Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Vågsøy kommune (utgått)
Kommunenr 1439
Kun utgåtte skoler med adresse i Vågsøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Balestrand kommune (utgått) 4,0 4,2 4,0
Eid kommune (utgått) 4,1 4,1 4,1 3,8
Flora kommune (utgått) 4,0 4,1 4,2 3,7
Førde kommune (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,2
Gaular kommune (utgått) 4,4 4,0 4,1 4,3
Hornindal kommune (utgått) 4,8 3,4 4,2 4,7
Jølster kommune (utgått) 3,9 4,0 4,0 4,0
Leikanger kommune (utgått) 3,8 3,6 4,1 3,7
Naustdal kommune (utgått) 3,5 4,1 3,9 4,1
Selje kommune (utgått) 4,2 4,4 4,6 4,5
Sogndal kommune (utgått) 4,3 4,0 4,1 3,9
Vågsøy kommune (utgått) 4,0 3,8 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning
Balestrand kommune (utgått) 3,9 4,0 3,9
Eid kommune (utgått) 3,8 3,5 3,7 3,7
Flora kommune (utgått) 3,6 3,7 4,0 3,5
Førde kommune (utgått) 4,2 4,0 4,3 4,0
Gaular kommune (utgått) 4,1 3,6 3,5 3,9
Hornindal kommune (utgått) 4,3 3,3 3,9 3,9
Jølster kommune (utgått) 3,8 3,9 4,0 3,9
Leikanger kommune (utgått) 4,0 4,0 3,9 3,8
Naustdal kommune (utgått) 3,7 4,0 3,7 4,3
Selje kommune (utgått) 4,0 4,6 4,7 4,4
Sogndal kommune (utgått) 4,1 3,8 3,8 4,0
Vågsøy kommune (utgått) 3,8 3,5 3,8 3,8
Faglig utfordring
Balestrand kommune (utgått) 4,1 3,5 3,9
Eid kommune (utgått) 3,9 3,7 4,1 3,8
Flora kommune (utgått) 4,1 4,0 4,0 3,8
Førde kommune (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,2
Gaular kommune (utgått) 3,9 3,9 3,9 4,1
Hornindal kommune (utgått) 4,4 3,7 3,6 4,0
Jølster kommune (utgått) 4,2 3,7 3,7 4,1
Leikanger kommune (utgått) 3,9 3,8 3,9 4,2
Naustdal kommune (utgått) 4,0 3,9 4,1 4,2
Selje kommune (utgått) 4,0 4,1 4,6 3,9
Sogndal kommune (utgått) 4,0 4,2 3,8 4,3
Vågsøy kommune (utgått) 3,7 3,8 4,0 3,9
Felles regler
Balestrand kommune (utgått) 4,1 4,4 4,4
Eid kommune (utgått) 4,3 4,0 4,4 4,4
Flora kommune (utgått) 4,3 4,4 4,4 4,4
Førde kommune (utgått) 4,5 4,5 4,7 4,7
Gaular kommune (utgått) 4,4 4,2 4,3 4,5
Hornindal kommune (utgått) 4,2 3,9 4,4 4,4
Jølster kommune (utgått) 4,1 4,2 4,5 4,5
Leikanger kommune (utgått) 4,4 4,3 4,6 4,1
Naustdal kommune (utgått) 3,9 4,1 4,1 4,6
Selje kommune (utgått) 4,5 4,7 4,7 4,8
Sogndal kommune (utgått) 4,4 4,3 4,5 4,5
Vågsøy kommune (utgått) 4,3 4,0 4,4 4,2
Trivsel
Balestrand kommune (utgått) 4,5 4,2 4,3
Eid kommune (utgått) 4,5 4,4 4,2 4,2
Flora kommune (utgått) 4,4 4,3 4,4 4,1
Førde kommune (utgått) 4,6 4,5 4,6 4,5
Gaular kommune (utgått) 4,5 4,2 4,2 4,2
Hornindal kommune (utgått) 4,4 4,5 4,4 4,7
Jølster kommune (utgått) 4,3 4,2 4,1 4,3
Leikanger kommune (utgått) 4,4 4,0 4,3 4,4
Naustdal kommune (utgått) 3,9 4,0 4,1 4,2
Selje kommune (utgått) 4,4 4,5 4,7 4,3
Sogndal kommune (utgått) 4,5 4,4 4,4 4,3
Vågsøy kommune (utgått) 4,3 4,0 4,0 4,1
Mestring
Balestrand kommune (utgått) 4,0 4,1 4,1
Eid kommune (utgått) 4,1 4,1 4,1 3,9
Flora kommune (utgått) 4,0 4,0 4,0 3,9
Førde kommune (utgått) 4,3 4,2 4,2 4,0
Gaular kommune (utgått) 4,2 4,1 4,0 4,1
Hornindal kommune (utgått) 4,2 3,8 3,9 4,2
Jølster kommune (utgått) 4,0 4,1 4,1 4,0
Leikanger kommune (utgått) 4,1 3,9 4,1 3,7
Naustdal kommune (utgått) 3,9 4,3 3,8 4,1
Selje kommune (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,0
Sogndal kommune (utgått) 4,2 4,1 4,1 3,9
Vågsøy kommune (utgått) 4,1 4,0 3,9 4,0
Støtte fra lærerne
Balestrand kommune (utgått) 4,4 4,3 4,5
Eid kommune (utgått) 4,4 4,5 4,5 4,4
Flora kommune (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,3
Førde kommune (utgått) 4,7 4,7 4,7 4,6
Gaular kommune (utgått) 4,6 4,5 4,4 4,6
Hornindal kommune (utgått) 4,5 4,1 4,6 4,6
Jølster kommune (utgått) 4,4 4,4 4,5 4,5
Leikanger kommune (utgått) 4,4 4,6 4,6 4,3
Naustdal kommune (utgått) 3,9 4,3 4,4 4,7
Selje kommune (utgått) 4,5 4,8 4,7 4,6
Sogndal kommune (utgått) 4,7 4,3 4,6 4,5
Vågsøy kommune (utgått) 4,3 4,1 4,2 4,2
Motivasjon
Balestrand kommune (utgått) 4,1 4,2 3,9
Eid kommune (utgått) 4,0 3,9 3,9 3,7
Flora kommune (utgått) 3,9 3,9 3,8 3,5
Førde kommune (utgått) 4,2 4,1 4,1 3,8
Gaular kommune (utgått) 4,1 3,8 4,0 4,0
Hornindal kommune (utgått) 3,9 3,8 3,7 4,4
Jølster kommune (utgått) 3,8 3,8 3,7 3,5
Leikanger kommune (utgått) 3,8 3,6 3,8 3,7
Naustdal kommune (utgått) 3,5 3,8 3,6 3,8
Selje kommune (utgått) 4,1 4,1 4,4 4,1
Sogndal kommune (utgått) 4,0 3,8 3,9 3,7
Vågsøy kommune (utgått) 3,9 3,5 3,7 3,7
Vurdering for læring
Balestrand kommune (utgått) 3,8 4,1 4,0
Eid kommune (utgått) 3,9 3,9 3,8 3,7
Flora kommune (utgått) 3,8 3,9 4,0 3,5
Førde kommune (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,1
Gaular kommune (utgått) 4,2 3,8 3,8 3,9
Hornindal kommune (utgått) 4,0 3,7 4,0 3,8
Jølster kommune (utgått) 3,9 3,9 3,8 3,8
Leikanger kommune (utgått) 3,9 3,8 3,7 3,2
Naustdal kommune (utgått) 3,3 3,7 3,8 4,1
Selje kommune (utgått) 4,0 4,5 4,5 4,3
Sogndal kommune (utgått) 4,1 3,8 3,8 4,0
Vågsøy kommune (utgått) 3,8 3,5 3,8 3,8
Støtte hjemmefra
Balestrand kommune (utgått) 4,5 4,4 4,2
Eid kommune (utgått) 4,5 4,2 4,4 4,4
Flora kommune (utgått) 4,3 4,4 4,4 4,2
Førde kommune (utgått) 4,5 4,5 4,6 4,5
Gaular kommune (utgått) 4,4 4,5 4,3 4,5
Hornindal kommune (utgått) 3,8 4,4 4,5 4,4
Jølster kommune (utgått) 4,2 4,2 4,4 4,1
Leikanger kommune (utgått) 4,3 4,4 4,4 4,4
Naustdal kommune (utgått) 4,4 4,2 4,5 4,5
Selje kommune (utgått) 4,5 4,6 4,7 4,7
Sogndal kommune (utgått) 4,5 4,5 4,4 4,5
Vågsøy kommune (utgått) 4,3 4,2 4,2 4,3

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Balestrand kommune (utgått) 0,0
Eid kommune (utgått) 13,9 5,5 8,4
Flora kommune (utgått) 8,3 8,9 6,5 7,3
Førde kommune (utgått) 4,9
Gaular kommune (utgått) 0,0
Hornindal kommune (utgått) 0,0 0,0 0,0 0,0
Jølster kommune (utgått)
Leikanger kommune (utgått) 0,0
Naustdal kommune (utgått) 11,9
Selje kommune (utgått) 0,0
Sogndal kommune (utgått) 10,3 8,1 7,6
Vågsøy kommune (utgått) 10,5 6,7 7,6 14,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no