Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Vadsø kommune
Kommunenr 5405
Alle grunnskoler med adresse i Vadsø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Vadsø barneskole 3,8 3,9 4,2 3,9 4,1
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 4,2 2,9
Elevdemokrati og medvirkning
Vadsø barneskole 3,8 3,6 3,7 3,9 3,9
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 4,0 3,1
Faglig utfordring
Vadsø barneskole 4,0 4,0 4,1 3,9 4,1
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 4,4 4,6
Felles regler
Vadsø barneskole 4,3 4,2 4,1 4,6 4,5
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 4,5 4,1
Trivsel
Vadsø barneskole 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 4,4 3,7
Mestring
Vadsø barneskole 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 4,2 3,8
Støtte fra lærerne
Vadsø barneskole 4,4 4,1 4,5 4,4 4,4
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 4,7 4,0
Motivasjon
Vadsø barneskole 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 4,1 2,5
Vurdering for læring
Vadsø barneskole 3,9 3,7 3,9 4,0 4,0
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 3,8 3,0
Støtte hjemmefra
Vadsø barneskole 4,5 4,4 4,5 4,3 4,3
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole 4,5 4,2

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Vadsø barneskole 12,3 11,3 10,0
Vadsø ungdomsskole
Vestre Jakobselv skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no