Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 3,8 3,7 4,2 3,8 3,4
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 4,1 4,0 4,2 3,9 3,8
Tjøme ungdomsskole 3,6 3,6 3,4 4,4
Torød skole
Vestskogen skole
Engelsk muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 4,8 4,6 4,7 4,4 4,0
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 4,2 4,8 4,8 4,3 4,5
Tjøme ungdomsskole 4,5 4,7 4,6 4,7
Torød skole
Vestskogen skole
Fransk 1 muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 3,9 5,0
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 4,8 3,7 4,4
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole
Spansk 1 muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 3,7 4,6 3,0 4,7
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 3,9 4,2
Tjøme ungdomsskole 3,2
Torød skole
Vestskogen skole
Tysk 1 muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 4,4 4,4 4,5 3,9
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 3,6 4,4
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole
Matematikk skriftlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 3,1 3,5 3,4 3,7 3,6
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 3,2 3,3 4,0 3,9 4,1
Tjøme ungdomsskole 2,8 2,8 3,5
Torød skole
Vestskogen skole
Matematikk muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 3,7 3,7 4,4 4,2 3,4
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 4,1 3,7 4,4 4,4 4,6
Tjøme ungdomsskole 4,4 3,8 4,4 4,4 4,5
Torød skole
Vestskogen skole
Naturfag muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 3,9 4,5 4,5 4,1 4,3
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 4,0 4,1 4,9 4,1 5,0
Tjøme ungdomsskole 3,6 3,3 4,9 4,4
Torød skole
Vestskogen skole
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 3,8 3,2 3,5 3,5 3,3
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 3,2 3,8 3,8 3,7 3,8
Tjøme ungdomsskole 3,3 3,6
Torød skole
Vestskogen skole
Norsk muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 4,3 4,2 4,3 4,6 4,3
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 4,2 4,7 4,2 4,9 4,2
Tjøme ungdomsskole 5,0 4,0 4,9 3,8
Torød skole
Vestskogen skole
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 3,3 3,6 3,6 3,3 3,1
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 3,3 3,7 3,3 3,5 2,8
Tjøme ungdomsskole 3,0 2,3
Torød skole
Vestskogen skole
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 4,1
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 3,9
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 4,5 4,5 4,3
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 4,7 4,8 4,0
Tjøme ungdomsskole 3,6
Torød skole
Vestskogen skole
Samfunnsfag muntlig eksamen
Borgheim ungdomsskole 4,1 3,8 4,0 4,5 4,4
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 4,5 4,5 4,7 4,3 4,3
Tjøme ungdomsskole 3,4 3,8 4,4 4,5
Torød skole
Vestskogen skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no