Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Vevelstad kommune
Kommunenr 1816
Alle grunnskoler med adresse i Vevelstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 7 Trinn 10
Læringskultur
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Elevdemokrati og medvirkning
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Faglig utfordring
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Felles regler
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Trivsel
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Mestring
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Utdanning og yrkesveiledning
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Støtte fra lærerne
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Motivasjon
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Vurdering for læring
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Støtte hjemmefra
Vevelstad sentralskole
Visthus skole

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Trinn 7 Trinn 10
Mobbing på skolen (prosent)
Vevelstad sentralskole
Visthus skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no