Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Vik kommune
Kommunenr 4639
Alle grunnskoler med adresse i Vik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Feios skule 4,3 4,3 4,5
Flatbygdi skule 4,2 4,3 3,9 3,9 4,5
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Elevdemokrati og medvirkning
Feios skule 4,0 3,8 3,7
Flatbygdi skule 3,9 3,7 3,2 3,3 3,6
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Faglig utfordring
Feios skule 3,7 3,9 3,9
Flatbygdi skule 3,9 3,8 3,8 3,6 4,0
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Felles regler
Feios skule 4,4 4,4 4,3
Flatbygdi skule 4,4 4,4 4,0 4,2 4,7
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Trivsel
Feios skule 4,6 4,3 4,5
Flatbygdi skule 4,3 4,6 4,0 4,2 4,5
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Mestring
Feios skule 4,1 3,9 4,0
Flatbygdi skule 4,1 4,2 3,9 4,2 4,2
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Støtte fra lærerne
Feios skule 4,8 4,8 4,6
Flatbygdi skule 4,6 4,5 4,2 4,4 4,6
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Motivasjon
Feios skule 3,7 3,6 4,0
Flatbygdi skule 4,1 4,0 3,8 3,9 4,0
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Vurdering for læring
Feios skule 4,1 4,3 3,9
Flatbygdi skule 4,0 3,8 3,7 3,6 3,7
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Støtte hjemmefra
Feios skule 4,3 4,2 3,6
Flatbygdi skule 4,4 4,4 3,9 4,3 4,4
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Feios skule 0,0
Flatbygdi skule 0,0 14,7
Fresvik Enspire skule AS (privat)
Fresvik skule
Valsvik skule
Vangsnes skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no