Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Matematikk skriftlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke 11,4 7,3 4,0 1,8 1,4
Aust-Agder fylke 16,2 7,1 3,4 2,4
Buskerud fylke 14,8 5,9 3,8 3,8 1,6
Finnmark Finnmárku fylke 23,0 12,7 11,6
Hedmark fylke 18,2 8,9 5,5 3,4 1,7
Hordaland fylke 13,6 5,8 3,5 1,9 1,4
Møre og Romsdal fylke 15,3 6,7 3,4 3,7 1,2
Nordland fylke 18,1 8,3 5,2 4,1 2,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,0 9,3 3,8
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 16,5 8,5 5,6 4,2 1,9
Oslo fylke 11,0 6,4 4,4 2,7 1,3
Rogaland fylke 12,1 5,9 3,9 2,3 1,3
Sogn og Fjordane fylke 11,3 3,9 3,2 1,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,7 5,7 5,5
Telemark fylke 20,7 10,9 2,4
Troms Romsa fylke 19,7 8,0 6,9 5,0 2,4
Trøndelag fylke 3,5 1,8
Vest-Agder fylke 13,9 6,2 5,4 4,1 2,2
Vestfold fylke 13,5 6,2 4,4 2,2 1,1
Østfold fylke 14,0 6,9 3,3 3,4 1,3
Karakteren 2
Akershus fylke 22,6 17,5 15,1 14,0 14,4
Aust-Agder fylke 33,1 18,6 19,9 15,3 16,6
Buskerud fylke 30,5 20,3 17,5 17,4 17,4
Finnmark Finnmárku fylke 39,3 26,8 24,7 21,1 21,9
Hedmark fylke 27,2 21,0 18,1 15,9 16,7
Hordaland fylke 28,6 22,3 19,9 16,3 16,0
Møre og Romsdal fylke 26,2 19,8 20,1 18,6 17,9
Nordland fylke 28,0 24,8 20,4 19,4 19,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,4 22,5 20,2
Norske skoler i utlandet 37,5
Oppland fylke 25,8 22,0 17,4 18,5 20,3
Oslo fylke 23,2 17,3 15,3 12,3 13,3
Rogaland fylke 26,2 19,9 17,5 15,6 18,1
Sogn og Fjordane fylke 27,6 16,7 16,2 13,2 10,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,8 18,0 16,6
Telemark fylke 30,8 26,5 18,3 20,9 21,6
Troms Romsa fylke 28,3 22,4 20,0 19,6 15,9
Trøndelag fylke 16,7 15,3
Vest-Agder fylke 28,5 21,4 22,2 18,3 14,4
Vestfold fylke 28,5 19,5 18,9 13,7 17,1
Østfold fylke 28,6 20,9 19,4 17,1 17,4
Karakteren 3
Akershus fylke 26,5 25,3 28,6 24,2 26,0
Aust-Agder fylke 22,9 29,6 34,9 27,1 30,3
Buskerud fylke 28,8 27,2 32,8 27,5 29,4
Finnmark Finnmárku fylke 23,0 30,0 34,4 26,7 32,8
Hedmark fylke 25,7 27,2 31,5 26,6 27,6
Hordaland fylke 27,1 27,8 31,6 28,5 28,7
Møre og Romsdal fylke 30,0 27,5 31,1 26,6 28,8
Nordland fylke 28,4 25,7 34,4 31,3 30,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 28,5 26,4 30,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 26,5 27,0 29,5 25,7 30,2
Oslo fylke 24,4 23,0 24,1 20,5 22,2
Rogaland fylke 28,7 26,1 30,5 26,3 24,8
Sogn og Fjordane fylke 27,6 27,5 31,8 28,4 29,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,2 27,1 31,7
Telemark fylke 26,8 26,5 36,0 27,8 33,1
Troms Romsa fylke 25,6 30,2 30,9 29,1 25,7
Trøndelag fylke 27,8 29,3
Vest-Agder fylke 26,1 22,6 27,2 25,5 26,1
Vestfold fylke 25,9 25,8 29,9 27,0 27,9
Østfold fylke 29,7 26,7 33,0 28,1 31,9
Karakteren 4
Akershus fylke 23,4 28,7 27,3 30,6 29,5
Aust-Agder fylke 18,9 26,5 27,1 33,0 26,5
Buskerud fylke 18,2 28,4 27,1 29,0 29,5
Finnmark Finnmárku fylke 12,5 19,6 21,3 27,1 24,7
Hedmark fylke 19,0 25,8 24,8 31,4 27,0
Hordaland fylke 20,3 27,4 25,6 29,5 30,5
Møre og Romsdal fylke 18,0 29,7 27,4 30,0 29,1
Nordland fylke 17,5 25,9 25,6 27,6 28,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,5 28,3 26,5
Norske skoler i utlandet 43,8
Oppland fylke 20,8 28,1 29,3 31,0 30,0
Oslo fylke 21,7 29,6 27,0 27,6 29,3
Rogaland fylke 21,4 30,5 27,0 30,4 31,6
Sogn og Fjordane fylke 22,4 32,4 27,0 25,6 31,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,7 28,6 25,7
Telemark fylke 15,0 24,2 27,0 28,0 26,7
Troms Romsa fylke 18,8 25,3 26,0 27,9 30,8
Trøndelag fylke 27,2 30,2
Vest-Agder fylke 20,6 30,9 26,4 25,5 28,4
Vestfold fylke 19,9 31,1 25,2 30,4 27,3
Østfold fylke 18,5 27,9 23,3 28,3 29,6
Karakteren 5
Akershus fylke 12,9 17,7 20,0 21,5 22,3
Aust-Agder fylke 6,1 16,2 14,6 19,2
Buskerud fylke 6,2 16,1 15,1 16,8 17,6
Finnmark Finnmárku fylke 8,8 17,5 14,2
Hedmark fylke 8,2 14,1 15,7 16,1 20,1
Hordaland fylke 8,4 15,3 15,9 18,5 18,6
Møre og Romsdal fylke 8,4 13,6 14,6 15,5 18,0
Nordland fylke 7,0 13,4 11,6 14,8 14,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,6 11,3 14,5
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 8,6 12,3 14,5 15,7 13,5
Oslo fylke 14,6 19,8 21,5 24,8 24,2
Rogaland fylke 10,1 15,6 16,8 19,5 19,4
Sogn og Fjordane fylke 17,9 17,8 24,4 22,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,0 18,0 15,5
Telemark fylke 5,5 10,6 11,4 16,9 14,2
Troms Romsa fylke 12,3 13,6 13,8 18,4
Trøndelag fylke 19,6 18,4
Vest-Agder fylke 9,4 16,0 15,1 22,8 23,0
Vestfold fylke 10,2 16,5 17,8 18,8 20,2
Østfold fylke 7,6 15,3 16,6 17,5 15,6
Karakteren 6
Akershus fylke 3,2 3,6 5,0 7,9 6,4
Aust-Agder fylke 2,8 2,0 4,4 6,6 5,0
Buskerud fylke 1,5 2,0 3,7 5,6 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 2,1
Hedmark fylke 1,7 2,9 4,4 6,5 6,9
Hordaland fylke 2,2 1,5 3,5 5,3 4,9
Møre og Romsdal fylke 2,1 2,7 3,4 5,6 4,9
Nordland fylke 1,0 1,9 2,8 2,7 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,0 2,2 4,4
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 1,7 2,1 3,7 4,9 4,2
Oslo fylke 5,2 3,9 7,6 12,1 9,8
Rogaland fylke 1,5 2,0 4,4 5,8 4,8
Sogn og Fjordane fylke 1,7 3,9 5,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,5 2,6 5,0
Telemark fylke 1,2 1,3 4,1
Troms Romsa fylke 1,8 2,6 4,7 6,8
Trøndelag fylke 5,2 4,9
Vest-Agder fylke 1,5 3,0 3,8 3,8 5,9
Vestfold fylke 1,9 0,9 3,8 7,9 6,4
Østfold fylke 1,6 2,2 4,2 5,6 4,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no