Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Elverum kommune
Kommunenr 3420
Alle grunnskoler med adresse i Elverum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Elverum ungdomsskole 3,7 3,6 3,5 3,7 3,4
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 3,6 3,8
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Engelsk muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 3,7 4,5 4,4 4,3 4,8
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 4,8 4,6
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Fransk 1 muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 4,1 4,5 4,8 4,4
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Spansk 1 muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 3,8 3,8 3,8 4,3
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 3,8 5,1 4,8
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Tysk 1 muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 4,9 4,5
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 4,7 4,8 4,7
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Matematikk skriftlig eksamen
Elverum ungdomsskole 2,8 3,3 3,6 3,6 3,5
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 3,6 3,5 4,0 3,9
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Matematikk muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 3,6 4,4 3,8 4,1 4,0
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 4,7 4,6 4,5
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Naturfag muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 4,0 4,5 4,7 4,6 4,1
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 5,1 4,3
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Elverum ungdomsskole 3,6 3,2 3,3 3,5
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 3,7 4,5 3,6 3,9 3,3
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Norsk muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 4,3 4,5 4,3 4,7 4,5
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 4,4 4,7 4,6
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Elverum ungdomsskole 3,4 2,9 3,2 3,3
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 3,4 3,9 3,1 3,5 3,0
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 4,7
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 5,0 4,3 4,2 4,3
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 4,8
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Samfunnsfag muntlig eksamen
Elverum ungdomsskole 4,6 4,4 4,2 4,4 4,8
Frydenlund skole
Hanstad barne- og ungdomsskole 4,9 4,8 4,2
Hernes skole
Lillemoen skole
Søbakken skole
Sørskogbygda skole
Vestad skole
Ydalir skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no