Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Spansk 1 muntlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 0,0
Buskerud fylke 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 0,0
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke 0,0
Nordland fylke 0,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 0,0
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 0,0
Troms Romsa fylke 0,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 0,0
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 2
Akershus fylke
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 9,7
Finnmark Finnmárku fylke 0,0
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 12,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 9,2
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke 25,0 0,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 22,2 28,0 12,7
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 9,4
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 3
Akershus fylke 24,2 19,7 16,8 21,7 21,2
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 22,5 21,0 28,8 15,3
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 20,0 26,3 18,1 14,3 22,6
Hordaland fylke 26,8 18,0 19,9 24,2 20,3
Møre og Romsdal fylke 18,0 22,3 25,0 20,7 25,0
Nordland fylke 23,0 21,1 25,5 27,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,0 14,0 20,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 31,0 18,0 33,3 27,7
Oslo fylke 15,8 18,8 20,1 20,3 18,9
Rogaland fylke 24,2 22,0 21,1 18,0 19,4
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,3 19,0 28,7
Telemark fylke 23,8 27,0 28,0 19,0
Troms Romsa fylke 23,6 23,2 25,0 22,0
Trøndelag fylke 19,4 24,0
Vest-Agder fylke 14,1 21,2 24,3 23,9 18,8
Vestfold fylke 27,0 25,0 24,8 25,9 22,4
Østfold fylke 20,7 21,9 21,1 28,0 21,3
Karakteren 4
Akershus fylke 22,5 26,9 26,6 23,6 23,6
Aust-Agder fylke 34,2 26,7 29,4 36,4 30,6
Buskerud fylke 16,9 18,0 27,5 29,0 31,9
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 26,7 22,5 30,6 18,4 17,2
Hordaland fylke 20,1 26,6 27,4 25,4 28,0
Møre og Romsdal fylke 27,3 36,9 26,8 34,5 29,3
Nordland fylke 23,0 28,1 28,6 27,3 29,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 38,3 36,6 30,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 22,6 34,0 28,0 21,2 26,2
Oslo fylke 25,7 26,9 25,7 28,8 24,0
Rogaland fylke 30,6 30,2 27,0 24,1 23,4
Sogn og Fjordane fylke 28,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,6 29,1 27,9
Telemark fylke 27,9 18,5 23,8
Troms Romsa fylke 34,7 32,1 30,3 26,0 25,8
Trøndelag fylke 35,7 29,2
Vest-Agder fylke 28,1 23,5 29,9 30,6
Vestfold fylke 30,2 35,5 28,6 23,5 31,2
Østfold fylke 35,1 34,2 24,0 33,8 28,5
Karakteren 5
Akershus fylke 23,0 21,7 21,1 21,3 25,5
Aust-Agder fylke 21,1 28,9 21,6 19,4
Buskerud fylke 25,4 24,0 26,1 26,4
Finnmark Finnmárku fylke 53,3
Hedmark fylke 22,7 18,8 19,4 26,5 25,8
Hordaland fylke 21,1 26,1 22,9 20,1 17,9
Møre og Romsdal fylke 27,3 25,5 23,2 21,6 22,4
Nordland fylke 20,6 23,6 19,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9 21,5 23,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 15,5 19,0 24,0 24,2 24,6
Oslo fylke 26,9 26,3 25,1 25,0 25,3
Rogaland fylke 19,8 23,3 18,9 29,4 26,1
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,7 30,4 17,1
Telemark fylke 25,4 21,6 22,2 20,6
Troms Romsa fylke 23,6 23,2 26,0 23,7
Trøndelag fylke 25,0 24,5
Vest-Agder fylke 25,8 26,9 25,7 16,5
Vestfold fylke 18,3 21,8 17,1 27,2 25,6
Østfold fylke 27,6 16,4 24,0 14,6 22,2
Karakteren 6
Akershus fylke 19,9 27,4 28,9 24,6 21,2
Aust-Agder fylke 23,7 28,9 23,5
Buskerud fylke 22,5 28,0 20,0 24,6 16,7
Finnmark Finnmárku fylke 0,0
Hedmark fylke 16,0 21,3 19,4 28,6 24,7
Hordaland fylke 20,1 21,2 19,0 21,2 24,4
Møre og Romsdal fylke 21,1 10,2 16,1 18,1
Nordland fylke 27,9 28,1 27,0 12,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,1 18,3 15,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 15,5 20,0 22,7 12,1 12,3
Oslo fylke 25,7 20,5 23,4 21,8 27,9
Rogaland fylke 19,3 17,1 25,5 23,6 23,4
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,4 17,1
Telemark fylke 25,4 16,2 23,8
Troms Romsa fylke 9,7 19,7 26,0 22,6
Trøndelag fylke 16,8 15,1
Vest-Agder fylke 19,5 26,9 21,3 19,4 24,7
Vestfold fylke 14,3 21,9 16,0
Østfold fylke 12,1 20,5 22,3 17,2 22,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no