Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Lunner kommune
Kommunenr 0533
Alle grunnskoler med adresse i Lunner kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 3,3 3,1 3,3 3,2 3,3
Enebakk kommune 3,5 3,6 3,7 4,0 3,5
Fet kommune 3,4 3,9 3,7 3,5 3,4
Gjerdrum kommune 3,5 3,4 3,6 3,2 3,6
Holmestrand kommune 3,9 3,9
Hurum kommune 3,8 3,1 3,8 3,1 3,6
Hå kommune 3,6 3,3 3,8 3,2 3,6
Jevnaker kommune 3,7 3,4 3,6 3,2 4,0
Klepp kommune 3,8 3,2 3,4 3,8 3,3
Lunner kommune 3,5 3,6 3,8 3,9 3,9
Løten kommune 3,4 4,0 3,7 4,2 3,9
Melhus kommune 3,6 3,6 3,3 3,6 3,3
Nannestad kommune 3,4 3,3 3,8 3,4 3,2
Nes kommune 3,3 3,2 3,7 3,4 3,5
Nesodden kommune 3,9 3,8 3,9 3,7 4,1
Orkdal kommune 3,4 3,4 3,5 3,3 3,3
Rygge kommune 3,5 3,8 3,7 3,5 3,6
Rælingen kommune 3,7 3,4 3,7 3,9 3,5
Råde kommune 3,7 3,4 3,3 3,6 3,6
Skaun kommune 3,5 3,4 3,7 3,6 3,6
Sula kommune 3,9 3,9 4,0 3,8 3,8
Svelvik kommune 3,8 3,0 4,1 3,6 3,1
Sykkylven kommune 3,7 3,9 3,7 3,9 3,8
Søgne kommune 3,6 3,3 3,5 3,5 3,7
Sør-Odal kommune 3,4 3,0 3,6 3,1 3,3
Sørum kommune 3,6 3,6 3,6 3,9 3,9
Vestby kommune 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6
Vestre Toten kommune 3,2 2,9 3,5 3,6 3,5
Øvre Eiker kommune 4,0 3,1 4,0 3,7 3,4
Ås kommune 3,6 3,8 4,1 3,8 4,0
Engelsk muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 4,5 4,3 4,3 4,4 4,5
Enebakk kommune 4,6 4,4 4,5 4,8 3,9
Fet kommune 3,6 4,6 4,4 4,0 4,5
Gjerdrum kommune 4,6 4,1 4,5 4,8
Holmestrand kommune 4,5 3,5
Hurum kommune 4,7 4,7 4,6 4,4 5,2
Hå kommune 4,7 4,0 4,6 4,2 4,3
Jevnaker kommune 3,8 3,9 4,3 4,2 4,8
Klepp kommune 4,6 4,4 4,5 4,4 4,8
Lunner kommune 4,7 4,3 4,5 4,0
Løten kommune 3,8 5,2 5,6 4,5 4,0
Melhus kommune 4,1 4,3 4,1 4,7 4,6
Nannestad kommune 5,4 4,7 4,5 4,2 4,8
Nes kommune 4,3 4,1 4,1 4,3 4,5
Nesodden kommune 4,6 4,7 4,8 4,6 4,8
Orkdal kommune 4,6 4,3 4,3 3,9
Rygge kommune 3,9 4,4 4,3 4,4 4,6
Rælingen kommune 4,3 4,5 4,7 4,7 4,6
Råde kommune 4,2 5,2 3,6 4,6 4,5
Skaun kommune 4,5 4,7
Sula kommune 4,5 4,6 4,8 4,4 3,8
Svelvik kommune 4,8 4,3 4,5 3,7
Sykkylven kommune 4,4 5,1 4,9 5,1 4,1
Søgne kommune 4,0 4,2 3,8 4,3 4,3
Sør-Odal kommune 4,4 4,4 4,8 4,3
Sørum kommune 4,6 4,3 4,3 4,9 4,4
Vestby kommune 4,3 4,7 5,0 4,8 4,7
Vestre Toten kommune 3,9 4,5 3,9 4,4 4,7
Øvre Eiker kommune 4,2 4,1 4,7 4,5 4,5
Ås kommune 4,4 4,7 4,8 4,7 4,9
Fransk 1 muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 3,9
Enebakk kommune
Fet kommune
Gjerdrum kommune 3,4 3,6
Holmestrand kommune 4,4
Hurum kommune
Hå kommune
Jevnaker kommune
Klepp kommune 4,6
Lunner kommune 3,6 4,6 4,5 4,7 4,7
Løten kommune
Melhus kommune
Nannestad kommune 4,5 4,2 4,2 3,9 5,3
Nes kommune 3,9
Nesodden kommune 4,3 4,2 4,9 4,4
Orkdal kommune
Rygge kommune 3,5 3,7 3,7
Rælingen kommune 3,3 4,6 4,0 4,7 3,4
Råde kommune
Skaun kommune 3,7
Sula kommune 4,6
Svelvik kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune 4,3
Sør-Odal kommune
Sørum kommune 3,6
Vestby kommune 4,2 2,7 4,4
Vestre Toten kommune
Øvre Eiker kommune 4,1 3,0
Ås kommune 5,6 4,5
Spansk 1 muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 4,8 3,0 3,3 4,0
Enebakk kommune 3,8 3,4
Fet kommune 4,1 4,0
Gjerdrum kommune
Holmestrand kommune 4,3
Hurum kommune 4,0 4,1 4,4
Hå kommune 4,1 5,0 4,2 3,8 4,6
Jevnaker kommune 3,6 4,6 4,8 4,3
Klepp kommune 4,3 4,7 4,7 4,5
Lunner kommune 3,3
Løten kommune 5,1 3,5 4,6
Melhus kommune 4,1
Nannestad kommune
Nes kommune 4,4 4,4 4,5
Nesodden kommune 3,8 3,9 4,6 4,2 4,0
Orkdal kommune 3,8 4,3 4,6 4,4
Rygge kommune 4,3 3,9 4,2 3,8 3,8
Rælingen kommune 3,4 4,6 4,4 4,4 4,3
Råde kommune 4,5 4,9 4,3 4,7 4,5
Skaun kommune 3,9 4,1 3,9
Sula kommune 5,1 3,7 4,9
Svelvik kommune 3,9 4,0
Sykkylven kommune 4,8
Søgne kommune 4,4 4,0
Sør-Odal kommune
Sørum kommune 4,1 4,4 4,5
Vestby kommune 3,8 3,3 3,5 5,1
Vestre Toten kommune 3,8 4,0
Øvre Eiker kommune 4,1 4,0 3,8 4,2 3,7
Ås kommune 4,5 4,4 4,4
Tysk 1 muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3
Enebakk kommune
Fet kommune 4,8 4,4 4,3
Gjerdrum kommune 3,4 4,6 3,4 5,1
Holmestrand kommune 3,9 3,8
Hurum kommune 4,0 4,2
Hå kommune 4,9 4,4 3,9 3,7
Jevnaker kommune 4,1 5,1 4,7
Klepp kommune 4,1 4,1 3,6 4,5 4,6
Lunner kommune 4,6 4,6 4,3 4,5 4,7
Løten kommune 2,9 4,3 3,9
Melhus kommune 3,9
Nannestad kommune 3,9 3,8 3,7 4,3
Nes kommune 3,8 3,9
Nesodden kommune 4,6 4,5 3,6 3,9 3,3
Orkdal kommune 4,9
Rygge kommune 3,9 3,5 3,1 4,4
Rælingen kommune 3,7 4,1 3,9 4,6 3,8
Råde kommune 3,1 3,8
Skaun kommune
Sula kommune 4,1 3,7
Svelvik kommune 4,3 4,2 3,1 4,0 4,3
Sykkylven kommune 3,8 5,0 4,4
Søgne kommune 3,4 4,4
Sør-Odal kommune
Sørum kommune 4,6 4,1 4,2
Vestby kommune 4,2 4,1 4,5 4,9
Vestre Toten kommune 4,2 3,8 4,3 3,9
Øvre Eiker kommune 4,1 4,0 3,9
Ås kommune 4,0 5,1
Matematikk skriftlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 2,6 3,1 3,0 3,4 3,3
Enebakk kommune 2,7 3,0 3,3 3,5 3,5
Fet kommune 2,5 3,1 3,2 3,3 3,5
Gjerdrum kommune 2,3 2,8 2,8 3,1 3,6
Holmestrand kommune 4,2 3,6
Hurum kommune 2,6 3,1 3,2 3,8 3,1
Hå kommune 2,7 3,2 3,4 3,5 3,5
Jevnaker kommune 3,2 3,3 3,0
Klepp kommune 2,9 3,5 3,4 3,6 3,7
Lunner kommune 3,0 3,4 3,7 3,4 3,7
Løten kommune 3,1 2,7 3,3 3,2 3,6
Melhus kommune 3,1 3,8 3,4 3,6 3,7
Nannestad kommune 2,7 3,4 2,9 3,3 3,5
Nes kommune 2,6 3,1 3,0 3,2 3,1
Nesodden kommune 3,2 3,3 3,6 3,7 3,9
Orkdal kommune 2,8 3,5 3,6 3,9 3,8
Rygge kommune 2,7 3,2 3,4 3,6 3,3
Rælingen kommune 2,6 2,9 3,4 3,5 3,5
Råde kommune 3,1 3,5 3,8 4,1 4,1
Skaun kommune 2,3 3,2 3,6 3,4 3,7
Sula kommune 2,9 3,3 3,5 3,8 4,1
Svelvik kommune 2,7 3,3 3,2 3,9 3,7
Sykkylven kommune 2,8 3,2 4,0 3,1 3,8
Søgne kommune 3,1 3,2 3,3 3,5 3,4
Sør-Odal kommune 2,1 3,1 2,8 3,0 3,0
Sørum kommune 3,7 3,3 3,5 4,0 3,6
Vestby kommune 3,0 3,3 3,3 3,8 3,7
Vestre Toten kommune 2,6 3,2 2,8 3,3 3,2
Øvre Eiker kommune 2,7 3,2 3,2 3,4 3,4
Ås kommune 3,0 3,7 3,6 3,8 4,0
Matematikk muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 3,8 3,9 4,2 4,3 4,6
Enebakk kommune 3,7 3,7 3,2 4,2 4,1
Fet kommune 3,0 4,5 4,3 4,0
Gjerdrum kommune 3,4 4,3 4,1 3,3 4,1
Holmestrand kommune 4,0 4,1
Hurum kommune 4,2 4,8 4,1 3,8 3,7
Hå kommune 4,2 4,4 4,0 3,9 4,2
Jevnaker kommune 3,4 4,3 3,6 3,9 4,5
Klepp kommune 4,4 4,1 3,8 4,2 4,1
Lunner kommune 4,5 4,8 3,9 3,4 4,6
Løten kommune 3,9 3,1 3,9 4,3 3,9
Melhus kommune 4,3 3,7 3,9 3,7 3,6
Nannestad kommune 4,0 3,9 3,2 4,2 4,1
Nes kommune 3,5 3,7 4,3 4,3 3,8
Nesodden kommune 4,3 4,2 4,3 4,1 4,3
Orkdal kommune 4,2 3,9 3,9 4,1 4,2
Rygge kommune 4,1 4,1 3,8 3,5 4,4
Rælingen kommune 4,1 4,1 3,6 4,2 3,8
Råde kommune 4,0 3,3 3,9 4,5 4,2
Skaun kommune 3,9 4,0 3,2 3,9 4,5
Sula kommune 4,0 4,4 3,6 4,3 4,0
Svelvik kommune 3,8
Sykkylven kommune 3,7 4,1 4,7 4,0 4,9
Søgne kommune 3,8 4,0 3,7 4,0 4,4
Sør-Odal kommune 3,9 3,3 3,5 3,7 3,0
Sørum kommune 4,4 4,6 4,3 4,6 4,1
Vestby kommune 3,8 4,1 4,3 4,2 4,2
Vestre Toten kommune 3,7 3,8 4,3 3,9
Øvre Eiker kommune 4,4 4,7 4,1 4,1 4,0
Ås kommune 4,0 4,7 4,3 4,4 4,2
Naturfag muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 4,1 3,8 4,1 4,1 4,3
Enebakk kommune 4,8 3,4 3,8 3,9 4,1
Fet kommune 5,1 4,3 4,3 4,4 4,8
Gjerdrum kommune 3,6 3,7 4,2 4,8
Holmestrand kommune 4,5 4,4
Hurum kommune 4,5 3,9 5,0 5,0 4,1
Hå kommune 4,5 4,2 4,7 3,9 4,5
Jevnaker kommune 4,0 4,3 3,1 5,0 3,8
Klepp kommune 3,8 4,4 4,0 4,3 4,6
Lunner kommune 4,1 2,8 4,2 4,5 4,4
Løten kommune 3,6 4,4 4,9 4,1
Melhus kommune 4,6 3,9 4,3 4,1 3,7
Nannestad kommune 4,5 4,7 3,5 4,5
Nes kommune 4,2 4,0 3,7 4,1 3,9
Nesodden kommune 4,4 4,1 4,7 4,7 4,8
Orkdal kommune 3,4 4,0 4,5 4,2
Rygge kommune 4,3 4,2 4,4 4,0 4,2
Rælingen kommune 4,3 4,4 3,6 3,8 4,3
Råde kommune 3,7 4,2 4,8 4,0 4,2
Skaun kommune 3,9 4,6 4,6 4,3 4,3
Sula kommune 4,3 4,9 4,3 4,1 4,4
Svelvik kommune 4,2 3,4 4,8 4,1 5,0
Sykkylven kommune 3,7 4,2 4,5 4,0 4,4
Søgne kommune 4,4 4,0 4,6
Sør-Odal kommune 3,4 3,7 3,9 3,9 4,0
Sørum kommune 3,9 3,7 4,4 4,1 4,4
Vestby kommune 4,5 4,2 4,3 4,0 4,3
Vestre Toten kommune 4,2 4,2 4,1 3,9 3,7
Øvre Eiker kommune 3,8 3,9 3,9 4,2 4,1
Ås kommune 4,0 4,3 4,7 4,4 4,4
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 3,3 3,3 3,2 3,1 3,2
Enebakk kommune 3,3 3,3 3,2 3,5 3,4
Fet kommune 3,4 3,6 3,4 3,5 3,7
Gjerdrum kommune 3,5 3,2 3,3 3,4 3,2
Holmestrand kommune 3,6 3,2
Hurum kommune 3,2 3,8 3,4 3,3 3,2
Hå kommune 3,3 3,3 3,3 3,1 3,3
Jevnaker kommune 3,2 3,6
Klepp kommune 3,2 3,4 3,0 3,4 3,6
Lunner kommune 3,3 3,2 3,5 3,7 3,4
Løten kommune 2,9 3,2 3,3 3,0 3,3
Melhus kommune 3,2 3,6 2,9 3,7 3,5
Nannestad kommune 3,3 3,4 3,3 3,5 3,0
Nes kommune 3,0 3,2 3,2 3,4 3,1
Nesodden kommune 3,3 3,6 3,4 3,2 3,2
Orkdal kommune 3,0 3,4 3,2 3,2 3,5
Rygge kommune 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3
Rælingen kommune 3,2 3,2 3,0 3,5 3,3
Råde kommune 3,7 3,3 3,1 3,8 3,0
Skaun kommune 3,2 3,2 3,5 3,2 3,4
Sula kommune 3,1 3,4 3,3 4,2 3,3
Svelvik kommune 3,8 3,6 2,8 2,7 2,9
Sykkylven kommune 3,4 3,2 3,6 3,3 2,8
Søgne kommune 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3
Sør-Odal kommune 3,5 2,9 3,2 2,9 3,1
Sørum kommune 3,2 3,1 3,3 3,3 3,4
Vestby kommune 3,4 3,4 3,4 3,0 3,5
Vestre Toten kommune 3,3 3,5 3,3 3,2 3,1
Øvre Eiker kommune 2,9 3,3 3,2 3,3 2,9
Ås kommune 3,7 3,6 3,4 3,5 3,8
Norsk muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 4,1 4,5 4,5 4,2 4,0
Enebakk kommune 4,0 4,5 4,2 4,5 4,3
Fet kommune 4,4 4,5 4,4 4,5
Gjerdrum kommune 4,7 3,9 4,6 5,1 4,7
Holmestrand kommune 3,6 4,3
Hurum kommune 4,6 4,8 4,1 4,2 3,5
Hå kommune 4,5 4,4 4,2 4,1 4,2
Jevnaker kommune 5,0
Klepp kommune 4,4 4,1 4,3 4,5 4,4
Lunner kommune 4,2 4,1 4,0 5,4 4,8
Løten kommune 4,7 4,4 4,5 4,4 4,2
Melhus kommune 4,5 4,2 4,0 4,4 4,4
Nannestad kommune 3,8 4,6 3,7 4,2 4,4
Nes kommune 4,4 4,5 3,9 4,0 4,0
Nesodden kommune 4,2 5,0 4,6 4,4 4,7
Orkdal kommune 3,7 4,6 3,8 3,7 4,5
Rygge kommune 4,0 4,4 4,5 4,5 4,6
Rælingen kommune 4,2 4,7 4,6 4,5 4,2
Råde kommune 4,0 4,9 3,9 4,1 5,1
Skaun kommune 4,4 4,4 4,0 4,3 4,6
Sula kommune 4,4 4,2 4,4 4,9 4,3
Svelvik kommune 4,3 4,9 5,0 4,1
Sykkylven kommune 3,5 4,5 4,8 4,0 4,5
Søgne kommune 4,1 3,8 3,9 4,4 4,5
Sør-Odal kommune 3,5 4,2 4,9 4,3 4,6
Sørum kommune 4,2 4,4 4,6 4,3 4,2
Vestby kommune 4,9 4,6 4,6 4,7 4,8
Vestre Toten kommune 4,4 4,4 3,9 4,5 4,6
Øvre Eiker kommune 4,5 4,2 4,3 4,3 4,0
Ås kommune 4,5 4,6 4,8 4,4 4,7
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 2,8 3,3 2,8 3,1 2,9
Enebakk kommune 3,0 3,0 3,0 3,2 2,8
Fet kommune 3,5 3,3 2,9 3,3 3,6
Gjerdrum kommune 3,0 3,4 3,5 3,5 2,6
Holmestrand kommune 3,5 2,8
Hurum kommune 2,9 3,6 3,3 3,1 2,5
Hå kommune 3,0 3,3 3,5 3,4 2,9
Jevnaker kommune 2,8 3,2
Klepp kommune 3,0 3,2 3,4 3,7 3,3
Lunner kommune 2,9 2,8 3,2 3,1 3,1
Løten kommune 2,8 2,9 3,3 3,0 3,0
Melhus kommune 3,2 3,1 2,6 3,2 3,0
Nannestad kommune 3,3 2,7 3,2 3,3 2,9
Nes kommune 2,6 3,1 3,0 3,5 2,7
Nesodden kommune 3,1 3,2 3,2 3,0 3,1
Orkdal kommune 2,8 3,3 2,9 2,8 2,8
Rygge kommune 3,2 2,9 2,9 3,1 3,1
Rælingen kommune 2,6 2,9 3,1 3,3 2,9
Råde kommune 3,4 3,4 3,2 3,3 3,3
Skaun kommune 2,8 3,1 3,2 3,1 3,2
Sula kommune 3,5 3,7 4,0 3,8 3,7
Svelvik kommune 3,4 2,6 3,2 3,2 2,8
Sykkylven kommune 3,0 3,6 3,8 3,4 3,1
Søgne kommune 3,0 3,0 2,8 3,1 3,3
Sør-Odal kommune 2,6 2,7 2,8 2,9 2,4
Sørum kommune 3,2 3,0 3,2 3,4 3,1
Vestby kommune 2,8 3,0 2,9 2,9 3,1
Vestre Toten kommune 2,8 3,1 3,0 3,4 2,8
Øvre Eiker kommune 2,7 3,0 3,0 3,3 2,5
Ås kommune 2,9 3,2 3,2 3,4 3,5
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 3,7
Enebakk kommune 5,0
Fet kommune 4,6
Gjerdrum kommune 4,7
Holmestrand kommune
Hurum kommune 3,9
Hå kommune 4,0
Jevnaker kommune
Klepp kommune 4,4
Lunner kommune 3,6
Løten kommune 3,8
Melhus kommune 3,7
Nannestad kommune
Nes kommune 4,2
Nesodden kommune 4,1
Orkdal kommune 4,2
Rygge kommune 4,2
Rælingen kommune 3,8
Råde kommune 4,7
Skaun kommune
Sula kommune 2,7
Svelvik kommune 4,3
Sykkylven kommune 4,3
Søgne kommune 4,4
Sør-Odal kommune 2,9
Sørum kommune 4,2
Vestby kommune 3,6
Vestre Toten kommune 4,2
Øvre Eiker kommune 3,8
Ås kommune 4,3
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 4,3 3,9 4,4 4,4
Enebakk kommune 4,4 4,0 5,2 4,0
Fet kommune 4,3 4,8 4,5 4,4
Gjerdrum kommune 3,9 4,6 4,6
Holmestrand kommune 4,8
Hurum kommune 3,9 4,6 4,1
Hå kommune 4,4 4,1 4,4
Jevnaker kommune 4,4 4,3 4,0
Klepp kommune 4,1 4,3 3,6 3,7
Lunner kommune 3,7 4,3 4,1 4,7
Løten kommune 4,3 4,7 4,0
Melhus kommune 4,5 3,9 3,9 3,8
Nannestad kommune 5,1 4,0 4,1 4,6
Nes kommune 4,5 4,2 4,7 3,8
Nesodden kommune 4,9 4,3 4,1 4,3
Orkdal kommune 4,1 4,0 3,3 2,9
Rygge kommune 4,0 5,1 4,3 4,4
Rælingen kommune 4,8 3,8 4,0 4,2
Råde kommune 4,5 4,6 3,9 5,1
Skaun kommune
Sula kommune 4,3 3,1 5,0
Svelvik kommune 3,4 4,4 4,6
Sykkylven kommune 4,1 4,7 4,0 4,9
Søgne kommune 3,5 4,2 4,3
Sør-Odal kommune 3,7 4,5 4,0 5,0
Sørum kommune 4,7 4,6 4,3 5,1
Vestby kommune 4,5 4,6 4,1 4,7
Vestre Toten kommune 4,5 4,6 4,6 4,3
Øvre Eiker kommune 4,1 4,2 5,1 4,5
Ås kommune 4,3 4,4 4,9 5,2
Samfunnsfag muntlig eksamen
Aurskog-Høland kommune 3,8 4,1 4,1 4,4 4,2
Enebakk kommune 4,4 4,1 4,3 5,0 4,7
Fet kommune 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7
Gjerdrum kommune 4,9 5,1 5,1 3,5
Holmestrand kommune 4,6 4,1
Hurum kommune 4,5 4,4 4,2 4,1
Hå kommune 4,3 4,6 4,6 3,9 4,0
Jevnaker kommune 3,5 3,8 4,7 4,8
Klepp kommune 4,7 4,1 4,5 3,6 4,6
Lunner kommune 4,1 4,4 5,1 4,9 4,7
Løten kommune 4,5 4,2 3,1
Melhus kommune 4,4 4,3 4,0 4,3 4,2
Nannestad kommune 4,1 4,0 4,6 4,1
Nes kommune 4,2 4,2 3,9 4,2 3,8
Nesodden kommune 4,8 4,2 4,4 4,4 4,5
Orkdal kommune 4,0 4,2 4,3 3,9 4,2
Rygge kommune 4,5 4,7 4,2 4,4 4,6
Rælingen kommune 4,1 4,4 4,0 4,2 4,4
Råde kommune 5,0 4,5 4,3 4,7 4,2
Skaun kommune 4,2 4,0 4,5 4,7 4,6
Sula kommune 3,9 4,0 4,2 4,5 4,5
Svelvik kommune 4,1 4,7 4,5 3,7 4,2
Sykkylven kommune 4,4 4,7 4,4 5,3 3,1
Søgne kommune 4,1 4,0 3,7 4,3 4,3
Sør-Odal kommune 4,4 4,4 4,2 4,6 3,6
Sørum kommune 4,1 4,8 4,4 4,4 4,5
Vestby kommune 4,6 4,3 4,4 4,4 4,6
Vestre Toten kommune 4,0 3,9 5,0 4,2 4,2
Øvre Eiker kommune 4,0 4,8 4,5 4,4 4,4
Ås kommune 4,7 4,5 4,9 4,8 4,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no