Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Fransk 1 muntlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 0,0
Buskerud fylke 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 0,0
Hedmark fylke 0,0
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke 0,0
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 0,0
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke 0,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 0,0
Troms Romsa fylke 0,0
Trøndelag fylke 0,0
Vest-Agder fylke 0,0
Vestfold fylke 0,0
Østfold fylke
Karakteren 2
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 0,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke 0,0
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke 0,0
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 17,7
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke 0,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 0,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke 12,3
Østfold fylke
Karakteren 3
Akershus fylke 21,9 21,2 19,4 16,3 17,1
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 20,0 18,1 14,9
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 26,3 20,3 20,0 27,9
Hordaland fylke 23,3 26,1 22,8 23,3 18,2
Møre og Romsdal fylke 16,7 24,1
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,1 14,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 14,5 26,7 27,3 29,5
Oslo fylke 22,1 20,3 18,8 21,9 22,6
Rogaland fylke 23,8 21,2 19,3 17,5 23,3
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,2
Telemark fylke 35,3 38,9
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke 25,4
Vest-Agder fylke 27,7 18,0
Vestfold fylke 21,5 25,5
Østfold fylke 23,1 21,4 21,8 21,0 23,7
Karakteren 4
Akershus fylke 27,6 23,2 24,6 28,6 25,1
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 25,6 24,8 27,7 29,9 26,0
Finnmark Finnmárku fylke 33,3
Hedmark fylke 24,2 28,9 29,1 24,4 26,2
Hordaland fylke 25,6 32,4 39,1 34,2 27,3
Møre og Romsdal fylke 38,0 29,3 38,9 24,1
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,8 35,5 32,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 25,8 30,0 21,3 36,4 20,5
Oslo fylke 23,6 28,7 27,3 24,9 26,8
Rogaland fylke 30,6 30,1 26,9 28,3 33,3
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,2 21,2
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 47,4 30,8 30,4
Trøndelag fylke 29,6 33,3
Vest-Agder fylke 31,9 20,0 30,4 24,0 19,4
Vestfold fylke 24,6 38,2 23,9 33,3 19,6
Østfold fylke 29,7 32,0 34,6 23,5 25,8
Karakteren 5
Akershus fylke 25,5 28,8 24,0 24,6 24,0
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 28,0 22,9 28,9 29,9 24,0
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 30,6 26,3 27,8 26,7
Hordaland fylke 26,7 17,1 15,2 21,9 20,8
Møre og Romsdal fylke 30,0 31,7 22,2 31,0
Nordland fylke 42,3 38,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,9 21,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 32,3 23,3 29,5 27,3
Oslo fylke 22,5 22,6 21,0 25,3 22,6
Rogaland fylke 19,4 21,2 24,4 33,3 23,3
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,0 36,4
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 30,8
Trøndelag fylke 22,5 23,2
Vest-Agder fylke 21,3 25,5 39,1 40,0 29,0
Vestfold fylke 32,3 37,0 28,3 34,8
Østfold fylke 26,4 19,4 16,7 27,2 22,7
Karakteren 6
Akershus fylke 16,3 20,8 24,0 24,6 26,9
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke 20,7 17,1 16,9 16,4 28,0
Finnmark Finnmárku fylke 41,7 38,9
Hedmark fylke 21,0 23,0
Hordaland fylke 16,2 14,1 23,4
Møre og Romsdal fylke 17,1 22,2 20,7
Nordland fylke 26,9 41,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 29,0 29,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 24,6
Oslo fylke 23,2 20,3 23,3 20,7 22,2
Rogaland fylke 18,1 19,9 15,1 15,8 13,3
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,2
Telemark fylke
Troms Romsa fylke 34,8
Trøndelag fylke 20,3
Vest-Agder fylke 25,5 25,8
Vestfold fylke 18,2 18,5 21,7 23,9
Østfold fylke 14,3 16,5 16,7 14,8 16,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no