Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Nordhagen skole (utgått) 4,3 4,4
Vålbyen skole 4,0 3,8 3,9 4,1 4,2
Våler ungdomsskole
Elevdemokrati og medvirkning
Nordhagen skole (utgått) 3,9 4,1
Vålbyen skole 4,0 3,9 3,5 3,8 3,9
Våler ungdomsskole
Faglig utfordring
Nordhagen skole (utgått) 4,3 3,7
Vålbyen skole 4,3 3,8 4,0 4,3 4,1
Våler ungdomsskole
Felles regler
Nordhagen skole (utgått) 4,3 4,7
Vålbyen skole 4,4 4,3 4,3 4,4 4,7
Våler ungdomsskole
Trivsel
Nordhagen skole (utgått) 4,5 4,5
Vålbyen skole 4,4 4,3 4,3 4,5 4,3
Våler ungdomsskole
Mestring
Nordhagen skole (utgått) 3,9 4,2
Vålbyen skole 3,9 3,8 4,0 4,3 3,9
Våler ungdomsskole
Støtte fra lærerne
Nordhagen skole (utgått) 4,4 4,7
Vålbyen skole 4,7 4,5 4,2 4,6 4,4
Våler ungdomsskole
Motivasjon
Nordhagen skole (utgått) 4,1 4,3
Vålbyen skole 3,8 3,7 3,9 4,1 4,1
Våler ungdomsskole
Vurdering for læring
Nordhagen skole (utgått) 4,1 4,1
Vålbyen skole 4,0 3,9 3,5 4,1 3,7
Våler ungdomsskole
Støtte hjemmefra
Nordhagen skole (utgått) 4,6 4,3
Vålbyen skole 4,5 3,9 4,0 4,6 4,4
Våler ungdomsskole

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Nordhagen skole (utgått) 0,0
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no