Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Engelsk skriftlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke 0,7 0,5 1,4
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 1,5 1,5
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 2,0
Hordaland fylke 0,6 1,0 0,7
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 1,5 2,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 2,4
Oslo fylke 0,9 0,7 1,0 0,9
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke 1,8 1,4
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke 1,8
Østfold fylke 2,6 1,8
Karakteren 2
Akershus fylke 5,4 5,7 5,0 5,9 6,9
Aust-Agder fylke 10,2 13,8 6,4 16,5 11,0
Buskerud fylke 8,6 10,8 7,8 6,6 10,1
Finnmark Finnmárku fylke 6,9 14,4 11,9 11,0 12,1
Hedmark fylke 8,2 15,0 11,4 9,2 5,2
Hordaland fylke 8,1 10,5 6,2 5,7 5,9
Møre og Romsdal fylke 5,7 9,3 5,6 9,2 9,8
Nordland fylke 13,1 15,1 8,2 12,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,8 12,1 5,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 9,5 13,3 8,6 15,6 8,0
Oslo fylke 6,9 5,8 3,9 5,4
Rogaland fylke 5,9 10,8 6,5 8,5 6,6
Sogn og Fjordane fylke 8,5 4,5 10,5 9,8 6,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 5,7 8,2 6,3
Telemark fylke 9,4 12,0 7,3 8,9 10,6
Troms Romsa fylke 9,0 14,0 7,4 9,4
Trøndelag fylke 8,4 7,6
Vest-Agder fylke 6,7 14,4 9,1 10,4 6,3
Vestfold fylke 6,8 10,0 6,3 9,9 9,8
Østfold fylke 12,3 11,2 9,2 7,1 9,4
Karakteren 3
Akershus fylke 25,5 28,0 23,4 26,0 21,6
Aust-Agder fylke 29,4 33,5 22,9 30,5 26,5
Buskerud fylke 28,8 32,0 27,2 26,2 28,4
Finnmark Finnmárku fylke 32,1 35,6 25,7 34,6 24,2
Hedmark fylke 25,0 25,7 22,6 32,1 31,8
Hordaland fylke 23,2 25,8 24,2 26,6 22,2
Møre og Romsdal fylke 24,6 27,1 27,3 24,8 27,4
Nordland fylke 32,2 32,7 27,3 25,7 26,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 30,7 29,4 30,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 24,1 30,2 29,9 25,7 25,4
Oslo fylke 22,3 27,5 20,1 21,6 18,2
Rogaland fylke 20,9 30,5 26,4 27,7 31,3
Sogn og Fjordane fylke 23,9 27,5 26,9 28,5 23,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,6 26,4 28,2
Telemark fylke 30,6 34,6 31,1 29,5 27,7
Troms Romsa fylke 30,4 31,2 30,0 27,0 20,7
Trøndelag fylke 27,7 26,8
Vest-Agder fylke 31,2 33,6 24,1 32,6 28,3
Vestfold fylke 28,6 29,1 27,6 29,1 26,1
Østfold fylke 31,6 31,1 27,3 30,6 33,0
Karakteren 4
Akershus fylke 40,4 39,7 38,8 36,8 38,2
Aust-Agder fylke 37,0 33,1 43,1 30,5 27,1
Buskerud fylke 33,2 33,3 33,3 36,5 38,1
Finnmark Finnmárku fylke 34,0 26,5 36,6 31,9 41,8
Hedmark fylke 37,5 35,3 33,4 33,4 32,1
Hordaland fylke 36,8 33,2 36,9 36,5 40,3
Møre og Romsdal fylke 42,7 35,0 40,3 34,5 32,2
Nordland fylke 32,2 28,9 32,9 32,1 38,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 36,9 36,1 41,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 36,3 32,8 31,3 32,2 35,0
Oslo fylke 36,7 36,5 36,5 35,6 34,7
Rogaland fylke 39,6 33,6 33,2 37,0 34,3
Sogn og Fjordane fylke 40,4 39,7 31,0 34,6 39,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 37,4 37,2 36,3
Telemark fylke 31,6 31,5 36,7 32,8 38,3
Troms Romsa fylke 31,9 31,2 33,1 34,8 32,5
Trøndelag fylke 37,6 35,0
Vest-Agder fylke 39,2 31,9 37,4 33,2 37,1
Vestfold fylke 37,3 34,6 37,2 32,3 32,9
Østfold fylke 33,9 32,2 33,2 36,6 36,2
Karakteren 5
Akershus fylke 22,3 21,6 24,6 24,2 23,2
Aust-Agder fylke 18,9 15,1 19,7 16,5
Buskerud fylke 22,5 18,4 23,5 24,1 17,6
Finnmark Finnmárku fylke 17,6 16,7 18,8 12,1
Hedmark fylke 21,0 15,2 24,5 16,1 21,5
Hordaland fylke 24,1 21,9 23,0 21,7 24,1
Møre og Romsdal fylke 21,1 22,5 18,0 23,4 24,4
Nordland fylke 16,4 15,7 22,4 23,7 23,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,1 16,3 17,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 24,9 16,6 21,0 18,6 19,2
Oslo fylke 25,3 23,4 30,0 28,2 30,0
Rogaland fylke 25,5 18,9 23,3 21,2 21,2
Sogn og Fjordane fylke 22,1 23,1 22,8 19,9 22,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,5 21,9 20,8
Telemark fylke 23,2 16,8 18,2 21,5 17,2
Troms Romsa fylke 20,5 16,3 20,6 24,6 21,6
Trøndelag fylke 18,9 22,5
Vest-Agder fylke 18,3 15,1 23,5 16,2 22,6
Vestfold fylke 21,6 18,1 20,2 20,9 22,7
Østfold fylke 16,6 17,0 22,1 18,1 15,8
Karakteren 6
Akershus fylke 5,6 4,4 8,8
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 4,0 5,1
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 6,9
Hordaland fylke 7,2 7,6 6,8
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 4,4 5,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,7
Oslo fylke 8,0 6,1 8,4 8,7 10,8
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke 5,7 6,7
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke 6,3
Østfold fylke 5,8 5,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no