Eksamenskarakterer

Illustrasjon for en enhet
Ås kommune
Kommunenr 0214
Alle grunnskoler med adresse i Ås kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Engelsk skriftlig eksamen
Asker kommune 4,1 4,1 3,9 4,1 4,1
Aurskog-Høland kommune 3,4 3,3 3,1 3,3 3,2
Bærum kommune 4,0 4,2 4,1 4,2 4,1
Eidsvoll kommune 2,9 3,4 3,4 3,7 3,6
Enebakk kommune 3,3 3,5 3,6 3,7 4,0
Fet kommune 3,4 3,4 3,9 3,7 3,5
Frogn kommune 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8
Gjerdrum kommune 3,7 3,5 3,4 3,6 3,2
Hurdal kommune 3,0 3,2
Lørenskog kommune 3,7 3,6 3,8 3,8 3,8
Nannestad kommune 3,5 3,4 3,3 3,8 3,4
Nes kommune 3,3 3,3 3,2 3,7 3,4
Nesodden kommune 3,9 3,9 3,8 3,9 3,7
Nittedal kommune 3,5 3,7 3,4 3,8 3,7
Oppegård kommune 3,9 3,8 4,0 4,3 4,1
Rælingen kommune 3,6 3,7 3,4 3,7 3,9
Skedsmo kommune 3,7 3,7 3,7 3,8 4,0
Ski kommune 3,6 3,7 3,5 4,0 3,8
Sørum kommune 3,6 3,6 3,6 3,6 3,9
Ullensaker kommune 3,6 3,4 3,8 3,8 3,5
Vestby kommune 3,8 3,5 3,6 3,7 3,5
Ås kommune 3,8 3,6 3,8 4,1 3,8
Engelsk muntlig eksamen
Asker kommune 4,4 4,4 4,5 4,6 4,5
Aurskog-Høland kommune 4,2 4,5 4,3 4,3 4,4
Bærum kommune 4,7 4,8 4,7 4,8 4,7
Eidsvoll kommune 4,0 4,0 4,4 4,3 4,3
Enebakk kommune 4,6 4,4 4,5 4,8
Fet kommune 4,8 3,6 4,6 4,4 4,0
Frogn kommune 5,2 4,1 4,6 4,6 4,6
Gjerdrum kommune 4,6 4,6 4,1 4,5
Hurdal kommune 4,3 4,8 4,7
Lørenskog kommune 4,5 4,8 4,6 4,9 4,3
Nannestad kommune 4,6 5,4 4,7 4,5 4,2
Nes kommune 4,0 4,3 4,1 4,1 4,3
Nesodden kommune 4,8 4,6 4,7 4,8 4,6
Nittedal kommune 4,6 4,4 4,0 4,8 4,6
Oppegård kommune 4,6 4,8 4,3 4,7 4,9
Rælingen kommune 4,6 4,3 4,5 4,7 4,7
Skedsmo kommune 4,7 4,5 4,6 4,7 4,6
Ski kommune 4,7 4,5 4,3 4,6 4,6
Sørum kommune 4,6 4,6 4,3 4,3 4,9
Ullensaker kommune 4,8 4,4 4,5 4,5 4,4
Vestby kommune 4,5 4,3 4,7 5,0 4,8
Ås kommune 4,5 4,4 4,7 4,8 4,7
Fransk 1 muntlig eksamen
Asker kommune 4,5 4,2 4,5 4,4 4,7
Aurskog-Høland kommune 3,9
Bærum kommune 4,2 4,2 4,4 4,1 4,5
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Fet kommune
Frogn kommune 4,4
Gjerdrum kommune 3,4 3,6
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 3,9 4,6 4,7 4,4 4,5
Nannestad kommune 4,5 4,2 4,2 3,9
Nes kommune 3,9
Nesodden kommune 4,3 4,2 4,9
Nittedal kommune 4,5 3,0 2,5 4,3 4,8
Oppegård kommune 4,2 4,7 4,1
Rælingen kommune 3,3 4,6 4,0 4,7
Skedsmo kommune 4,5 4,2 4,6 4,9 4,3
Ski kommune 4,9 3,8 5,1 4,8
Sørum kommune 3,6
Ullensaker kommune 4,3 4,1 4,4 4,0 4,4
Vestby kommune 4,2 2,7 4,4
Ås kommune 5,6
Spansk 1 muntlig eksamen
Asker kommune 4,4 3,9 4,2 4,2 4,7
Aurskog-Høland kommune 4,8 3,0 3,3
Bærum kommune 4,0 4,3 4,6 4,6 4,3
Eidsvoll kommune 3,7 4,1 4,1 3,4
Enebakk kommune 3,8
Fet kommune 4,1 4,0
Frogn kommune 4,0 4,4
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune 4,1
Lørenskog kommune 4,8 4,8 4,4 4,2
Nannestad kommune
Nes kommune 4,4 4,4 4,5
Nesodden kommune 3,8 3,9 4,6 4,2
Nittedal kommune 4,8 3,6
Oppegård kommune 4,4 4,7 4,7 5,0 5,0
Rælingen kommune 4,7 3,4 4,6 4,4 4,4
Skedsmo kommune 4,6 4,6 4,9 4,2
Ski kommune 4,0 4,1 4,0 3,7
Sørum kommune 3,8 4,1 4,4
Ullensaker kommune 3,7 3,9 4,6 4,9 4,7
Vestby kommune 3,8 3,3 3,5
Ås kommune 3,6 4,5 4,4
Tysk 1 muntlig eksamen
Asker kommune 4,3 3,9 4,0 3,9 3,8
Aurskog-Høland kommune 4,1 4,1 4,2 4,2
Bærum kommune 4,1 3,8 4,0 4,5 4,4
Eidsvoll kommune 4,4 4,4 2,7 4,8
Enebakk kommune
Fet kommune 4,8 4,4
Frogn kommune 5,5 4,6 5,0
Gjerdrum kommune 3,4 4,6 3,4
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 4,3 3,7 4,0 5,0
Nannestad kommune 3,9 3,8 3,7
Nes kommune 3,8 3,9
Nesodden kommune 4,9 4,6 4,5 3,6 3,9
Nittedal kommune 3,6 3,6 4,0 4,0 4,1
Oppegård kommune 5,0 4,8 4,5 5,1 4,2
Rælingen kommune 4,3 3,7 4,1 3,9 4,6
Skedsmo kommune 3,6 4,2 3,8 4,3
Ski kommune 4,4 4,7 4,7 4,7 4,5
Sørum kommune 4,6 4,1
Ullensaker kommune 3,5 4,3 4,3 4,3 4,7
Vestby kommune 4,2 4,1 4,5
Ås kommune 4,1 4,0 5,1
Matematikk skriftlig eksamen
Asker kommune 3,7 3,6 3,8 4,0 4,2
Aurskog-Høland kommune 2,8 2,6 3,1 3,0 3,4
Bærum kommune 3,5 3,6 3,9 3,9 4,1
Eidsvoll kommune 2,4 2,4 2,9 3,1 3,1
Enebakk kommune 2,7 2,7 3,0 3,3 3,5
Fet kommune 2,7 2,5 3,1 3,2 3,3
Frogn kommune 3,4 3,0 3,1 3,6 3,8
Gjerdrum kommune 3,2 2,3 2,8 2,8 3,1
Hurdal kommune 2,2 1,9
Lørenskog kommune 3,3 3,0 3,3 3,6 3,9
Nannestad kommune 2,7 2,7 3,4 2,9 3,3
Nes kommune 2,8 2,6 3,1 3,0 3,2
Nesodden kommune 3,1 3,2 3,3 3,6 3,7
Nittedal kommune 3,2 2,8 3,2 3,5 3,8
Oppegård kommune 3,3 3,2 3,3 3,7 3,9
Rælingen kommune 2,5 2,6 2,9 3,4 3,5
Skedsmo kommune 3,1 3,1 3,4 3,4 3,8
Ski kommune 3,0 3,0 3,3 3,5 3,7
Sørum kommune 3,6 3,7 3,3 3,5 4,0
Ullensaker kommune 3,2 2,9 3,5 3,6 3,5
Vestby kommune 2,9 3,0 3,3 3,3 3,8
Ås kommune 3,1 3,0 3,7 3,6 3,8
Matematikk muntlig eksamen
Asker kommune 4,2 4,5 4,0 4,5 4,4
Aurskog-Høland kommune 3,9 3,8 3,9 4,2 4,3
Bærum kommune 4,2 4,2 4,3 4,5 4,1
Eidsvoll kommune 3,4 3,4 3,7 3,6 4,0
Enebakk kommune 3,9 3,7 3,7 3,2 4,2
Fet kommune 3,0 4,5 4,3
Frogn kommune 4,4 4,4 3,6 4,3 3,7
Gjerdrum kommune 3,9 3,4 4,3 4,1 3,3
Hurdal kommune 3,6 4,7 3,8
Lørenskog kommune 4,1 3,9 4,3 4,1 4,1
Nannestad kommune 3,3 4,0 3,9 3,2 4,2
Nes kommune 4,1 3,5 3,7 4,3 4,3
Nesodden kommune 4,2 4,3 4,2 4,3 4,1
Nittedal kommune 4,4 4,0 3,9 4,5 4,4
Oppegård kommune 4,1 4,1 4,0 4,4 4,3
Rælingen kommune 4,2 4,1 4,1 3,6 4,2
Skedsmo kommune 4,4 4,3 3,9 4,1 4,3
Ski kommune 3,8 4,3 4,1 4,0 4,0
Sørum kommune 4,6 4,4 4,6 4,3 4,6
Ullensaker kommune 4,2 4,5 4,2 3,9 3,9
Vestby kommune 4,2 3,8 4,1 4,3 4,2
Ås kommune 3,8 4,0 4,7 4,3 4,4
Naturfag muntlig eksamen
Asker kommune 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4
Aurskog-Høland kommune 3,6 4,1 3,8 4,1 4,1
Bærum kommune 4,5 4,6 4,5 4,4 4,6
Eidsvoll kommune 3,7 3,6 3,8 3,9 3,8
Enebakk kommune 3,9 4,8 3,4 3,8 3,9
Fet kommune 4,8 5,1 4,3 4,3 4,4
Frogn kommune 4,2 4,0 4,5 4,7 4,9
Gjerdrum kommune 3,6 3,7 4,2
Hurdal kommune 3,7 4,2
Lørenskog kommune 4,6 4,1 4,2 4,4 4,5
Nannestad kommune 3,8 4,5 4,7 3,5 4,5
Nes kommune 3,8 4,2 4,0 3,7 4,1
Nesodden kommune 4,8 4,4 4,1 4,7 4,7
Nittedal kommune 4,3 3,9 4,1 4,3 4,4
Oppegård kommune 4,2 4,6 4,6 4,0 4,4
Rælingen kommune 4,2 4,3 4,4 3,6 3,8
Skedsmo kommune 4,5 3,8 3,7 4,0 4,1
Ski kommune 4,1 4,4 4,8 4,2 4,2
Sørum kommune 4,1 3,9 3,7 4,4 4,1
Ullensaker kommune 4,0 4,2 4,1 4,4 4,1
Vestby kommune 4,5 4,5 4,2 4,3 4,0
Ås kommune 4,3 4,0 4,3 4,7 4,4
Norsk hovedmål skriftlig eksamen
Asker kommune 3,7 3,6 3,9 3,7 3,7
Aurskog-Høland kommune 3,5 3,3 3,3 3,2 3,1
Bærum kommune 3,8 3,7 3,9 3,7 3,8
Eidsvoll kommune 3,1 3,2 3,4 3,2 3,1
Enebakk kommune 3,5 3,3 3,3 3,2 3,5
Fet kommune 3,2 3,4 3,6 3,4 3,5
Frogn kommune 3,7 3,3 3,7 3,4 3,7
Gjerdrum kommune 3,4 3,5 3,2 3,3 3,4
Hurdal kommune 3,1 3,0 3,7
Lørenskog kommune 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5
Nannestad kommune 2,9 3,3 3,4 3,3 3,5
Nes kommune 3,4 3,0 3,2 3,2 3,4
Nesodden kommune 3,4 3,3 3,6 3,4 3,2
Nittedal kommune 3,2 3,4 3,4 3,6 3,7
Oppegård kommune 3,3 3,5 3,5 3,7 3,9
Rælingen kommune 3,4 3,2 3,2 3,0 3,5
Skedsmo kommune 3,4 3,3 3,3 3,4 3,5
Ski kommune 3,7 3,6 3,5 3,7 3,5
Sørum kommune 3,0 3,2 3,1 3,3 3,3
Ullensaker kommune 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4
Vestby kommune 3,7 3,4 3,4 3,4 3,0
Ås kommune 3,2 3,7 3,6 3,4 3,5
Norsk muntlig eksamen
Asker kommune 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7
Aurskog-Høland kommune 4,4 4,1 4,5 4,5 4,2
Bærum kommune 4,7 4,7 4,8 4,6 4,8
Eidsvoll kommune 4,3 4,3 3,9 3,5 3,9
Enebakk kommune 4,2 4,0 4,5 4,2 4,5
Fet kommune 4,5 4,4 4,5 4,4
Frogn kommune 4,9 4,6 4,7 4,8 4,7
Gjerdrum kommune 4,0 4,7 3,9 4,6 5,1
Hurdal kommune 4,6 5,0
Lørenskog kommune 4,3 4,6 4,6 4,8 4,6
Nannestad kommune 3,5 3,8 4,6 3,7 4,2
Nes kommune 4,0 4,4 4,5 3,9 4,0
Nesodden kommune 5,0 4,2 5,0 4,6 4,4
Nittedal kommune 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4
Oppegård kommune 4,5 4,6 4,5 4,9 4,9
Rælingen kommune 4,5 4,2 4,7 4,6 4,5
Skedsmo kommune 4,4 4,7 4,6 4,5 4,7
Ski kommune 4,4 4,3 4,1 4,7 4,6
Sørum kommune 4,1 4,2 4,4 4,6 4,3
Ullensaker kommune 4,5 4,4 4,2 4,5 4,1
Vestby kommune 4,7 4,9 4,6 4,6 4,7
Ås kommune 4,2 4,5 4,6 4,8 4,4
Norsk sidemål skriftlig eksamen
Asker kommune 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6
Aurskog-Høland kommune 2,7 2,8 3,3 2,8 3,1
Bærum kommune 3,4 3,4 3,6 3,6 3,7
Eidsvoll kommune 2,7 3,1 3,1 3,0 2,8
Enebakk kommune 2,9 3,0 3,0 3,0 3,2
Fet kommune 3,0 3,5 3,3 2,9 3,3
Frogn kommune 3,1 2,7 3,3 3,3 3,0
Gjerdrum kommune 3,5 3,0 3,4 3,5 3,5
Hurdal kommune 2,3 2,6 3,1
Lørenskog kommune 3,3 3,0 3,2 3,3 3,4
Nannestad kommune 3,0 3,3 2,7 3,2 3,3
Nes kommune 2,9 2,6 3,1 3,0 3,5
Nesodden kommune 3,3 3,1 3,2 3,2 3,0
Nittedal kommune 3,1 3,0 3,4 3,4 3,4
Oppegård kommune 3,1 3,4 3,4 3,4 3,7
Rælingen kommune 3,0 2,6 2,9 3,1 3,3
Skedsmo kommune 3,3 3,0 3,2 3,3 3,6
Ski kommune 3,1 3,1 3,4 3,4 3,3
Sørum kommune 2,8 3,2 3,0 3,2 3,4
Ullensaker kommune 3,0 2,9 2,9 3,1 3,2
Vestby kommune 3,0 2,8 3,0 2,9 2,9
Ås kommune 2,8 2,9 3,2 3,2 3,4
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Asker kommune 4,6 4,5
Aurskog-Høland kommune 4,9 3,7
Bærum kommune 4,7 4,6
Eidsvoll kommune 4,2 3,8
Enebakk kommune 4,4 5,0
Fet kommune 4,8 4,6
Frogn kommune 3,9 4,4
Gjerdrum kommune 4,7
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 4,2 4,3
Nannestad kommune
Nes kommune 4,0 4,2
Nesodden kommune 4,7 4,1
Nittedal kommune 4,0 4,7
Oppegård kommune 4,7 4,3
Rælingen kommune 4,1 3,8
Skedsmo kommune 4,7 4,6
Ski kommune 4,4 3,6
Sørum kommune 4,2
Ullensaker kommune 4,3 4,7
Vestby kommune 4,8 3,6
Ås kommune 4,3
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
Asker kommune 4,5 4,6 4,8
Aurskog-Høland kommune 4,3 3,9 4,4
Bærum kommune 4,7 4,7 4,7
Eidsvoll kommune 4,3 3,7 4,0
Enebakk kommune 4,4 4,0 5,2
Fet kommune 4,3 4,8 4,5
Frogn kommune 4,2 4,9
Gjerdrum kommune 3,9 4,6
Hurdal kommune 3,7
Lørenskog kommune 4,4 4,6 4,5
Nannestad kommune 5,1 4,0 4,1
Nes kommune 4,5 4,2 4,7
Nesodden kommune 4,9 4,3 4,1
Nittedal kommune 4,2 4,9 4,2
Oppegård kommune 4,8 4,9 4,4
Rælingen kommune 4,8 3,8 4,0
Skedsmo kommune 4,3 4,3 4,6
Ski kommune 4,3 4,7 4,0
Sørum kommune 4,7 4,6 4,3
Ullensaker kommune 4,7 4,3 4,6
Vestby kommune 4,5 4,6 4,1
Ås kommune 4,3 4,4 4,9
Samfunnsfag muntlig eksamen
Asker kommune 4,4 5,0 4,3 4,7 4,7
Aurskog-Høland kommune 4,3 3,8 4,1 4,1 4,4
Bærum kommune 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8
Eidsvoll kommune 3,8 4,2 4,5 4,4 3,9
Enebakk kommune 4,2 4,4 4,1 4,3 5,0
Fet kommune 4,7 4,6 4,6 4,7 4,8
Frogn kommune 4,5 5,0 4,3 5,0 5,3
Gjerdrum kommune 4,9 5,1 5,1
Hurdal kommune 3,6 2,3 3,8
Lørenskog kommune 4,1 4,7 4,3 4,6 4,6
Nannestad kommune 4,1 4,0 4,6
Nes kommune 4,2 4,2 4,2 3,9 4,2
Nesodden kommune 4,6 4,8 4,2 4,4 4,4
Nittedal kommune 4,2 4,6 4,5 4,5 5,0
Oppegård kommune 4,8 4,6 5,0 4,5 4,5
Rælingen kommune 4,2 4,1 4,4 4,0 4,2
Skedsmo kommune 4,4 4,5 4,1 4,4 4,5
Ski kommune 4,3 4,6 4,4 4,8 4,3
Sørum kommune 4,8 4,1 4,8 4,4 4,4
Ullensaker kommune 4,4 4,3 4,5 4,2 4,4
Vestby kommune 5,0 4,6 4,3 4,4 4,4
Ås kommune 5,0 4,7 4,5 4,9 4,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no