Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Lunner kommune
Kommunenr 3054
Alle grunnskoler med adresse i Lunner kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 3,5 4,0 3,7 4,3 4,0
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 3,5 3,1 3,9 3,5 3,9
Engelsk muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 4,7 4,3 5,3 3,9
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 4,3 3,9 4,1
Fransk 1 muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 4,4 4,3
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 3,6 4,9 4,7 4,7 4,7
Spansk 1 muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 3,3
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole
Tysk 1 muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 4,9 4,4 4,3 4,7
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 4,3 4,9 4,3
Matematikk skriftlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 2,6 3,4 3,6 3,7 4,0
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 3,2 3,3 3,7 3,0 3,4
Matematikk muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 3,6 4,8 3,8 4,3
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 5,1 4,0 5,0
Naturfag muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 4,0 3,7 4,4 4,8
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 4,3 2,8 4,8 4,5 4,0
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 3,3 3,1 4,0 3,6 3,6
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 3,2 3,4 3,0 3,8 3,3
Norsk muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 4,5 4,5 4,8 5,4 4,8
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 3,9 3,8 3,6
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 3,1 2,6 3,3 3,3 3,5
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 2,8 2,9 3,1 2,9 2,7
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 3,6
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 3,9 4,6
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 3,7 4,3 3,7 4,7
Samfunnsfag muntlig eksamen
Grua skole
Harestua skole 4,4 4,4 5,2
Lunner barneskole
Lunner ungdomsskole 3,7 4,9 4,9 4,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no