Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Naturfag muntlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke 0,0
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 0,0
Oslo fylke 1,4 0,9
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 0,0
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 2
Akershus fylke
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke 6,5
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet 0,0
Oppland fylke 7,6
Oslo fylke 10,2 8,4
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 6,9
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 3
Akershus fylke 21,5 21,4 21,2 22,6 19,0
Aust-Agder fylke 23,4 30,9 23,8 25,7 21,2
Buskerud fylke 18,7 24,4 24,3 19,8 21,0
Finnmark Finnmárku fylke 23,0 24,0 20,3 20,3 20,6
Hedmark fylke 26,2 20,9 23,3 21,3 17,0
Hordaland fylke 23,0 20,9 19,9 21,8 20,4
Møre og Romsdal fylke 26,9 21,2 21,0 25,3 24,5
Nordland fylke 25,1 19,9 21,0 22,4 23,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,5 22,9 23,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,9 25,6 23,8 24,5 21,5
Oslo fylke 22,9 21,9 20,7 19,4 23,1
Rogaland fylke 19,9 24,3 22,8 23,0 21,0
Sogn og Fjordane fylke 19,7 16,1 17,9 21,7 19,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,8 24,5 21,0
Telemark fylke 24,0 22,7 22,6 23,6 22,4
Troms Romsa fylke 20,3 19,5 19,3 17,1 20,7
Trøndelag fylke 19,9 20,7
Vest-Agder fylke 22,6 19,2 30,8 27,9 24,4
Vestfold fylke 22,6 21,9 18,9 19,8 18,5
Østfold fylke 22,6 25,2 22,2 22,1 22,7
Karakteren 4
Akershus fylke 26,7 26,8 27,6 26,0 24,8
Aust-Agder fylke 26,1 21,3 24,4 25,7 28,6
Buskerud fylke 27,4 24,8 24,7 22,7 26,5
Finnmark Finnmárku fylke 22,1 18,7 25,2 23,6 26,5
Hedmark fylke 24,5 26,2 22,0 26,5 26,9
Hordaland fylke 26,7 27,0 29,3 24,6 25,8
Møre og Romsdal fylke 26,7 28,3 28,1 27,8 29,8
Nordland fylke 24,4 24,3 24,9 23,9 22,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9 26,1 24,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 32,1 30,0 28,1 27,5 31,4
Oslo fylke 22,3 25,8 24,3 24,0 24,0
Rogaland fylke 29,5 25,4 25,6 27,4 27,7
Sogn og Fjordane fylke 26,9 33,5 29,6 28,7 23,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,3 23,6 26,7
Telemark fylke 27,6 31,3 25,3 26,0 32,9
Troms Romsa fylke 31,6 28,9 27,3 26,2 28,6
Trøndelag fylke 28,2 27,0
Vest-Agder fylke 27,7 29,5 25,3 23,8 25,3
Vestfold fylke 23,2 24,2 26,1 25,3 27,8
Østfold fylke 29,6 24,7 24,2 24,8 27,5
Karakteren 5
Akershus fylke 22,9 21,1 23,7 23,8 27,3
Aust-Agder fylke 22,0 20,8 17,4 24,3 24,9
Buskerud fylke 25,8 23,4 23,0 24,0 22,2
Finnmark Finnmárku fylke 22,1 18,7 23,6 18,7 21,6
Hedmark fylke 17,9 20,5 21,7 23,1 20,1
Hordaland fylke 25,8 24,3 23,4 24,6 22,9
Møre og Romsdal fylke 24,5 27,0 24,4 22,6 21,9
Nordland fylke 21,3 22,5 24,4 24,4 23,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,7 23,2 20,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 22,8 17,0 19,1 21,2 21,5
Oslo fylke 22,4 20,9 19,0 21,3 22,3
Rogaland fylke 25,0 24,3 24,2 21,7 22,2
Sogn og Fjordane fylke 24,9 22,3 25,4 22,6 26,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,7 28,1 23,8
Telemark fylke 18,4 20,1 21,8 26,0 19,1
Troms Romsa fylke 22,6 21,1 26,1 21,3 23,6
Trøndelag fylke 22,3 23,8
Vest-Agder fylke 26,6 27,2 21,7 23,2 26,2
Vestfold fylke 25,8 23,4 24,7 24,0 22,0
Østfold fylke 23,1 22,7 23,9 21,6 25,2
Karakteren 6
Akershus fylke 20,7 21,8 20,3 21,8 22,7
Aust-Agder fylke 21,6 15,2 25,0 17,8 21,2
Buskerud fylke 19,1 20,6 22,4 26,2 22,2
Finnmark Finnmárku fylke 24,6 21,6 22,8 25,2 16,7
Hedmark fylke 19,2 19,0 24,3 20,9 26,1
Hordaland fylke 18,0 20,7 21,1 23,0 23,7
Møre og Romsdal fylke 13,6 15,9 18,3 17,3 17,3
Nordland fylke 20,6 24,5 20,0 20,8 22,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,6 19,7 22,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 14,4 15,8 20,7 19,0 18,2
Oslo fylke 20,7 21,9 26,7 25,9 23,6
Rogaland fylke 17,2 17,5 20,6 19,3 19,2
Sogn og Fjordane fylke 21,8 23,6 22,5 21,3 23,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,5 18,8 18,1
Telemark fylke 21,4 18,3 18,8 19,0 18,7
Troms Romsa fylke 16,9 20,3 20,6 25,1 21,7
Trøndelag fylke 22,5 19,7
Vest-Agder fylke 16,4 18,6 13,4 18,5 17,2
Vestfold fylke 21,8 26,9 25,0 25,6 28,8
Østfold fylke 19,0 17,3 21,7 21,6 18,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no