Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Vågan kommune
Kommunenr 1865
Alle grunnskoler med adresse i Vågan kommune (offentlige og private)

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Digermulen skole
Gimsøy skole
Henningsvær skole
Kabelvåg skole
Kabelvåg ungdomsskole 4,3 4,0 4,0 3,5 3,6
Laukvik skole
Laupstad skole
Skrova skole
Strauman oppvekstsenter
Svolvær skole 3,3 3,4 3,4 3,2 3,1
Ørsnes privatskole (privat)
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Digermulen skole
Gimsøy skole
Henningsvær skole
Kabelvåg skole
Kabelvåg ungdomsskole 4,4 4,4 4,5 4,0 4,0
Laukvik skole
Laupstad skole
Skrova skole
Strauman oppvekstsenter
Svolvær skole 4,2 4,0 3,9 4,0 4,0
Ørsnes privatskole (privat)
Hører skolen på elevenes forslag?
Digermulen skole
Gimsøy skole
Henningsvær skole
Kabelvåg skole
Kabelvåg ungdomsskole 4,0 4,0 4,0 3,6 3,6
Laukvik skole
Laupstad skole
Skrova skole
Strauman oppvekstsenter
Svolvær skole 3,6 4,0 3,4 3,5 3,1
Ørsnes privatskole (privat)
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
Digermulen skole
Gimsøy skole
Henningsvær skole
Kabelvåg skole
Kabelvåg ungdomsskole 4,3 4,3 4,6 4,1 4,4
Laukvik skole
Laupstad skole
Skrova skole
Strauman oppvekstsenter
Svolvær skole 3,6 4,1 4,4 4,0 4,0
Ørsnes privatskole (privat)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no