Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Vågsøy kommune (utgått)
Kommunenr 1439
Kun utgåtte skoler med adresse i Vågsøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Elevdemokrati og medvirkning
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Faglig utfordring
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Felles regler
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Trivsel
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Mestring
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Støtte fra lærerne
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Motivasjon
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Vurdering for læring
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Støtte hjemmefra
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Bryggja skule (utgått)
Holvik skule (utgått)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no