus fylke 7,2 5,6 8,8
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 3,8
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 5,2
Hordaland fylke 6,3 5,8 6,8
Møre og Romsdal fylke 4,9
Nordland fylke 5,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 7,7
Oslo fylke 8,4 6,2 10,8
Rogaland fylke 3,9
Sogn og Fjordane fylke 7,5
Svalbard
Telemark fylke 3,9
Troms Romsa fylke 9,6
Trøndelag fylke 5,3 3,9 6,7
Vest-Agder fylke 4,0
Vestfold fylke 5,9
Østfold fylke 3,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no