Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Matematikk muntlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 0,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 1,4 1,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 0,0
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke 0,9
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 2
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 4,4
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 14,3 13,6
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 13,7 17,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,9
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 9,5
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 15,3 13,5
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke 6,6
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 3
Akershus fylke 23,0 26,2 22,6 25,0 23,2
Aust-Agder fylke 29,4 22,5 19,4 28,5 24,7
Buskerud fylke 27,0 20,1 25,3 24,3 19,6
Finnmark Finnmárku fylke 27,3 22,5 30,0 23,9 23,1
Hedmark fylke 27,9 22,4 23,4 19,5 25,5
Hordaland fylke 23,6 25,7 23,6 22,7 23,4
Møre og Romsdal fylke 25,0 25,1 23,5 21,0 22,6
Nordland fylke 24,8 24,3 20,9 19,5 22,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,7 25,2 24,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 26,5 20,0 24,2 29,6 24,9
Oslo fylke 19,5 21,0 21,4 24,3 22,3
Rogaland fylke 26,6 27,6 24,7 25,6 22,4
Sogn og Fjordane fylke 24,7 24,7 20,6 20,2 21,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,0 25,4 23,5
Telemark fylke 26,0 29,0 25,5 23,6 26,8
Troms Romsa fylke 21,4 19,6 27,2 22,0 25,6
Trøndelag fylke 22,9 22,4
Vest-Agder fylke 23,2 26,6 26,6 20,6 21,9
Vestfold fylke 25,1 25,1 23,0 24,1 21,3
Østfold fylke 25,5 25,7 23,3 24,0 19,4
Karakteren 4
Akershus fylke 28,8 25,7 28,6 28,5 28,9
Aust-Agder fylke 22,5 27,7 26,3 27,0 28,0
Buskerud fylke 24,8 29,9 29,6 30,9 30,3
Finnmark Finnmárku fylke 21,2 29,7 16,3 25,4 26,5
Hedmark fylke 30,2 24,6 26,9 32,2 26,7
Hordaland fylke 28,1 26,6 27,3 27,8 27,4
Møre og Romsdal fylke 27,7 29,3 30,0 31,5 27,4
Nordland fylke 25,4 25,8 22,9 26,6 26,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,6 22,2 29,9
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 28,5 28,3 27,6 26,0 29,0
Oslo fylke 27,1 30,1 25,9 27,4 28,1
Rogaland fylke 29,3 26,6 29,6 28,2 30,8
Sogn og Fjordane fylke 30,9 28,3 30,9 35,8 26,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 29,0 28,6 30,7
Telemark fylke 26,9 23,1 27,8 30,1 28,1
Troms Romsa fylke 26,6 31,5 27,9 27,9 26,5
Trøndelag fylke 30,0 29,7
Vest-Agder fylke 28,4 30,7 30,4 25,2 29,3
Vestfold fylke 31,8 28,3 30,6 28,2 28,7
Østfold fylke 26,6 28,1 27,3 28,0 28,1
Karakteren 5
Akershus fylke 24,0 24,6 25,3 22,2 21,4
Aust-Agder fylke 20,0 18,8 25,7 19,5 19,2
Buskerud fylke 23,4 22,1 20,0 21,9 26,8
Finnmark Finnmárku fylke 20,5 20,7 18,8 18,1 20,5
Hedmark fylke 18,2 18,8 22,5 26,8 21,0
Hordaland fylke 23,2 21,1 22,7 23,7 23,6
Møre og Romsdal fylke 23,3 22,2 24,2 25,8 20,5
Nordland fylke 21,0 17,5 23,2 22,8 20,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,5 21,4 21,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 20,9 23,8 25,5 19,6 22,2
Oslo fylke 22,7 21,8 20,8 21,3 22,1
Rogaland fylke 22,2 23,1 24,0 24,7 23,7
Sogn og Fjordane fylke 21,1 20,2 20,6 22,3 24,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,4 23,9 23,7
Telemark fylke 20,8 21,7 22,5 16,5 19,2
Troms Romsa fylke 22,1 26,6 19,2 21,7 22,6
Trøndelag fylke 21,9 22,5
Vest-Agder fylke 22,6 20,1 21,8 27,4 22,7
Vestfold fylke 21,3 23,4 19,8 21,8 21,5
Østfold fylke 19,0 22,0 22,2 23,0 23,3
Karakteren 6
Akershus fylke 14,5 14,6 15,7 16,8 17,5
Aust-Agder fylke 13,8 21,6 20,0 17,5 23,6
Buskerud fylke 16,2 20,8 15,7 14,5 18,5
Finnmark Finnmárku fylke 18,9 22,5 18,8
Hedmark fylke 20,4 13,1 16,1
Hordaland fylke 16,2 16,1 15,5 17,8 17,0
Møre og Romsdal fylke 12,9 14,2 14,4 14,6 16,5
Nordland fylke 13,7 13,3 20,4 20,1 18,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,1 17,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 13,6 17,1 12,4 16,6 14,5
Oslo fylke 18,5 19,0 21,2 17,4 19,5
Rogaland fylke 12,4 14,1 14,6 12,5 14,9
Sogn og Fjordane fylke 12,6 18,7 20,6 16,1 24,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 15,0 13,7 13,4
Telemark fylke 13,6 18,8 12,9
Troms Romsa fylke 18,8 17,1 13,2 19,6 17,1
Trøndelag fylke 17,7 17,3
Vest-Agder fylke 15,3 15,0 12,3 15,0 17,0
Vestfold fylke 16,2 15,9 17,3 20,4 23,2
Østfold fylke 18,6 14,3 19,5 15,1 20,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no