Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Samfunnsfag muntlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 0,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 0,0
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke 0,0
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 2
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 9,2
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke 5,7
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke 4,4
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 3
Akershus fylke 15,6 17,9 17,1 15,4 17,4
Aust-Agder fylke 29,2 18,7 22,0 19,6 13,1
Buskerud fylke 19,3 15,7 16,8 20,5 20,0
Finnmark Finnmárku fylke 20,4 19,8 12,7 16,9
Hedmark fylke 20,9 22,6 26,4 20,6 17,7
Hordaland fylke 18,3 19,7 17,6 15,5 15,6
Møre og Romsdal fylke 21,0 18,3 17,2 17,2 17,5
Nordland fylke 16,8 19,3 18,7 13,7 16,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,1 22,6 16,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 16,6 22,1 20,5 19,5 17,4
Oslo fylke 17,7 20,1 18,0 16,4 17,5
Rogaland fylke 20,8 20,8 17,6 19,8 18,2
Sogn og Fjordane fylke 13,5 19,5 14,2 12,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,1 20,8 22,0
Telemark fylke 21,9 23,9 20,5 21,0 19,0
Troms Romsa fylke 16,8 18,2 18,2 16,4 19,4
Trøndelag fylke 19,0 18,4
Vest-Agder fylke 20,3 26,6 25,5 20,7 25,2
Vestfold fylke 16,9 22,1 23,7 20,9 17,8
Østfold fylke 19,4 20,0 19,5 19,2 21,0
Karakteren 4
Akershus fylke 23,4 23,9 25,8 25,2 23,2
Aust-Agder fylke 20,4 31,6 29,2 27,4 25,2
Buskerud fylke 26,3 28,5 25,7 27,8 23,0
Finnmark Finnmárku fylke 20,4 25,6 26,8 28,6 22,9
Hedmark fylke 22,8 25,9 25,1 29,1 26,0
Hordaland fylke 27,3 26,4 26,5 28,0 24,6
Møre og Romsdal fylke 24,9 25,2 26,5 23,2 29,6
Nordland fylke 25,7 24,0 26,0 28,9 25,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,1 25,3 33,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 24,3 25,6 23,6 28,9 26,9
Oslo fylke 26,8 26,4 24,8 26,1 25,6
Rogaland fylke 27,0 28,3 27,4 28,5 28,1
Sogn og Fjordane fylke 27,4 25,6 28,0 27,8 28,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,8 27,0 27,7
Telemark fylke 21,9 25,4 19,6 22,4 25,8
Troms Romsa fylke 31,3 26,1 28,7 21,4 25,6
Trøndelag fylke 25,4 24,6
Vest-Agder fylke 29,4 24,6 25,5 31,4 24,1
Vestfold fylke 28,3 24,7 26,1 27,9 25,7
Østfold fylke 27,6 25,9 30,4 26,4 27,5
Karakteren 5
Akershus fylke 30,8 24,8 27,0 28,2 25,2
Aust-Agder fylke 21,8 25,4 19,1 21,0 24,8
Buskerud fylke 25,7 25,3 23,8 23,9 25,4
Finnmark Finnmárku fylke 23,1 21,5 22,7 19,0 20,5
Hedmark fylke 25,0 28,0 19,3 23,8 28,0
Hordaland fylke 25,4 25,3 23,3 26,1 28,3
Møre og Romsdal fylke 27,0 27,5 27,1 30,5 22,4
Nordland fylke 24,4 23,0 22,8 25,9 27,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,8 23,3 21,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 27,4 25,2 20,8 24,5 24,1
Oslo fylke 27,1 22,8 27,5 24,4 25,8
Rogaland fylke 24,3 24,5 24,8 23,7 23,8
Sogn og Fjordane fylke 28,9 30,2 23,3 23,9 29,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,0 26,3 24,0
Telemark fylke 23,8 23,2 22,3 26,5 23,0
Troms Romsa fylke 23,4 25,8 25,1 23,9 26,0
Trøndelag fylke 23,0 26,5
Vest-Agder fylke 24,5 21,8 22,3 22,2 21,5
Vestfold fylke 25,5 24,5 26,1 22,5 25,5
Østfold fylke 22,1 25,1 22,6 24,1 22,6
Karakteren 6
Akershus fylke 26,1 27,5 26,3 26,8 29,8
Aust-Agder fylke 16,9 18,2 20,6 24,7 27,7
Buskerud fylke 21,7 26,3 27,7 21,8 27,7
Finnmark Finnmárku fylke 25,9 22,3 15,5 33,3 32,5
Hedmark fylke 22,8 16,7 20,7 18,8 22,7
Hordaland fylke 23,5 22,4 27,4 26,0 26,8
Møre og Romsdal fylke 21,6 24,1 22,8 24,9 26,0
Nordland fylke 26,6 25,1 27,4 27,6 24,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,7 21,8 23,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 21,5 20,2 27,6 19,8 25,0
Oslo fylke 21,9 24,8 24,2 27,2 26,8
Rogaland fylke 22,0 20,4 22,4 20,5 25,0
Sogn og Fjordane fylke 22,9 19,1 25,4 27,8 26,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,4 19,8 20,4
Telemark fylke 20,8 17,6 25,8 20,5 23,4
Troms Romsa fylke 20,3 22,3 20,7 29,6 23,1
Trøndelag fylke 26,4 25,3
Vest-Agder fylke 19,0 16,6 19,1 18,4 22,3
Vestfold fylke 22,9 22,3 20,3 21,4 26,6
Østfold fylke 24,2 22,3 20,0 22,3 23,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no