Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Lenvik kommune
Kommunenr 1931
Alle grunnskoler med adresse i Lenvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Alstahaug kommune 3,6 3,1 3,4 3,9 3,8
Alta kommune 3,4 3,3 3,4 3,4 3,2
Fauske - Fuosko kommune 3,3 3,4 3,5 3,1 3,4
Hammerfest kommune 3,3 3,2 3,1 4,0 3,6
Kvinesdal kommune 3,0 2,8 3,2 3,6 3,7
Lenvik kommune 3,5 3,2 3,5 3,6 3,7
Lindås kommune 3,5 3,5 3,7 3,7 3,5
Luster kommune 3,8 3,7
Meløy kommune 3,1 3,2 3,6 3,6 3,1
Nord-Fron kommune 4,3 2,9 3,8 4,3 4,0
Odda kommune 3,9 3,3 3,4 3,3 3,8
Sunndal kommune 4,0 3,7 4,0 4,0 3,6
Sør-Varanger kommune 3,6 3,4 3,5 3,0 3,7
Tinn kommune 3,1 3,6 2,9
Tynset kommune 3,9 3,9 3,9 4,4
Tysvær kommune 3,8 3,6 3,6 3,8
Vadsø kommune 3,5 3,8 3,3
Vefsn kommune 3,4 3,0 3,5 3,3 3,5
Årdal kommune 3,3 3,4 3,2 3,8 4,1
Engelsk muntlig eksamen
Alstahaug kommune 4,6 5,0 4,7 4,7 5,0
Alta kommune 4,4 4,9 3,8 4,5 4,5
Fauske - Fuosko kommune 4,6 4,8 4,3 4,5 4,2
Hammerfest kommune 4,5 4,9 5,0 4,4 4,7
Kvinesdal kommune 4,1 3,1 4,1 4,0
Lenvik kommune 4,3 4,5 4,6 4,2 4,5
Lindås kommune 4,4 4,6 4,5 4,8 4,4
Luster kommune 4,5 4,4 4,7 4,7 5,1
Meløy kommune 4,0 4,7 5,4 4,2 3,8
Nord-Fron kommune 5,1 4,1 3,6 4,1 3,9
Odda kommune 4,0 4,6 3,4 4,6 3,9
Sunndal kommune 4,6 4,7 3,8 4,6 4,4
Sør-Varanger kommune 4,7 4,3 4,7 4,1 3,8
Tinn kommune 5,0 4,4 4,0 4,1
Tynset kommune 4,7 4,4 4,2 3,8 5,2
Tysvær kommune 4,4 4,3 3,9 4,8 4,7
Vadsø kommune 4,5 4,7 3,6 4,8
Vefsn kommune 4,0 4,2 4,2 4,6 4,3
Årdal kommune 4,5 3,9 4,3 5,0 4,8
Fransk 1 muntlig eksamen
Alstahaug kommune
Alta kommune 4,1 4,9 5,1 5,0
Fauske - Fuosko kommune
Hammerfest kommune 3,5 4,7 4,6
Kvinesdal kommune
Lenvik kommune
Lindås kommune 4,4
Luster kommune
Meløy kommune
Nord-Fron kommune 3,4
Odda kommune
Sunndal kommune
Sør-Varanger kommune
Tinn kommune
Tynset kommune
Tysvær kommune
Vadsø kommune
Vefsn kommune
Årdal kommune
Spansk 1 muntlig eksamen
Alstahaug kommune 4,6
Alta kommune 4,4 4,1 4,4 4,2 4,4
Fauske - Fuosko kommune
Hammerfest kommune
Kvinesdal kommune
Lenvik kommune 4,2
Lindås kommune 3,9 4,0 4,6 4,1 4,9
Luster kommune
Meløy kommune
Nord-Fron kommune 2,9 3,3
Odda kommune 3,5 4,3 4,4
Sunndal kommune 4,8 3,7 3,6 4,1
Sør-Varanger kommune
Tinn kommune
Tynset kommune 5,0 4,8 4,7
Tysvær kommune 3,9 4,3 4,1 4,4 4,1
Vadsø kommune
Vefsn kommune
Årdal kommune
Tysk 1 muntlig eksamen
Alstahaug kommune
Alta kommune 4,1 4,1 3,4 4,6 4,4
Fauske - Fuosko kommune
Hammerfest kommune 4,1
Kvinesdal kommune 4,6 4,7 3,7
Lenvik kommune
Lindås kommune 4,5 4,1 3,8
Luster kommune 4,7
Meløy kommune 3,2
Nord-Fron kommune 3,9 3,1 4,1
Odda kommune 4,5
Sunndal kommune 4,2 3,1 4,4
Sør-Varanger kommune
Tinn kommune 3,9
Tynset kommune 4,5 4,4 4,0
Tysvær kommune 4,8 4,4 3,9 3,9 4,3
Vadsø kommune
Vefsn kommune 4,1 4,3 4,3 4,4
Årdal kommune 4,0 4,5
Matematikk skriftlig eksamen
Alstahaug kommune 2,4 3,0 3,9 3,4 3,4
Alta kommune 2,2 2,8 2,7 3,3 3,2
Fauske - Fuosko kommune 2,6 2,9 3,2 3,1 3,0
Hammerfest kommune 2,2 3,4 2,7 3,1 3,7
Kvinesdal kommune 2,7 2,3 2,9 3,2 2,8
Lenvik kommune 2,4 3,2 3,3 3,2 3,4
Lindås kommune 2,5 3,0 3,2 3,6 3,1
Luster kommune 3,2 3,4 3,6 4,1
Meløy kommune 2,1 3,2 2,7 2,9 3,5
Nord-Fron kommune 2,6 3,2 3,5 3,5
Odda kommune 2,8 3,5 3,4 3,5
Sunndal kommune 2,5 3,4 3,7 3,8
Sør-Varanger kommune 2,5 2,7 3,4 3,9 2,9
Tinn kommune 2,3 2,8 4,0 3,4 3,2
Tynset kommune 3,1 3,9 3,4 3,5 4,1
Tysvær kommune 3,0 3,1 2,8 3,3 3,4
Vadsø kommune 2,4 2,8 2,9 2,5 3,4
Vefsn kommune 2,6 3,0 3,3 2,9 3,3
Årdal kommune 3,5 3,5 3,6 3,4 3,3
Matematikk muntlig eksamen
Alstahaug kommune 3,2 3,4 4,4 5,2 4,1
Alta kommune 3,6 3,6 4,1 4,1 4,0
Fauske - Fuosko kommune 4,3 3,7 3,0 4,3 3,8
Hammerfest kommune 3,5 4,1 3,5
Kvinesdal kommune 3,7 3,6 3,8 3,8 3,9
Lenvik kommune 3,9 3,7 3,6 3,8
Lindås kommune 4,0 3,9 3,8 3,9 4,3
Luster kommune 3,6 3,8 4,2 3,7 4,1
Meløy kommune 4,4 4,9 3,7 3,9
Nord-Fron kommune 3,4 4,0 4,3 4,4 4,7
Odda kommune 3,9 4,6 3,5 4,1
Sunndal kommune 4,3 4,3 3,7 3,9 4,2
Sør-Varanger kommune 4,1 4,4 4,0 4,7 3,9
Tinn kommune 4,3 4,0
Tynset kommune 3,9 4,5 3,9 4,6
Tysvær kommune 4,0 4,2 4,1 3,9 4,1
Vadsø kommune 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3
Vefsn kommune 4,1 3,2 4,8 3,7 3,5
Årdal kommune 4,0 4,2 4,5 4,1
Naturfag muntlig eksamen
Alstahaug kommune 4,7 5,4 4,7 4,0 4,3
Alta kommune 4,6 4,0 4,6 4,3 4,1
Fauske - Fuosko kommune 4,4 4,9 3,5 4,6 4,9
Hammerfest kommune 4,3 4,2 3,8 4,3 4,2
Kvinesdal kommune 3,2 3,9 3,6 3,5 3,7
Lenvik kommune 4,9 4,5 4,7 4,4 4,4
Lindås kommune 4,2 4,0 4,3 4,7 4,1
Luster kommune 4,2 4,8 4,4 3,6 3,6
Meløy kommune 4,1 3,3 3,9 3,5 4,0
Nord-Fron kommune 4,3 3,8 4,3 3,4 3,9
Odda kommune 4,0 4,2 3,8 4,6
Sunndal kommune 4,1 4,8 4,2 3,4 3,9
Sør-Varanger kommune 4,1 3,6 3,9 4,0 3,9
Tinn kommune 5,3 4,5 4,3 4,2
Tynset kommune 4,6 4,0 4,4 4,3
Tysvær kommune 4,4 3,8 4,7 3,8 4,1
Vadsø kommune 3,6 4,0 4,7 3,8 3,9
Vefsn kommune 3,5 4,0 4,6 4,6 4,7
Årdal kommune 3,9 5,0 3,7 4,3
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Alstahaug kommune 4,0 3,8 3,5 3,6 2,9
Alta kommune 3,1 3,2 2,9 3,2 2,9
Fauske - Fuosko kommune 3,2 3,1 2,6 3,5 3,3
Hammerfest kommune 3,1 3,2 3,0 3,3 2,9
Kvinesdal kommune 3,0 2,7 3,6 3,2 3,8
Lenvik kommune 3,1 3,6 2,9 3,5 3,1
Lindås kommune 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2
Luster kommune 3,8 3,5 3,4 3,3
Meløy kommune 3,5 3,6 3,0 3,1 3,3
Nord-Fron kommune 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5
Odda kommune 3,1 3,0 3,2
Sunndal kommune 3,7 3,5 3,4 3,4 3,0
Sør-Varanger kommune 3,7 3,4 3,4 3,3 3,3
Tinn kommune 3,3 3,3 3,0 3,1
Tynset kommune 3,2 3,7 3,2 3,6 3,4
Tysvær kommune 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5
Vadsø kommune 3,5 3,9 3,2 3,2 3,1
Vefsn kommune 2,9 2,9 3,0 3,2 3,3
Årdal kommune 3,4 3,8 3,3 3,5 3,7
Norsk muntlig eksamen
Alstahaug kommune 4,8 4,4 4,8 4,3 5,6
Alta kommune 4,0 3,5 4,1 4,5 4,6
Fauske - Fuosko kommune 4,5 4,4 4,3 4,3 3,8
Hammerfest kommune 4,8 5,1 4,3 4,0 3,8
Kvinesdal kommune 3,9 3,6 3,9 4,4 4,2
Lenvik kommune 4,4 4,2 4,0 5,2 4,7
Lindås kommune 4,4 4,5 4,4 4,3 4,4
Luster kommune 4,5 4,6 4,4 5,0 4,7
Meløy kommune 4,6 4,7 4,9 5,2
Nord-Fron kommune 4,1 4,5 4,4 4,8 4,3
Odda kommune 4,3 4,3 4,0 3,8
Sunndal kommune 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5
Sør-Varanger kommune 3,9 4,0 4,2 3,8 4,3
Tinn kommune 4,0 4,4 3,9 4,6
Tynset kommune 4,0 4,1 4,4 4,6 5,1
Tysvær kommune 3,6 4,2 4,6 4,2 4,1
Vadsø kommune 4,3 4,7 4,2 3,7
Vefsn kommune 3,9 4,4 4,6 4,1 4,8
Årdal kommune 4,3 4,3 4,3 5,1
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Alstahaug kommune 2,8 3,8 3,2 3,2 2,7
Alta kommune 2,7 2,8 2,6 3,1 2,4
Fauske - Fuosko kommune 2,8 2,8 2,9 2,9 2,4
Hammerfest kommune 2,9 2,8 2,6 3,4 2,6
Kvinesdal kommune 2,5 2,8 3,0 3,1 3,0
Lenvik kommune 2,7 3,0 3,2 3,5 2,8
Lindås kommune 3,2 3,3 3,2 3,5 3,1
Luster kommune 3,6 3,8 3,7 3,7
Meløy kommune 3,2 3,3 2,4 2,9 2,8
Nord-Fron kommune 3,8 3,1 3,3 3,4 3,4
Odda kommune 3,7 3,2 3,2
Sunndal kommune 3,1 3,5 3,2 3,8 2,9
Sør-Varanger kommune 2,9 2,9 3,5 3,4 2,8
Tinn kommune 2,7 3,4 3,0 2,4
Tynset kommune 3,4 3,5 3,4 3,3 2,8
Tysvær kommune 3,0 3,2 3,4 3,5 3,3
Vadsø kommune 2,6 3,2 3,6 2,4
Vefsn kommune 2,6 2,7 2,8 3,5 2,9
Årdal kommune 3,2 4,2 3,6 3,0 3,3
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Alstahaug kommune
Alta kommune 4,4
Fauske - Fuosko kommune 4,4
Hammerfest kommune 4,2
Kvinesdal kommune 4,0
Lenvik kommune 4,2
Lindås kommune 4,3
Luster kommune 4,5
Meløy kommune 4,2
Nord-Fron kommune 4,3
Odda kommune
Sunndal kommune 3,9
Sør-Varanger kommune 4,4
Tinn kommune 4,4
Tynset kommune 4,9
Tysvær kommune 4,4
Vadsø kommune 4,1
Vefsn kommune
Årdal kommune
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Alstahaug kommune 4,6
Alta kommune 4,4 4,4 4,3 3,7
Fauske - Fuosko kommune 4,8 4,3 4,2
Hammerfest kommune 4,2 4,2 4,5 4,1
Kvinesdal kommune 4,3 4,4 5,1 4,6
Lenvik kommune 4,2 4,2 4,1
Lindås kommune 3,9 4,9 4,8
Luster kommune 4,4
Meløy kommune 5,0 3,5 4,4 4,5
Nord-Fron kommune 3,8 3,9 4,7
Odda kommune 4,0 4,1
Sunndal kommune 4,5 4,2
Sør-Varanger kommune 3,8 4,5 4,9 3,1
Tinn kommune 4,1 4,1
Tynset kommune 4,4 5,8 5,3
Tysvær kommune 4,9 4,4 4,2 4,7
Vadsø kommune 3,3 3,9 3,6 4,3
Vefsn kommune 4,4 3,8 4,5 4,2
Årdal kommune 3,4 4,9
Samfunnsfag muntlig eksamen
Alstahaug kommune 5,0 4,3 4,5 5,0 3,9
Alta kommune 4,4 4,5 3,5 4,6 4,4
Fauske - Fuosko kommune 4,6 4,3 4,2 5,3 4,0
Hammerfest kommune 4,1 3,5 4,5 5,2
Kvinesdal kommune 4,7 3,8 3,9 3,8 4,3
Lenvik kommune 4,4 4,6 4,7 4,5 4,5
Lindås kommune 4,6 4,2 4,6 5,0 4,7
Luster kommune 4,7 4,2 3,6 5,1 4,9
Meløy kommune 4,5 3,9 3,9 4,9 4,2
Nord-Fron kommune 4,7 4,2 4,5 3,9 4,2
Odda kommune 4,3 3,4 3,6 4,4
Sunndal kommune 3,6 4,3 4,6 4,2
Sør-Varanger kommune 4,6 4,3 4,6 4,3 4,5
Tinn kommune 4,2 4,8 4,5
Tynset kommune 4,4 3,7 3,3 4,5
Tysvær kommune 3,2 3,9 3,8 4,1 4,9
Vadsø kommune 4,2 4,4 3,4 4,7 3,9
Vefsn kommune 3,9 3,9 4,2 4,0 4,3
Årdal kommune 4,4 4,7 4,7 4,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no