Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Vadsø kommune
Kommunenr 5405
Alle grunnskoler med adresse i Vadsø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 3,9 4,2 3,9 4,1
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 4,2 2,9
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Elevdemokrati og medvirkning
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 3,6 3,7 3,9 3,9
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 4,0 3,1
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Faglig utfordring
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 4,0 4,1 3,9 4,1
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 4,4 4,6
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Felles regler
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 4,2 4,1 4,6 4,5
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 4,5 4,1
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Trivsel
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 4,1 4,1 4,1 4,1
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 4,4 3,7
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Mestring
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 3,8 3,9 4,0 3,9
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 4,2 3,8
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Støtte fra lærerne
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 4,1 4,5 4,4 4,4
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 4,7 4,0
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Motivasjon
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 3,8 3,9 3,9 3,6
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 4,1 2,5
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Vurdering for læring
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 3,7 3,9 4,0 4,0
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 3,8 3,0
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Støtte hjemmefra
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 4,4 4,5 4,3 4,3
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 4,5 4,2
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 12,3 11,3 10,0
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no