Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Fiskå skule 3,8 3,6 4,0 3,9
Myklebust skule 4,4 4,4
Åheim skule
Elevdemokrati og medvirkning
Fiskå skule 3,9 3,4 3,3 3,5
Myklebust skule 4,1 4,2
Åheim skule
Faglig utfordring
Fiskå skule 4,4 3,1 4,1 4,1
Myklebust skule 4,2 3,4
Åheim skule
Felles regler
Fiskå skule 4,2 3,8 4,3 4,0
Myklebust skule 4,4 4,2
Åheim skule
Trivsel
Fiskå skule 4,8 4,3 4,1 4,1
Myklebust skule 4,6 4,5
Åheim skule
Mestring
Fiskå skule 4,3 4,0 3,9 4,0
Myklebust skule 4,3 4,2
Åheim skule
Støtte fra lærerne
Fiskå skule 4,6 4,3 4,3 4,2
Myklebust skule 4,6 4,8
Åheim skule
Motivasjon
Fiskå skule 4,1 3,8 3,6 3,6
Myklebust skule 4,2 4,3
Åheim skule
Vurdering for læring
Fiskå skule 3,8 3,5 3,5 3,7
Myklebust skule 4,4 3,9
Åheim skule
Støtte hjemmefra
Fiskå skule 4,6 4,4 4,4 4,0
Myklebust skule 4,4 4,4
Åheim skule

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Fiskå skule
Myklebust skule 0,0
Åheim skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no