Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 0,0
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke 0,0
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke 0,0
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke 0,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 0,0
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 0,0
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 2
Akershus fylke
Aust-Agder fylke 7,9
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke 6,7
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke 5,4
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke 4,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke 5,6
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 6,9
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 3
Akershus fylke 15,5 17,9 17,1 15,5
Aust-Agder fylke 23,3 19,8 18,2 17,9
Buskerud fylke 19,4 17,8 18,1 19,7
Finnmark Finnmárku fylke 25,0 19,5 21,5 30,0
Hedmark fylke 18,5 27,5 20,1 15,3
Hordaland fylke 18,7 19,6 19,0 17,1
Møre og Romsdal fylke 25,8 20,4 18,3 21,1
Nordland fylke 20,1 19,4 17,2 18,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,8 19,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 24,2 19,6 18,6 18,3
Oslo fylke 17,3 16,9 16,8 15,0
Rogaland fylke 19,9 19,0 17,8 22,7
Sogn og Fjordane fylke 18,3 19,0 22,9 15,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,9 20,0
Telemark fylke 18,0 24,7 15,9 19,6
Troms Romsa fylke 18,8 16,8 21,2 15,6
Trøndelag fylke 19,0 16,3
Vest-Agder fylke 22,3 24,9 24,2 22,9
Vestfold fylke 21,2 19,7 17,1 23,5
Østfold fylke 19,7 21,7 22,6 20,1
Karakteren 4
Akershus fylke 27,7 25,8 28,1 26,6
Aust-Agder fylke 23,3 25,3 27,0 27,1
Buskerud fylke 23,3 28,4 27,3 22,7
Finnmark Finnmárku fylke 17,1 28,0 14,0 31,1
Hedmark fylke 25,4 22,8 25,7 30,6
Hordaland fylke 26,4 25,9 24,8 25,0
Møre og Romsdal fylke 25,8 26,2 28,7 26,5
Nordland fylke 24,0 25,0 26,9 24,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 24,6 22,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 22,5 31,4 24,0 20,4
Oslo fylke 25,9 28,6 26,1 26,6
Rogaland fylke 25,4 27,3 27,3 24,0
Sogn og Fjordane fylke 31,7 21,4 27,6 26,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 27,8 26,9
Telemark fylke 20,4 21,0 28,7 30,4
Troms Romsa fylke 32,1 23,0 21,8 27,7
Trøndelag fylke 27,3 25,8
Vest-Agder fylke 29,7 28,1 27,1 22,1
Vestfold fylke 24,5 27,2 32,2 21,7
Østfold fylke 24,9 24,5 23,8 23,3
Karakteren 5
Akershus fylke 26,9 24,7 23,9 25,4
Aust-Agder fylke 25,7 23,6 22,6 27,9
Buskerud fylke 25,8 26,7 25,1 28,6
Finnmark Finnmárku fylke 26,3 20,7 18,3 11,1
Hedmark fylke 22,7 22,8 24,0 24,1
Hordaland fylke 24,0 21,8 26,7 25,1
Møre og Romsdal fylke 21,2 25,4 22,5 24,9
Nordland fylke 25,7 25,8 21,3 27,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,1 22,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 23,3 21,6 27,5 24,6
Oslo fylke 24,3 24,7 23,5 23,1
Rogaland fylke 26,9 23,2 25,3 25,3
Sogn og Fjordane fylke 23,2 27,8 24,8 27,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,3 25,4
Telemark fylke 22,2 26,9 22,9 25,6
Troms Romsa fylke 23,6 23,5 21,8 22,0
Trøndelag fylke 22,7 25,8
Vest-Agder fylke 22,0 23,3 24,2 25,6
Vestfold fylke 24,5 23,7 20,6 24,9
Østfold fylke 23,1 22,5 24,6 23,7
Karakteren 6
Akershus fylke 24,5 26,9 26,3 28,1
Aust-Agder fylke 18,8 24,2 24,8 19,3
Buskerud fylke 23,3 20,1 25,8 21,6
Finnmark Finnmárku fylke 18,4 20,7 21,1
Hedmark fylke 26,2 21,2 25,1 21,8
Hordaland fylke 25,0 28,4 24,9 26,8
Møre og Romsdal fylke 18,2 21,1 21,9 22,1
Nordland fylke 23,7 23,8 27,6 25,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,7 27,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 21,2 23,3 23,4 26,2
Oslo fylke 24,5 24,3 28,2 31,6
Rogaland fylke 20,7 23,7 22,7 19,6
Sogn og Fjordane fylke 21,1 22,2 26,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,0 20,4
Telemark fylke 24,6 19,6 21,7 18,8
Troms Romsa fylke 18,2 29,1 25,0 28,3
Trøndelag fylke 25,0 23,4
Vest-Agder fylke 16,5 16,4 21,6 22,5
Vestfold fylke 24,9 25,0 26,1 26,3
Østfold fylke 24,1 23,9 19,8 28,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no