Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Ullensvang kommune
Kommunenr 1231
Alle grunnskoler med adresse i Ullensvang kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Læringskultur
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 3,9 4,0 3,9
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 3,7 3,9
Fusa kommune 4,4 4,3
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 3,5 3,6
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 3,9 3,9
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Elevdemokrati og medvirkning
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 3,7 3,7 3,7
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 3,0 3,0
Fusa kommune 4,1 4,3
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 3,5 3,5
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 3,5 3,4
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Faglig utfordring
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 3,9 3,9 3,9
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 3,5 3,8
Fusa kommune 4,4 4,5
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 3,6 3,6
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 4,3 4,1
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Felles regler
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 4,3 4,4 4,2
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 4,2 4,3
Fusa kommune 4,8 4,7
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 4,1 4,1
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 4,1 4,1
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Trivsel
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 4,2 4,3 4,2
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 3,8 4,1
Fusa kommune 4,2 4,2
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 3,7 3,9
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 3,8 3,6
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestring
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 4,0 4,0 4,0
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 3,7 3,6
Fusa kommune 4,0 3,8
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 3,8 3,7
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 3,7 3,7
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Støtte fra lærerne
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 4,3 4,3 4,3
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 3,9 4,0
Fusa kommune 4,6 4,6
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 4,2 4,2
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 4,2 4,1
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Motivasjon
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 3,8 3,7 3,9
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 3,7 3,8
Fusa kommune 3,9 3,8
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 3,5 3,7
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 3,6 3,4
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Vurdering for læring
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 3,7 3,7 3,7
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 3,4 3,4
Fusa kommune 4,1 4,1
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 3,6 3,6
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 3,8 3,6
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Støtte hjemmefra
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 4,2 4,1 4,2
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 4,3 4,3
Fusa kommune 4,5 4,4
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 4,1 4,3
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 3,9 3,4
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Mobbing på skolen (prosent)
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 7,4 9,9
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 36,8
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 20,8
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no