Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Værøy kommune
Kommunenr 1857
Alle grunnskoler med adresse i Værøy kommune (offentlige og private)

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2018-19
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Værøy skole
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Værøy skole
Hører skolen på elevenes forslag?
Værøy skole
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
Værøy skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no