Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,2 3,9 4,0 3,8 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 3,8 4,4 3,9 3,4
Buskerud fylke (utgått) 4,4 3,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,1 3,1
Hedmark fylke (utgått) 3,9 3,9 4,1 3,9
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,0 4,0 3,8 4,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,9 3,7 4,4
Nordland fylke 3,7 3,4 2,5 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 4,0 3,3
Norske skoler i utlandet 3,8 4,0 3,5
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 3,8 3,7 3,5 3,6 3,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 3,3 4,4
Telemark fylke (utgått) 3,8 3,7 3,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,4 2,6 3,6 3,8 4,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,9 3,9
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 3,6 3,2
Vestfold fylke (utgått) 3,2 3,2 3,8 3,9 3,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,6 4,3
Engelsk muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 5,2 4,6 4,8 4,6 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,8 4,5 4,6
Buskerud fylke (utgått) 5,4 5,2 4,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,7
Hedmark fylke (utgått) 4,9 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,5 4,7 4,5 4,6 4,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,6 4,5 4,8
Nordland fylke 4,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,8
Norske skoler i utlandet 3,7 4,3 4,5
Oppland fylke (utgått) 4,8 4,6
Oslo fylke 5,1 4,7 4,6 4,9 4,8
Rogaland fylke 4,7 4,1 4,6 4,8 4,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,9
Telemark fylke (utgått) 4,0 4,6 5,3 4,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,0 4,9
Vest-Agder fylke (utgått) 5,0 4,5 5,2 4,5 4,5
Vestfold fylke (utgått) 5,0 4,6 4,8 4,9 4,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,8 4,2 4,1
Fransk 1 muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,5 5,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 4,6 4,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 4,7 4,3 5,0 4,4
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6
Vestfold fylke (utgått) 2,9 4,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Spansk 1 muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 5,2 4,9 4,9 4,6
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 5,1
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,0 4,9 4,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 5,6 4,7
Nordland fylke 3,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 4,3 4,2 4,6 4,1 4,4
Rogaland fylke 3,3 3,9 4,4 3,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 5,1 5,0 5,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,7
Vestfold fylke (utgått) 4,6 4,0 3,5 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Tysk 1 muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,6 5,0 4,8
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,8
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,2 5,0 4,8 5,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,4
Oslo fylke 5,0 5,0 3,3 3,9 4,6
Rogaland fylke 3,9 3,4 3,9 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4
Vestfold fylke (utgått) 3,6 4,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Matematikk skriftlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,3 3,9 3,6 4,2 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 3,0 3,8 3,7
Buskerud fylke (utgått) 3,3 2,9 3,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 3,6 3,6 4,1
Hordaland fylke (utgått) 3,0 3,4 3,6 3,9 3,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,2 4,1 3,2 2,9
Nordland fylke 2,9 3,5 3,4 3,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 2,1 2,9 2,9
Norske skoler i utlandet 2,6 4,1 3,1 3,4
Oppland fylke (utgått) 3,0 2,8
Oslo fylke 3,5 3,6 3,9 4,1 4,0
Rogaland fylke 2,6 3,4 3,3 3,4 3,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,1 3,1 3,9
Telemark fylke (utgått) 3,3 3,2 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,6 3,4 2,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,8 3,7
Vest-Agder fylke (utgått) 2,0 3,5
Vestfold fylke (utgått) 2,8 4,1 3,9 3,9 3,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,0 2,7
Matematikk muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,4 3,9 4,8 3,2
Aust-Agder fylke (utgått) 4,9 4,7
Buskerud fylke (utgått) 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,3
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,2 4,9
Hordaland fylke (utgått) 4,5 4,5 4,4 4,4 4,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,6 4,3 4,2 4,3
Nordland fylke 4,7 3,3 3,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 3,4
Norske skoler i utlandet 4,8 4,8
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 4,2 4,3 4,4 3,9 4,3
Rogaland fylke 4,3 4,1 4,2 4,3 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 3,5 4,6
Telemark fylke (utgått) 3,2 4,0 4,4 4,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,0 3,6 4,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,7
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,6 4,2 4,1 5,0
Vestfold fylke (utgått) 3,6 5,3 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,8 4,0
Naturfag muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,6 3,6 3,3 3,9 5,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 4,3 4,3 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,6
Hedmark fylke (utgått) 3,6 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,8 4,6 4,6 5,0 4,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 3,8 4,2 4,2
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 4,3 5,1
Oppland fylke (utgått) 5,0
Oslo fylke 4,7 3,9 4,6 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,4 3,8 4,6 4,3 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,6 4,1
Telemark fylke (utgått) 3,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,4 4,9 4,1 4,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,3 3,5
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,5
Vestfold fylke (utgått) 4,0 4,7 5,4 4,8 4,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,3 3,8 3,6 3,5 3,4
Aust-Agder fylke (utgått) 3,6 3,6 4,4 3,6
Buskerud fylke (utgått) 3,8 3,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 3,5 3,4 3,8 3,7 3,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,7 3,2
Nordland fylke 3,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 2,9 3,4
Norske skoler i utlandet 3,0 3,7
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,0
Oslo fylke 3,8 3,9 3,4 4,0 3,8
Rogaland fylke 3,4 3,4 3,3 3,3 3,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 3,9 3,7
Telemark fylke (utgått) 2,8 3,3 2,9 3,6 3,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,4 3,3 4,3 2,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,7 3,8
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6 3,1 3,8 3,4
Vestfold fylke (utgått) 3,7 3,5 3,7 3,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,5 2,3 3,2
Norsk muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 5,0 4,8 4,1 3,6 4,5
Aust-Agder fylke (utgått) 5,0 4,4 4,0 4,4
Buskerud fylke (utgått) 4,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,8 4,2 4,8 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,8 4,7 4,5 4,7 4,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,7 5,1 4,6 5,1
Nordland fylke 4,6 5,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 5,3 4,4
Norske skoler i utlandet 4,7 4,6
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 4,6 4,8 5,0 4,8 5,1
Rogaland fylke 4,6 4,5 3,3 4,6 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,8 4,7
Telemark fylke (utgått) 4,5 4,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 5,1 5,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,5 4,9
Vest-Agder fylke (utgått) 4,8 4,6 4,1 4,9
Vestfold fylke (utgått) 4,1 5,0 4,0 4,5 4,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,4
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,1 3,1 3,0 3,6 2,9
Aust-Agder fylke (utgått) 2,7 3,5 4,1 3,3
Buskerud fylke (utgått) 2,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 3,3 3,3 3,4 3,6 3,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,6 4,2 3,3
Nordland fylke 3,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,2 2,4
Norske skoler i utlandet 3,0 3,4
Oppland fylke (utgått) 3,7 3,2
Oslo fylke 3,4 3,7 3,4 3,5 3,7
Rogaland fylke 3,0 3,4 3,1 3,5 3,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,1 3,1 3,5
Telemark fylke (utgått) 2,4 3,2 3,3 3,5 2,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,3 3,1 4,2 2,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,3 3,3
Vest-Agder fylke (utgått) 3,4 3,2 3,4 3,2
Vestfold fylke (utgått) 3,3 3,1 3,5 2,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,8 3,3
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått)
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 4,9
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,1
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5
Vestfold fylke (utgått)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,7
Aust-Agder fylke (utgått) 3,7
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,8
Nordland fylke 5,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 3,5
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 4,2 4,8 4,8 4,6
Rogaland fylke 5,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,5 4,9
Telemark fylke (utgått) 4,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 5,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,0 4,5
Vest-Agder fylke (utgått) 4,6 4,5
Vestfold fylke (utgått) 4,4 4,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått)
Samfunnsfag muntlig eksamen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,5 4,7 4,7 3,6
Aust-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 5,1 4,6
Buskerud fylke (utgått) 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,0 3,3
Hedmark fylke (utgått) 4,7 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,6 4,9 4,6 4,6 4,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,7 3,8 5,8 5,1
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,7
Norske skoler i utlandet 4,8
Oppland fylke (utgått) 4,6
Oslo fylke 4,8 4,3 4,4 4,6 4,6
Rogaland fylke 4,1 4,4 4,7 3,9 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,6 4,6
Telemark fylke (utgått) 3,6 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,8 4,5 5,1 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,6 4,9
Vest-Agder fylke (utgått) 4,7 4,8
Vestfold fylke (utgått) 4,5 5,1 4,2 4,4 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no