Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Ulvik kommune
Kommunenr 4620
Alle grunnskoler med adresse i Ulvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Brakanes barne- og ungdomsskule 4,0 3,9 3,3 4,1
Elevdemokrati og medvirkning
Brakanes barne- og ungdomsskule 3,8 3,5 3,8 3,4
Faglig utfordring
Brakanes barne- og ungdomsskule 3,5 3,9 3,8 4,1
Felles regler
Brakanes barne- og ungdomsskule 4,1 4,1 4,3 4,5
Trivsel
Brakanes barne- og ungdomsskule 4,2 4,3 3,8 4,3
Mestring
Brakanes barne- og ungdomsskule 4,1 4,3 4,1 4,0
Støtte fra lærerne
Brakanes barne- og ungdomsskule 4,4 4,6 4,1 4,2
Motivasjon
Brakanes barne- og ungdomsskule 3,8 3,7 3,1 3,2
Vurdering for læring
Brakanes barne- og ungdomsskule 3,8 3,6 3,8 3,5
Støtte hjemmefra
Brakanes barne- og ungdomsskule 4,6 4,0 4,0 3,9

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Brakanes barne- og ungdomsskule 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no