Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Drammen kommune
Kommunenr 0602
Alle grunnskoler med adresse i Drammen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig eksamen
Drammen kommune 3,8 3,7 4,3 4,0 3,7
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune 3,1 3,3 3,1 3,3
Hemsedal kommune 4,1
Hol kommune 3,9
Hole kommune 4,2
Hurum kommune 3,9 2,9 3,6 3,5 3,7
Kongsberg kommune 3,9 3,9 4,0 3,9 3,7
Krødsherad kommune 3,6 3,9
Lier kommune 3,9 3,9 4,2 3,9 4,0
Modum kommune 3,7 3,6 3,7 3,6 3,9
Nedre Eiker kommune 3,9 3,8 4,0 4,1 3,7
Nes kommune 3,8
Nore og Uvdal kommune 3,8
Ringerike kommune 3,8 3,7 3,7 4,0 4,1
Rollag kommune 3,5 3,5
Røyken kommune 4,5 3,7 3,7 3,6 3,9
Sigdal kommune 3,4
Øvre Eiker kommune 4,3 3,5 4,5 3,9 3,5
Ål kommune 3,3 3,5 4,1 3,6
Engelsk muntlig eksamen
Drammen kommune 4,3 4,5 4,7 4,6 4,8
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune 4,1 3,6
Hemsedal kommune
Hol kommune 5,1
Hole kommune
Hurum kommune 4,8 4,9 4,6
Kongsberg kommune 5,1 4,7 4,4 4,7
Krødsherad kommune
Lier kommune 4,6 4,1 4,4 5,2 4,7
Modum kommune 4,0 4,4 5,1 4,7 4,3
Nedre Eiker kommune 4,7 4,5 4,9 4,6 4,8
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 4,4 4,4 4,3 4,8 4,7
Rollag kommune
Røyken kommune 4,3 4,7 4,7 4,4 4,8
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune 4,4 4,1 4,8 5,0 4,3
Ål kommune 4,6
Fransk 1 muntlig eksamen
Drammen kommune 4,9 3,9 4,1 4,9
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurum kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune 4,1 4,3 4,6
Modum kommune
Nedre Eiker kommune
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 3,6 3,9
Rollag kommune
Røyken kommune 4,6
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune 4,2
Spansk 1 muntlig eksamen
Drammen kommune 4,7 4,8 5,0 4,7
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurum kommune 4,4
Kongsberg kommune 4,9 5,0 5,1
Krødsherad kommune
Lier kommune 3,7 4,8 4,6
Modum kommune
Nedre Eiker kommune 5,0
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Røyken kommune 3,6 4,6
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune
Tysk 1 muntlig eksamen
Drammen kommune 5,6 4,4
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurum kommune
Kongsberg kommune 4,7 4,3 4,8
Krødsherad kommune
Lier kommune 5,3
Modum kommune 5,0 4,7 5,6 5,2
Nedre Eiker kommune 4,2 5,1
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 4,5 4,7 4,4 4,5
Rollag kommune
Røyken kommune 4,9
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune 4,2
Ål kommune
Matematikk skriftlig eksamen
Drammen kommune 2,3 3,5 3,2 3,5 3,4
Flesberg kommune 2,8 3,6
Flå kommune
Gol kommune 3,3 3,5
Hemsedal kommune 4,4
Hol kommune 3,8 3,5
Hole kommune 3,2 4,4
Hurum kommune 3,0 3,2 4,1 3,4
Kongsberg kommune 3,1 3,6 3,7 4,1 3,8
Krødsherad kommune 3,8
Lier kommune 3,0 3,4 3,5 4,0 3,9
Modum kommune 2,5 4,0 3,4
Nedre Eiker kommune 2,4 3,3 3,3 3,4 3,6
Nes kommune 3,2 3,8
Nore og Uvdal kommune 2,1 3,4 3,2
Ringerike kommune 3,0 3,3 3,6 3,3 3,4
Rollag kommune 3,5
Røyken kommune 3,0 3,6 3,8 3,8 3,8
Sigdal kommune 3,4 3,3
Øvre Eiker kommune 2,9 3,2 3,3 3,3 3,6
Ål kommune 3,3 4,4 4,0 3,6
Matematikk muntlig eksamen
Drammen kommune 4,3 4,8 4,5 4,4 4,6
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune 4,5 4,4
Hole kommune 5,0
Hurum kommune 4,1 4,7 4,0 3,8 3,8
Kongsberg kommune 4,2 4,8 4,3 3,8 4,6
Krødsherad kommune
Lier kommune 4,0 3,9 3,9 4,2 4,7
Modum kommune 4,6 3,7 3,5 3,5 4,0
Nedre Eiker kommune 4,1 4,1 4,0 4,3
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 4,2 4,7 4,6 4,2 4,3
Rollag kommune
Røyken kommune 4,7 5,0 4,2 4,7 4,8
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune 5,1 4,7 4,4 4,0 3,9
Ål kommune 4,6
Naturfag muntlig eksamen
Drammen kommune 4,5 4,5 4,3 4,7 4,3
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune 3,9
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune 4,3 4,8 5,5
Hurum kommune 4,9 4,1 5,3 3,8
Kongsberg kommune 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9
Krødsherad kommune
Lier kommune 4,2 4,6 4,4 4,5 4,7
Modum kommune 4,4 3,7 4,6 4,7
Nedre Eiker kommune 4,7 4,4 4,4 4,4 4,6
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 4,6 4,0 4,5 4,0 4,6
Rollag kommune
Røyken kommune 4,2 4,6 4,3 4,5 5,2
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune 3,9 3,8 4,0 4,7
Ål kommune 4,5
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Drammen kommune 3,7 4,0 3,5 3,9 3,6
Flesberg kommune 3,3 3,6 3,9 2,8
Flå kommune 4,2
Gol kommune 3,7 3,8 3,9
Hemsedal kommune 3,8 3,5 3,5
Hol kommune 3,8 4,1
Hole kommune 4,2 4,0
Hurum kommune 3,3 4,5 3,6 3,8 3,6
Kongsberg kommune 3,7 3,7 3,6 3,6 4,1
Krødsherad kommune 3,9
Lier kommune 4,0 4,0 3,8 4,0 4,0
Modum kommune 3,5 3,3 3,3 3,2
Nedre Eiker kommune 3,5 3,5 3,9 3,7 3,3
Nes kommune 4,1 3,9
Nore og Uvdal kommune 3,3 3,7
Ringerike kommune 3,5 3,6 3,3 3,4 3,7
Rollag kommune 4,0
Røyken kommune 3,9 3,8 3,6 4,0 3,9
Sigdal kommune 3,4 4,0
Øvre Eiker kommune 3,3 3,6 3,6 3,8 3,2
Ål kommune 3,7 4,0 4,0 4,2 3,6
Norsk muntlig eksamen
Drammen kommune 4,6 5,2 5,2 5,1 4,8
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune 4,8
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurum kommune 4,9 4,5 4,0
Kongsberg kommune 5,0 5,1 4,5 4,7 4,6
Krødsherad kommune
Lier kommune 4,8 4,8 4,9 4,3 4,7
Modum kommune 3,9 4,9 4,3
Nedre Eiker kommune 5,2 5,0 4,6 4,6 4,4
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 4,4 4,8 4,3 4,9 5,0
Rollag kommune
Røyken kommune 5,0 4,5 4,4 5,0 4,9
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune 5,0 4,4 4,8 4,7 4,1
Ål kommune
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Drammen kommune 3,3 3,7 3,5 3,7 3,2
Flesberg kommune 3,4 3,3 3,8 2,4
Flå kommune 3,5
Gol kommune 3,5 3,2 3,5
Hemsedal kommune 3,5 3,7 3,8
Hol kommune 3,4 3,6
Hole kommune 3,9 3,9
Hurum kommune 2,9 4,0 3,4 3,4 2,5
Kongsberg kommune 3,5 3,5 3,7 3,6 3,7
Krødsherad kommune 4,6
Lier kommune 3,8 3,9 3,5 3,7 3,6
Modum kommune 3,2 3,1 3,0 2,9
Nedre Eiker kommune 3,2 3,4 3,7 3,7 3,1
Nes kommune 3,8 4,0
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 3,4 3,3 2,7 3,5 3,3
Rollag kommune 3,2
Røyken kommune 3,6 3,5 3,5 3,2 3,5
Sigdal kommune 3,3 2,9
Øvre Eiker kommune 3,2 3,2 3,2 3,8 2,7
Ål kommune 4,0 3,7 3,9 3,8 3,6
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Drammen kommune 4,4
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Hurum kommune 4,3
Kongsberg kommune 4,5
Krødsherad kommune
Lier kommune 5,0
Modum kommune 4,4
Nedre Eiker kommune 5,1
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 4,0
Rollag kommune
Røyken kommune
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune 4,0
Ål kommune
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Drammen kommune 5,2 4,6 4,5 4,4
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune 5,5
Hurum kommune
Kongsberg kommune 4,5 4,9 5,0 4,7
Krødsherad kommune
Lier kommune 5,2 3,9 5,1 5,0
Modum kommune 4,8 4,0
Nedre Eiker kommune 3,9 5,3 4,3 4,8
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 5,4 4,9 4,3 4,9
Rollag kommune
Røyken kommune 4,2 4,3 5,0 4,8
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune 4,8 4,3 4,7
Ål kommune
Samfunnsfag muntlig eksamen
Drammen kommune 4,4 4,7 4,8 4,4 4,7
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune 4,6 4,3 4,5
Hole kommune 4,9
Hurum kommune 5,0 4,2 3,8
Kongsberg kommune 4,8 4,9 5,1 4,4 4,9
Krødsherad kommune
Lier kommune 5,1 4,5 4,5 4,8 4,9
Modum kommune 4,0 3,8
Nedre Eiker kommune 4,5 4,5 4,6 5,0 4,7
Nes kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune 4,0 4,4 4,8 4,1 4,5
Rollag kommune
Røyken kommune 5,0 4,2 4,7 3,8 4,7
Sigdal kommune 4,3
Øvre Eiker kommune 4,1 4,8 5,0 4,3 5,1
Ål kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no