Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Engelsk muntlig eksamen

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Akershus fylke
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 0,0
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 2
Akershus fylke
Aust-Agder fylke
Buskerud fylke
Finnmark Finnmárku fylke 5,1
Hedmark fylke
Hordaland fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke
Oslo fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,9
Vestfold fylke
Østfold fylke
Karakteren 3
Akershus fylke 14,9 14,7 14,2 14,4 12,3
Aust-Agder fylke 20,1 16,0 18,5 15,5
Buskerud fylke 19,2 19,0 16,8 16,3 14,8
Finnmark Finnmárku fylke 17,4 22,1
Hedmark fylke 19,2 18,0 17,3 14,3
Hordaland fylke 15,8 15,5 16,6 18,8 13,8
Møre og Romsdal fylke 17,3 14,3 18,0 13,6 13,6
Nordland fylke 15,8 19,0 17,3 17,7 14,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,8 22,4 20,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 18,6 19,4 16,9 19,4 12,1
Oslo fylke 15,3 14,2 12,3 11,3 10,5
Rogaland fylke 18,0 18,6 16,5 16,3 16,3
Sogn og Fjordane fylke 17,5 16,7 16,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 16,4 17,2 17,2
Telemark fylke 24,8 20,3 21,0 17,3 18,9
Troms Romsa fylke 19,3 19,6 13,9 15,6
Trøndelag fylke 16,5 18,2
Vest-Agder fylke 19,9 21,7 20,8 17,8 17,8
Vestfold fylke 16,9 18,1 18,2 16,2 17,6
Østfold fylke 20,1 17,4 19,5 16,4 15,0
Karakteren 4
Akershus fylke 30,3 30,3 26,2 27,9 25,4
Aust-Agder fylke 28,3 29,8 30,0 29,4 28,2
Buskerud fylke 29,8 30,4 27,7 27,8 29,1
Finnmark Finnmárku fylke 26,2 20,7 31,3 24,3 25,4
Hedmark fylke 26,5 24,0 28,1 29,1 25,5
Hordaland fylke 30,3 29,0 27,2 28,5 31,2
Møre og Romsdal fylke 33,3 30,2 29,6 32,5 30,0
Nordland fylke 29,2 26,4 26,3 24,5 28,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 31,9 32,4 26,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 29,9 28,9 29,1 25,0 34,2
Oslo fylke 27,8 28,1 30,3 26,2 25,5
Rogaland fylke 29,2 32,6 31,2 30,9 30,5
Sogn og Fjordane fylke 28,8 32,3 26,7 29,9 23,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,9 31,4 28,5
Telemark fylke 25,9 22,7 33,9 27,1 28,8
Troms Romsa fylke 31,8 26,6 31,4 28,5 28,9
Trøndelag fylke 28,6 28,7
Vest-Agder fylke 31,8 30,6 30,2 30,5 34,8
Vestfold fylke 28,9 28,7 32,0 33,0 35,1
Østfold fylke 30,5 29,4 29,5 28,8 30,6
Karakteren 5
Akershus fylke 27,2 28,5 30,9 30,2 30,8
Aust-Agder fylke 22,7 22,2 24,3 31,2 27,3
Buskerud fylke 27,9 25,0 27,5 26,3 27,9
Finnmark Finnmárku fylke 22,8 26,0 23,3 25,0 29,0
Hedmark fylke 25,7 30,5 26,1 30,3 28,3
Hordaland fylke 28,7 28,8 27,7 23,0 27,7
Møre og Romsdal fylke 28,6 28,4 26,7 30,3 27,9
Nordland fylke 29,4 25,3 26,5 25,2 26,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 26,8 26,2 27,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 24,5 23,4 28,2 23,9 24,2
Oslo fylke 27,9 28,5 29,3 28,5 29,1
Rogaland fylke 29,1 25,3 28,1 28,3 28,2
Sogn og Fjordane fylke 26,6 30,1 27,2 26,1 28,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 31,0 25,7 30,1
Telemark fylke 24,8 29,0 23,9 30,2 23,3
Troms Romsa fylke 23,2 25,9 25,0 23,6 25,4
Trøndelag fylke 26,6 26,6
Vest-Agder fylke 25,5 24,2 26,0 29,6 25,0
Vestfold fylke 28,9 28,5 27,4 25,5 23,9
Østfold fylke 27,2 24,9 26,4 26,1 24,1
Karakteren 6
Akershus fylke 23,6 22,8 26,0 24,1 28,9
Aust-Agder fylke 25,7 27,3 23,9 22,9 26,4
Buskerud fylke 19,6 21,8 25,5 26,1 24,6
Finnmark Finnmárku fylke 29,5 30,0 22,0 21,4 25,4
Hedmark fylke 22,1 24,9 24,6 24,5 28,7
Hordaland fylke 21,6 24,0 24,8 25,7 24,5
Møre og Romsdal fylke 18,9 24,3 22,5 22,1 25,5
Nordland fylke 20,6 25,3 28,3 29,4 26,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,8 15,7 18,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 21,7 23,7 20,5 25,6 26,1
Oslo fylke 24,7 26,2 25,3 31,7 33,0
Rogaland fylke 21,0 19,7 21,5 21,7 22,5
Sogn og Fjordane fylke 22,7 21,6 23,3 23,5 29,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 23,0 21,0 22,1
Telemark fylke 19,6 21,2 17,7 20,7 23,3
Troms Romsa fylke 22,1 25,6 25,4 28,5 28,0
Trøndelag fylke 24,4 23,8
Vest-Agder fylke 18,9 19,1 16,3 18,9 17,5
Vestfold fylke 21,0 22,6 19,8 22,1 21,1
Østfold fylke 16,9 25,2 19,8 26,1 27,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no