Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Ulvik kommune
Kommunenr 4620
Alle grunnskoler med adresse i Ulvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Alver kommune 4,0
Askvoll kommune 4,1 4,0 3,8 4,1 3,9
Askøy kommune 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Aurland kommune 3,7 4,7 4,5 4,3 4,0
Austevoll kommune 4,3 3,5 3,8 4,2 3,8
Austrheim kommune 3,8 3,9 4,1 3,6 3,3
Bergen kommune 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9
Bjørnafjorden kommune 4,0
Bremanger kommune 4,3 3,9 4,2 4,2 4,2
Bømlo kommune 3,9 3,7 4,0 3,7 3,7
Eidfjord kommune 3,6 3,5
Etne kommune 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5
Fedje kommune 4,1 3,9
Fitjar kommune 4,3 4,0 3,7 4,1 3,6
Fjaler kommune 4,2 4,0 4,4 4,1 4,1
Gloppen kommune 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9
Gulen kommune 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1
Hyllestad kommune 3,9 3,6 3,9 3,7 3,7
Høyanger kommune 3,8 4,1 4,0 4,1 4,4
Kinn kommune 4,0
Kvam kommune 4,0 4,0 4,0 3,8 4,1
Kvinnherad kommune 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9
Luster kommune 4,2 4,0 4,1 4,2 3,9
Lærdal kommune 4,4 4,1 4,0 3,6 4,1
Masfjorden kommune 4,2 4,0 4,1 3,5
Modalen kommune 3,9 3,8 3,7
Osterøy kommune 3,9 3,8 4,0 3,9 4,0
Samnanger kommune 4,3 4,4 4,1 4,0 4,1
Sogndal kommune 3,9
Solund kommune 3,2
Stad kommune 4,2
Stord kommune 4,1 4,1 3,8 3,9 3,9
Stryn kommune 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9
Sunnfjord kommune 4,2
Sveio kommune 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8
Tysnes kommune 4,3 3,4 4,3 4,5 4,2
Ullensvang kommune 4,0
Ulvik kommune 4,0 3,9 3,3 4,1
Vaksdal kommune 4,2 4,2 4,3 4,2 4,1
Vik kommune 4,4 4,1 4,0 4,5 3,4
Voss kommune 3,8
Øygarden kommune 3,8
Årdal kommune 4,0 4,3 4,2 3,9 4,4
Elevdemokrati og medvirkning
Alver kommune 3,8
Askvoll kommune 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0
Askøy kommune 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9
Aurland kommune 3,9 4,3 4,2 4,0 3,4
Austevoll kommune 3,8 3,2 3,7 3,8 3,5
Austrheim kommune 3,3 3,8 3,3 3,5 3,2
Bergen kommune 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6
Bjørnafjorden kommune 3,8
Bremanger kommune 3,9 3,6 4,0 3,8 3,7
Bømlo kommune 3,7 3,6 3,9 3,6 3,7
Eidfjord kommune 3,5 3,3
Etne kommune 3,8 3,9 4,2 4,3 4,0
Fedje kommune 3,8 3,5
Fitjar kommune 4,1 3,6 3,7 3,8 3,5
Fjaler kommune 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8
Gloppen kommune 3,6 3,2 3,6 3,6 3,4
Gulen kommune 3,9 3,7 3,8 3,7 3,9
Hyllestad kommune 3,8 3,2 3,9 3,3 3,7
Høyanger kommune 4,0 3,8 3,8 4,1 4,0
Kinn kommune 3,7
Kvam kommune 3,8 3,9 3,8 3,5 3,8
Kvinnherad kommune 3,8 3,6 3,6 3,8 3,7
Luster kommune 4,2 3,8 3,9 3,9 3,8
Lærdal kommune 4,1 3,9 4,1 3,7 4,0
Masfjorden kommune 4,0 3,5 4,1 3,3
Modalen kommune 3,7 3,8 4,0
Osterøy kommune 4,0 3,6 3,7 3,6 3,6
Samnanger kommune 4,2 3,8 3,7 3,7 3,4
Sogndal kommune 3,8
Solund kommune 3,5
Stad kommune 4,0
Stord kommune 3,8 3,7 3,5 3,6 3,7
Stryn kommune 4,0 3,8 3,8 3,7 3,8
Sunnfjord kommune 4,0
Sveio kommune 3,6 3,5 3,4 3,7 3,5
Tysnes kommune 4,1 3,1 4,0 3,7 3,7
Ullensvang kommune 3,8
Ulvik kommune 3,8 3,5 3,8 3,4
Vaksdal kommune 3,9 3,6 3,9 3,7 3,8
Vik kommune 3,9 3,3 3,3 3,6 3,3
Voss kommune 3,6
Øygarden kommune 3,5
Årdal kommune 3,8 4,2 4,1 3,9 4,2
Faglig utfordring
Alver kommune 4,0
Askvoll kommune 3,9 3,9 4,1 4,1 4,2
Askøy kommune 4,0 4,1 4,1 4,2 4,1
Aurland kommune 3,8 4,3 4,1 4,3 4,1
Austevoll kommune 4,0 3,3 3,9 4,1 3,9
Austrheim kommune 3,6 3,5 3,8 3,9 3,7
Bergen kommune 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Bjørnafjorden kommune 4,0
Bremanger kommune 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8
Bømlo kommune 3,7 4,0 4,1 3,7 4,0
Eidfjord kommune 3,4 3,6
Etne kommune 4,1 4,2 4,1 4,3 4,0
Fedje kommune 3,8 4,3
Fitjar kommune 3,7 4,2 3,6 3,8 3,9
Fjaler kommune 3,9 4,0 4,3 3,9 4,2
Gloppen kommune 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0
Gulen kommune 3,6 3,8 3,9 4,0 3,6
Hyllestad kommune 3,8 3,8 4,1 3,2 3,9
Høyanger kommune 4,0 4,4 4,0 4,1 4,1
Kinn kommune 4,0
Kvam kommune 4,2 4,1 4,0 3,8 4,0
Kvinnherad kommune 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8
Luster kommune 4,1 4,1 4,2 3,9 4,3
Lærdal kommune 4,3 4,0 4,0 3,9 3,9
Masfjorden kommune 3,8 4,3 3,9 3,6
Modalen kommune 4,2 4,0 3,8
Osterøy kommune 4,1 3,9 4,1 3,9 3,9
Samnanger kommune 3,4 4,1 4,1 3,4 3,9
Sogndal kommune 4,0
Solund kommune 3,4
Stad kommune 4,0
Stord kommune 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9
Stryn kommune 4,2 4,1 4,3 4,1 4,2
Sunnfjord kommune 4,1
Sveio kommune 3,8 3,7 3,9 3,6 3,7
Tysnes kommune 4,1 3,7 4,0 3,9 4,0
Ullensvang kommune 3,9
Ulvik kommune 3,5 3,9 3,8 4,1
Vaksdal kommune 4,2 4,2 3,9 4,1 4,4
Vik kommune 4,0 3,7 3,6 4,0 3,8
Voss kommune 3,9
Øygarden kommune 4,0
Årdal kommune 4,0 4,0 3,9 4,0 4,2
Felles regler
Alver kommune 4,4
Askvoll kommune 4,2 4,4 4,4 4,4 4,5
Askøy kommune 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4
Aurland kommune 4,2 4,5 4,6 4,5 4,2
Austevoll kommune 4,4 3,6 4,4 4,6 4,2
Austrheim kommune 4,2 4,1 4,3 4,2 4,1
Bergen kommune 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3
Bjørnafjorden kommune 4,4
Bremanger kommune 4,4 4,5 4,5 4,4 4,3
Bømlo kommune 4,2 4,1 4,5 4,2 4,2
Eidfjord kommune 3,5 4,4
Etne kommune 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5
Fedje kommune 4,1 3,9
Fitjar kommune 4,3 4,1 4,3 4,3 3,9
Fjaler kommune 4,2 4,2 4,4 4,2 4,5
Gloppen kommune 4,1 4,0 4,3 4,4 4,4
Gulen kommune 4,2 4,0 4,7 4,3 4,4
Hyllestad kommune 4,2 3,8 4,4 4,2 4,2
Høyanger kommune 4,2 4,1 4,6 4,5 4,4
Kinn kommune 4,4
Kvam kommune 4,3 4,3 4,4 4,2 4,3
Kvinnherad kommune 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5
Luster kommune 4,5 4,2 4,5 4,4 4,4
Lærdal kommune 4,5 4,1 4,5 4,4 4,4
Masfjorden kommune 4,1 4,5 4,4 3,5
Modalen kommune 4,5 4,3 4,2
Osterøy kommune 4,4 4,2 4,4 4,3 4,2
Samnanger kommune 4,3 4,5 4,2 4,3 4,2
Sogndal kommune 4,4
Solund kommune 4,2
Stad kommune 4,5
Stord kommune 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3
Stryn kommune 4,5 4,5 4,5 4,6 4,4
Sunnfjord kommune 4,5
Sveio kommune 4,3 4,2 4,4 4,4 4,3
Tysnes kommune 4,5 3,8 4,7 4,5 4,3
Ullensvang kommune 4,4
Ulvik kommune 4,1 4,1 4,3 4,5
Vaksdal kommune 4,4 4,2 4,4 4,3 4,3
Vik kommune 4,4 4,1 4,3 4,6 4,2
Voss kommune 4,3
Øygarden kommune 4,4
Årdal kommune 4,4 4,5 4,6 4,5 4,8
Trivsel
Alver kommune 4,2
Askvoll kommune 4,2 4,2 4,0 4,2 4,1
Askøy kommune 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2
Aurland kommune 4,1 4,8 4,7 4,4 3,9
Austevoll kommune 4,4 4,2 3,9 4,3 4,1
Austrheim kommune 4,2 4,2 4,2 3,7 4,0
Bergen kommune 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1
Bjørnafjorden kommune 4,4
Bremanger kommune 4,4 4,3 4,0 4,3 4,2
Bømlo kommune 4,2 4,2 4,3 4,0 3,9
Eidfjord kommune 3,7 3,8
Etne kommune 4,3 4,3 4,4 4,6 4,4
Fedje kommune 4,6 3,4
Fitjar kommune 4,4 4,2 4,0 4,3 3,9
Fjaler kommune 4,3 4,1 4,4 4,3 3,9
Gloppen kommune 4,3 4,0 4,2 4,2 4,1
Gulen kommune 4,2 4,3 4,1 4,3 4,0
Hyllestad kommune 4,6 3,7 4,1 3,8 4,1
Høyanger kommune 4,3 4,2 4,4 4,2 4,2
Kinn kommune 4,2
Kvam kommune 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2
Kvinnherad kommune 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Luster kommune 4,4 4,2 4,1 4,3 4,1
Lærdal kommune 4,5 4,4 4,3 4,2 4,3
Masfjorden kommune 4,1 4,5 4,1 3,5
Modalen kommune 4,3 4,1 3,5
Osterøy kommune 4,4 4,3 4,0 4,1 4,1
Samnanger kommune 4,6 4,4 4,3 4,1 4,2
Sogndal kommune 4,2
Solund kommune 3,6
Stad kommune 4,4
Stord kommune 4,2 4,3 4,2 4,2 4,0
Stryn kommune 4,4 4,5 4,3 4,3 4,2
Sunnfjord kommune 4,3
Sveio kommune 4,2 4,2 4,0 4,3 4,2
Tysnes kommune 4,5 4,1 4,3 4,1 4,1
Ullensvang kommune 4,1
Ulvik kommune 4,2 4,3 3,8 4,3
Vaksdal kommune 4,4 4,3 4,2 4,4 4,1
Vik kommune 4,4 4,1 4,2 4,5 3,6
Voss kommune 4,1
Øygarden kommune 4,1
Årdal kommune 4,5 4,7 4,6 4,5 4,4
Mestring
Alver kommune 4,0
Askvoll kommune 4,3 4,1 4,1 4,1 3,9
Askøy kommune 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0
Aurland kommune 4,1 4,1 4,2 4,1 4,0
Austevoll kommune 4,1 4,2 3,8 4,1 3,9
Austrheim kommune 3,9 4,0 3,9 3,5 3,6
Bergen kommune 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0
Bjørnafjorden kommune 4,0
Bremanger kommune 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1
Bømlo kommune 4,0 3,8 4,0 3,9 3,9
Eidfjord kommune 3,6 4,3
Etne kommune 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0
Fedje kommune 3,9 3,5
Fitjar kommune 4,1 3,7 3,8 3,6 3,9
Fjaler kommune 4,1 3,9 4,1 4,1 3,7
Gloppen kommune 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9
Gulen kommune 4,0 4,2 4,1 3,9 3,8
Hyllestad kommune 3,9 3,5 3,9 4,0 4,0
Høyanger kommune 4,0 4,0 3,9 4,1 4,1
Kinn kommune 4,0
Kvam kommune 4,0 4,0 3,9 3,9 4,1
Kvinnherad kommune 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Luster kommune 4,2 4,0 4,0 4,1 4,1
Lærdal kommune 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Masfjorden kommune 3,9 3,8 3,8 3,4
Modalen kommune 3,9 3,9 3,8
Osterøy kommune 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0
Samnanger kommune 4,3 4,0 4,0 3,8 4,1
Sogndal kommune 4,0
Solund kommune 3,9
Stad kommune 4,1
Stord kommune 4,1 4,2 3,9 4,0 4,0
Stryn kommune 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1
Sunnfjord kommune 4,1
Sveio kommune 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0
Tysnes kommune 4,1 3,7 4,3 4,1 3,9
Ullensvang kommune 4,0
Ulvik kommune 4,1 4,3 4,1 4,0
Vaksdal kommune 4,0 4,0 3,9 4,0 3,8
Vik kommune 4,1 3,9 4,1 4,1 3,8
Voss kommune 3,9
Øygarden kommune 3,9
Årdal kommune 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2
Støtte fra lærerne
Alver kommune 4,4
Askvoll kommune 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5
Askøy kommune 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
Aurland kommune 4,5 4,9 4,7 4,7 4,7
Austevoll kommune 4,3 3,8 4,3 4,3 4,4
Austrheim kommune 4,2 4,3 4,3 4,2 3,8
Bergen kommune 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4
Bjørnafjorden kommune 4,5
Bremanger kommune 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4
Bømlo kommune 4,2 4,4 4,5 4,1 4,3
Eidfjord kommune 4,2 4,2
Etne kommune 4,5 4,5 4,7 4,7 4,6
Fedje kommune 4,5 4,0
Fitjar kommune 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2
Fjaler kommune 4,6 4,4 4,6 4,6 4,1
Gloppen kommune 4,2 4,1 4,3 4,2 4,4
Gulen kommune 4,5 4,4 4,6 4,4 4,5
Hyllestad kommune 4,4 3,8 4,4 4,0 4,6
Høyanger kommune 4,4 4,4 4,2 4,6 4,5
Kinn kommune 4,5
Kvam kommune 4,4 4,5 4,4 4,1 4,5
Kvinnherad kommune 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4
Luster kommune 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5
Lærdal kommune 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7
Masfjorden kommune 4,1 4,6 4,5 3,6
Modalen kommune 4,4 4,1 4,2
Osterøy kommune 4,6 4,2 4,5 4,3 4,3
Samnanger kommune 4,8 4,5 4,3 4,2 4,5
Sogndal kommune 4,5
Solund kommune 3,9
Stad kommune 4,7
Stord kommune 4,4 4,4 4,2 4,3 4,4
Stryn kommune 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5
Sunnfjord kommune 4,6
Sveio kommune 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5
Tysnes kommune 4,7 4,0 4,7 4,7 4,4
Ullensvang kommune 4,4
Ulvik kommune 4,4 4,6 4,1 4,2
Vaksdal kommune 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5
Vik kommune 4,7 4,4 4,5 4,6 4,2
Voss kommune 4,3
Øygarden kommune 4,4
Årdal kommune 4,5 4,5 4,6 4,5 4,8
Motivasjon
Alver kommune 3,7
Askvoll kommune 4,0 3,9 3,8 3,8 3,5
Askøy kommune 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7
Aurland kommune 3,3 4,3 4,1 3,8 3,0
Austevoll kommune 3,8 3,4 3,5 3,7 3,4
Austrheim kommune 3,8 3,9 3,7 3,2 3,5
Bergen kommune 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7
Bjørnafjorden kommune 3,8
Bremanger kommune 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9
Bømlo kommune 3,8 3,6 3,8 3,4 3,4
Eidfjord kommune 3,2 3,5
Etne kommune 3,8 3,9 4,0 4,1 4,0
Fedje kommune 4,0 3,2
Fitjar kommune 3,9 3,9 3,3 3,6 3,3
Fjaler kommune 3,9 3,9 4,0 3,7 3,3
Gloppen kommune 3,6 3,3 3,6 3,6 3,6
Gulen kommune 4,1 3,8 3,6 3,6 3,9
Hyllestad kommune 3,4 3,1 3,9 3,6 3,5
Høyanger kommune 3,5 3,7 3,8 4,0 3,7
Kinn kommune 3,5
Kvam kommune 3,8 3,9 3,8 3,5 3,8
Kvinnherad kommune 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6
Luster kommune 4,0 3,9 3,9 3,8 3,5
Lærdal kommune 4,0 4,1 4,0 3,8 3,9
Masfjorden kommune 3,6 4,0 3,8 3,3
Modalen kommune 3,7 3,7 3,0
Osterøy kommune 4,2 3,5 3,8 3,5 3,5
Samnanger kommune 4,4 4,0 3,8 3,6 3,4
Sogndal kommune 3,8
Solund kommune 3,8
Stad kommune 4,0
Stord kommune 3,9 3,9 3,6 3,6 3,6
Stryn kommune 3,9 3,8 3,9 3,8 3,7
Sunnfjord kommune 3,8
Sveio kommune 3,7 3,6 3,9 3,7 3,6
Tysnes kommune 4,2 3,4 4,2 3,8 3,5
Ullensvang kommune 3,7
Ulvik kommune 3,8 3,7 3,1 3,2
Vaksdal kommune 4,0 3,9 3,9 3,8 3,4
Vik kommune 3,8 3,9 3,9 4,0 3,2
Voss kommune 3,5
Øygarden kommune 3,6
Årdal kommune 4,1 4,2 3,7 3,9 4,2
Vurdering for læring
Alver kommune 3,9
Askvoll kommune 4,1 4,1 3,6 3,8 3,9
Askøy kommune 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
Aurland kommune 4,0 4,4 4,2 4,1 3,8
Austevoll kommune 3,9 3,3 3,7 4,1 3,7
Austrheim kommune 3,4 3,8 3,5 3,4 3,3
Bergen kommune 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7
Bjørnafjorden kommune 3,9
Bremanger kommune 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9
Bømlo kommune 3,6 3,7 3,9 3,6 3,7
Eidfjord kommune 3,1 3,7
Etne kommune 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1
Fedje kommune 3,7 3,6
Fitjar kommune 3,9 3,8 3,5 3,8 3,5
Fjaler kommune 4,1 3,9 4,2 3,8 3,8
Gloppen kommune 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5
Gulen kommune 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9
Hyllestad kommune 3,7 3,0 4,1 3,5 3,7
Høyanger kommune 3,8 3,9 3,9 4,1 4,0
Kinn kommune 3,8
Kvam kommune 3,8 3,8 3,8 3,6 3,9
Kvinnherad kommune 4,1 3,7 3,9 3,8 3,7
Luster kommune 4,2 4,0 4,1 4,0 3,8
Lærdal kommune 4,2 4,0 4,3 4,0 3,9
Masfjorden kommune 3,9 3,8 4,1 3,3
Modalen kommune 3,9 3,7 4,0
Osterøy kommune 4,0 3,5 3,8 3,7 3,7
Samnanger kommune 4,2 3,9 3,8 4,1 3,8
Sogndal kommune 3,9
Solund kommune 3,0
Stad kommune 4,0
Stord kommune 3,9 3,9 3,6 3,6 3,7
Stryn kommune 4,2 4,0 4,0 3,9 3,8
Sunnfjord kommune 4,0
Sveio kommune 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7
Tysnes kommune 4,3 3,3 4,2 4,0 3,7
Ullensvang kommune 3,9
Ulvik kommune 3,8 3,6 3,8 3,5
Vaksdal kommune 3,9 3,8 3,8 4,0 3,8
Vik kommune 4,1 3,8 3,7 3,8 3,5
Voss kommune 3,7
Øygarden kommune 3,8
Årdal kommune 4,0 3,8 4,1 4,0 4,3
Støtte hjemmefra
Alver kommune 4,3
Askvoll kommune 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3
Askøy kommune 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2
Aurland kommune 4,5 4,8 4,4 4,6 4,4
Austevoll kommune 4,4 4,0 4,1 4,5 4,0
Austrheim kommune 4,2 4,0 4,2 4,2 4,2
Bergen kommune 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
Bjørnafjorden kommune 4,3
Bremanger kommune 4,4 4,7 4,3 4,5 4,4
Bømlo kommune 4,1 4,3 4,3 4,1 4,1
Eidfjord kommune 3,7 4,3
Etne kommune 4,2 4,2 4,5 4,6 4,4
Fedje kommune 4,3 4,2
Fitjar kommune 4,4 4,3 4,2 4,3 4,1
Fjaler kommune 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2
Gloppen kommune 4,3 4,2 4,3 4,1 4,2
Gulen kommune 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3
Hyllestad kommune 4,4 4,0 4,9 4,4 3,9
Høyanger kommune 4,1 4,3 4,3 4,5 4,2
Kinn kommune 4,2
Kvam kommune 4,4 4,3 4,2 4,1 4,4
Kvinnherad kommune 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4
Luster kommune 4,6 4,3 4,5 4,3 4,1
Lærdal kommune 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
Masfjorden kommune 4,6 4,2 4,4 3,9
Modalen kommune 4,4 4,1 4,0
Osterøy kommune 4,5 4,3 4,3 4,2 4,1
Samnanger kommune 4,6 4,5 4,4 3,9 4,0
Sogndal kommune 4,5
Solund kommune 4,0
Stad kommune 4,5
Stord kommune 4,5 4,4 4,1 4,1 4,2
Stryn kommune 4,3 4,5 4,4 4,5 4,3
Sunnfjord kommune 4,4
Sveio kommune 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3
Tysnes kommune 4,6 4,1 4,6 4,4 4,2
Ullensvang kommune 4,3
Ulvik kommune 4,6 4,0 4,0 3,9
Vaksdal kommune 4,4 4,4 4,5 4,3 4,1
Vik kommune 4,3 4,0 4,3 4,3 3,9
Voss kommune 4,1
Øygarden kommune 4,3
Årdal kommune 4,5 4,3 4,3 4,6 4,6

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Alver kommune 6,8
Askvoll kommune
Askøy kommune 9,2 2,9 7,6 4,2 5,7
Aurland kommune 0,0
Austevoll kommune 0,0 15,9 6,8
Austrheim kommune
Bergen kommune 5,7 6,4 6,9 7,8 8,5
Bjørnafjorden kommune 4,0
Bremanger kommune 8,6 15,8 15,0
Bømlo kommune 7,0 5,1 7,0 9,6 6,9
Eidfjord kommune
Etne kommune 10,9 0,0
Fedje kommune 0,0
Fitjar kommune 9,8
Fjaler kommune 11,1
Gloppen kommune 6,3 10,9 6,8
Gulen kommune
Hyllestad kommune 0,0 33,3 0,0
Høyanger kommune
Kinn kommune 6,3
Kvam kommune 12,6 5,8
Kvinnherad kommune 3,4 9,5 4,6 4,7
Luster kommune 13,9 11,4 8,9
Lærdal kommune 0,0 0,0
Masfjorden kommune
Modalen kommune 0,0
Osterøy kommune 6,9 10,0 7,6
Samnanger kommune 0,0 0,0 0,0 21,4
Sogndal kommune 9,9
Solund kommune
Stad kommune 5,3
Stord kommune 9,3 7,3 6,8 9,7 8,9
Stryn kommune 9,1 8,9
Sunnfjord kommune 6,7
Sveio kommune 6,3 6,1
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 11,7
Ulvik kommune 0,0 0,0
Vaksdal kommune 0,0 10,4 15,8
Vik kommune 14,7 12,8
Voss kommune 5,8
Øygarden kommune 7,7
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no