Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Ullensvang kommune
Kommunenr 1231
Alle grunnskoler med adresse i Ullensvang kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Læringskultur
Askøy kommune 3,5 3,6 3,6 3,5 3,7
Austevoll kommune 3,8 3,6 3,7 3,5
Austrheim kommune 3,9 4,0 3,7 3,4 3,3
Bergen kommune 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Bømlo kommune 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7
Eidfjord kommune 4,0
Etne kommune 3,0 4,0 3,8 3,7 3,6
Fedje kommune 3,9 3,8 4,0
Fitjar kommune 4,0 3,8 4,0 4,1 3,8
Fjell kommune 3,4 3,6 3,8 3,7 3,9
Fusa kommune 4,1 3,6 4,1 3,5 3,9
Granvin kommune 3,8 4,0 3,6
Jondal kommune 4,3 3,5 4,1 3,5 3,7
Kvam kommune 3,6 3,8 3,7 3,4 3,7
Kvinnherad kommune 3,8 3,7 3,9 3,8 3,7
Lindås kommune 3,7 3,6 3,8 3,9 3,7
Masfjorden kommune 4,0 4,0 4,0 4,2
Meland kommune 3,1 3,5 3,5 3,6 3,5
Modalen kommune
Odda kommune 4,1 4,2 3,6 4,1
Os kommune 3,5 3,5 3,7 3,6 3,8
Osterøy kommune 3,7 3,5 3,8 3,7 3,6
Radøy kommune 3,6 3,9 3,5 3,9 3,9
Samnanger kommune 3,9 4,0 4,2 4,1 4,0
Stord kommune 3,5 3,8 3,9 3,9
Sund kommune 3,9 3,7 3,3 3,7 3,6
Sveio kommune 3,7 4,0 4,2 3,5 4,0
Tysnes kommune 4,0 3,9 4,3 4,1 3,9
Ullensvang kommune 3,6 3,7 3,8 4,0 3,8
Ulvik kommune 4,5 3,3 4,0 3,4
Vaksdal kommune 3,5 4,3 4,1 3,8 4,3
Voss kommune 3,8 3,7 3,6 3,9 3,9
Øygarden kommune 3,4 3,5 4,1 4,0 3,8
Elevdemokrati og medvirkning
Askøy kommune 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2
Austevoll kommune 3,4 3,3 3,4 3,0
Austrheim kommune 2,9 2,9 3,1 2,9 2,9
Bergen kommune 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2
Bømlo kommune 3,4 3,6 3,4 3,4 3,4
Eidfjord kommune 3,3
Etne kommune 2,4 3,1 3,2 3,3 3,0
Fedje kommune 3,4 3,2 3,4
Fitjar kommune 3,4 2,8 3,1 3,4 3,4
Fjell kommune 3,0 3,1 3,2 3,1 3,4
Fusa kommune 3,0 2,9 3,5 3,3 3,2
Granvin kommune 3,6 3,7 3,7
Jondal kommune 4,1 3,3 3,3 2,8 3,1
Kvam kommune 3,3 3,4 3,2 3,0 3,4
Kvinnherad kommune 3,5 3,3 3,6 3,5 3,3
Lindås kommune 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3
Masfjorden kommune 3,3 3,6 3,5 3,3
Meland kommune 2,9 3,0 2,9 3,1 3,1
Modalen kommune
Odda kommune 3,9 3,7 3,5 4,2
Os kommune 3,0 3,3 3,4 3,3 3,3
Osterøy kommune 3,5 3,2 3,5 3,4 3,3
Radøy kommune 2,8 3,3 3,2 3,3 3,7
Samnanger kommune 3,1 3,5 3,8 3,4 3,5
Stord kommune 3,0 3,3 3,3 3,3
Sund kommune 3,3 3,1 3,0 3,1 3,2
Sveio kommune 3,2 3,0 3,3 2,9 3,1
Tysnes kommune 3,4 3,4 2,9 3,2 3,4
Ullensvang kommune 2,7 2,6 2,8 3,4 3,4
Ulvik kommune 3,8 2,8 3,5 3,9
Vaksdal kommune 2,8 3,1 3,3 3,1 3,4
Voss kommune 3,1 2,9 3,1 3,3 3,1
Øygarden kommune 3,2 3,2 3,7 3,3 3,6
Faglig utfordring
Askøy kommune 4,1 4,0 4,2 4,0 4,1
Austevoll kommune 4,1 4,1 4,2 4,4
Austrheim kommune 4,2 4,1 4,1 4,2 3,7
Bergen kommune 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Bømlo kommune 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2
Eidfjord kommune 3,6
Etne kommune 3,5 4,2 4,1 4,3 4,4
Fedje kommune 4,5 4,2 4,4
Fitjar kommune 4,4 4,2 4,0 4,0 4,1
Fjell kommune 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3
Fusa kommune 4,2 4,3 4,4 3,9 4,1
Granvin kommune 4,6 4,4 4,3
Jondal kommune 4,8 4,0 4,3 4,5 4,8
Kvam kommune 4,1 4,2 4,3 4,1 4,2
Kvinnherad kommune 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2
Lindås kommune 4,3 4,1 4,1 4,1 4,2
Masfjorden kommune 4,3 4,2 4,0 3,6
Meland kommune 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2
Modalen kommune
Odda kommune 4,4 4,3 4,1 4,5
Os kommune 4,1 4,1 4,0 4,2 4,1
Osterøy kommune 4,2 4,0 4,4 4,3 4,2
Radøy kommune 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9
Samnanger kommune 4,4 4,5 4,3 4,4 4,2
Stord kommune 4,1 4,1 4,1 4,1
Sund kommune 4,1 4,1 4,3 3,9 4,1
Sveio kommune 4,3 4,3 4,3 4,0 4,3
Tysnes kommune 4,4 4,1 4,2 4,4 4,6
Ullensvang kommune 3,7 3,8 4,0 4,3 4,0
Ulvik kommune 4,6 4,3 4,2 4,3
Vaksdal kommune 4,1 4,2 4,4 4,3 4,2
Voss kommune 4,2 4,2 4,1 4,1 4,3
Øygarden kommune 4,1 4,2 4,2 4,5 4,2
Felles regler
Askøy kommune 3,8 3,8 3,7 3,6 4,0
Austevoll kommune 3,9 3,9 3,9 3,9
Austrheim kommune 3,8 3,8 4,0 3,8 3,7
Bergen kommune 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0
Bømlo kommune 3,9 4,0 4,0 3,9 4,1
Eidfjord kommune 4,3
Etne kommune 3,2 4,0 4,0 3,8 3,7
Fedje kommune 4,0 4,0 3,8
Fitjar kommune 3,9 3,8 3,6 3,9 4,0
Fjell kommune 3,8 3,9 4,0 3,8 4,1
Fusa kommune 3,5 3,6 3,9 3,8 4,0
Granvin kommune 4,3 4,1 3,8
Jondal kommune 4,2 3,8 3,9 3,6 4,3
Kvam kommune 3,8 3,9 3,9 3,8 4,2
Kvinnherad kommune 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0
Lindås kommune 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9
Masfjorden kommune 3,8 3,9 3,8 4,1
Meland kommune 3,6 3,7 3,9 3,7 4,0
Modalen kommune
Odda kommune 4,3 4,3 3,9 4,5
Os kommune 3,7 3,9 3,8 3,7 4,0
Osterøy kommune 4,0 3,7 3,8 3,7 3,9
Radøy kommune 3,7 3,9 4,0 4,1 4,2
Samnanger kommune 3,9 3,9 4,1 4,0 4,3
Stord kommune 3,8 4,0 4,0 4,1
Sund kommune 4,0 3,8 3,8 3,8 4,1
Sveio kommune 4,0 4,1 4,2 4,0 4,3
Tysnes kommune 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1
Ullensvang kommune 3,6 3,4 3,8 3,9 3,9
Ulvik kommune 4,3 3,8 3,8 4,2
Vaksdal kommune 3,7 4,0 4,0 4,0 4,2
Voss kommune 4,0 3,8 3,8 4,0 4,1
Øygarden kommune 3,8 4,0 4,3 3,9 4,4
Trivsel
Askøy kommune 4,1 4,0 4,1 3,8 4,2
Austevoll kommune 4,2 3,9 4,2 4,0
Austrheim kommune 4,0 4,2 4,1 3,8 3,7
Bergen kommune 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1
Bømlo kommune 4,0 4,2 4,1 4,0 4,0
Eidfjord kommune 3,8
Etne kommune 3,3 4,2 3,9 4,1 3,9
Fedje kommune 4,1 4,1 4,2
Fitjar kommune 4,1 4,1 3,9 4,1 3,4
Fjell kommune 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
Fusa kommune 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0
Granvin kommune 4,2 4,5 4,2
Jondal kommune 4,6 3,9 3,8 4,0 3,8
Kvam kommune 4,0 4,2 4,2 3,9 4,2
Kvinnherad kommune 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1
Lindås kommune 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0
Masfjorden kommune 3,9 4,3 3,9 4,3
Meland kommune 4,1 4,0 3,9 4,1 4,2
Modalen kommune
Odda kommune 4,4 4,6 4,1 4,6
Os kommune 3,9 4,2 4,2 4,0 4,1
Osterøy kommune 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1
Radøy kommune 3,8 4,3 3,9 4,1 4,2
Samnanger kommune 3,9 4,0 4,2 4,1 4,0
Stord kommune 4,0 4,2 4,3 4,2
Sund kommune 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1
Sveio kommune 4,1 4,3 4,4 3,8 4,0
Tysnes kommune 4,4 4,2 3,9 3,8 4,1
Ullensvang kommune 3,9 3,7 4,0 3,8 4,1
Ulvik kommune 4,1 3,2 4,0 4,0
Vaksdal kommune 3,8 4,3 4,2 3,9 4,0
Voss kommune 4,3 4,2 4,2 4,1 3,9
Øygarden kommune 4,2 4,2 4,3 4,2 4,3
Mestring
Askøy kommune 3,9 4,0 3,8 3,9 3,9
Austevoll kommune 3,8 3,8 4,0 3,8
Austrheim kommune 3,8 4,1 3,9 3,7 3,7
Bergen kommune 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9
Bømlo kommune 4,0 4,0 4,0 3,7 3,9
Eidfjord kommune 4,2
Etne kommune 3,6 3,9 4,0 3,9 3,9
Fedje kommune 3,9 4,0 3,7
Fitjar kommune 3,7 3,7 4,1 3,8 3,6
Fjell kommune 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Fusa kommune 3,9 4,0 3,9 3,7 3,9
Granvin kommune 4,1 3,9 4,0
Jondal kommune 4,1 4,0 3,7 3,7 3,7
Kvam kommune 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9
Kvinnherad kommune 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0
Lindås kommune 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8
Masfjorden kommune 4,0 4,1 4,1 4,2
Meland kommune 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8
Modalen kommune
Odda kommune 4,2 4,1 3,9 4,1
Os kommune 3,9 4,0 4,1 3,9 4,0
Osterøy kommune 3,9 3,7 3,9 3,7 3,6
Radøy kommune 3,7 3,8 4,1 4,1 4,0
Samnanger kommune 4,0 3,8 4,2 3,9 3,9
Stord kommune 3,9 4,0 4,1 3,9
Sund kommune 4,0 3,8 3,8 4,0 4,1
Sveio kommune 3,8 4,0 4,0 3,7 3,9
Tysnes kommune 4,2 4,0 4,1 4,0 3,8
Ullensvang kommune 3,9 4,0 3,9 3,8 4,2
Ulvik kommune 4,3 3,6 4,1 4,0
Vaksdal kommune 3,8 4,1 4,1 3,9 4,2
Voss kommune 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8
Øygarden kommune 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9
Utdanning og yrkesveiledning
Askøy kommune 3,6 3,5 3,4 3,2 3,7
Austevoll kommune 3,7 3,7 4,1 3,6
Austrheim kommune 3,5 3,8 3,8 3,6 3,8
Bergen kommune 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6
Bømlo kommune 3,7 3,9 3,8 3,7 3,8
Eidfjord kommune 3,9
Etne kommune 3,3 3,8 4,2 3,5 3,7
Fedje kommune 4,1 3,6 3,9
Fitjar kommune 3,7 3,7 3,5 4,0 3,5
Fjell kommune 3,4 3,8 3,6 3,5 3,5
Fusa kommune 4,0 3,5 3,7 3,4 4,2
Granvin kommune 4,5 3,9 4,0
Jondal kommune 3,8 3,7 3,6 3,2 4,5
Kvam kommune 3,6 3,9 3,9 3,6 3,9
Kvinnherad kommune 4,0 3,8 4,0 3,9 3,8
Lindås kommune 3,5 3,3 3,3 3,6 3,9
Masfjorden kommune 4,1 4,3 4,1 4,1
Meland kommune 3,4 3,4 3,5 3,7 3,6
Modalen kommune
Odda kommune 3,9 3,9 3,5 4,5
Os kommune 3,5 3,7 3,7 3,9 3,8
Osterøy kommune 4,1 4,1 3,6 3,7 3,6
Radøy kommune 3,6 3,8 3,6 4,0 4,3
Samnanger kommune 3,7 3,9 4,3 3,7 3,7
Stord kommune 3,7 3,7 3,8 3,6
Sund kommune 4,0 3,9 3,7 3,9 3,6
Sveio kommune 3,7 4,1 4,2 3,6 4,0
Tysnes kommune 3,8 3,8 3,8 3,4 3,4
Ullensvang kommune 3,6 3,8 4,0 3,9 3,9
Ulvik kommune 4,3 3,3 3,3 4,0
Vaksdal kommune 3,6 3,9 3,7 3,7 3,9
Voss kommune 3,9 3,7 3,7 3,8 3,8
Øygarden kommune 3,8 3,9 4,0 4,0 3,9
Støtte fra lærerne
Askøy kommune 3,8 3,8 3,7 3,7 4,0
Austevoll kommune 4,0 3,8 4,2 3,9
Austrheim kommune 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9
Bergen kommune 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9
Bømlo kommune 4,0 4,3 4,1 4,1 4,0
Eidfjord kommune 4,5
Etne kommune 3,1 4,3 4,2 4,0 3,7
Fedje kommune 4,0 4,3 4,2
Fitjar kommune 3,8 4,1 3,9 4,1 3,7
Fjell kommune 3,8 3,9 4,0 3,9 4,0
Fusa kommune 3,9 3,7 4,0 3,9 3,8
Granvin kommune 4,5 4,2 4,2
Jondal kommune 4,6 4,0 3,9 3,9 4,2
Kvam kommune 4,0 4,0 4,1 3,8 4,1
Kvinnherad kommune 4,1 4,0 4,1 4,0 3,9
Lindås kommune 3,9 3,7 3,8 3,9 3,9
Masfjorden kommune 3,9 4,2 4,1 4,5
Meland kommune 3,9 3,8 3,8 3,9 3,8
Modalen kommune
Odda kommune 4,3 4,3 3,9 4,4
Os kommune 3,7 3,9 3,9 3,9 4,0
Osterøy kommune 4,0 3,9 4,1 3,8 3,8
Radøy kommune 3,5 4,0 4,1 3,8 4,1
Samnanger kommune 4,1 3,8 4,1 4,0 4,1
Stord kommune 3,8 3,9 4,0 4,0
Sund kommune 4,1 3,8 3,8 4,0 3,9
Sveio kommune 4,0 4,3 4,2 3,9 4,0
Tysnes kommune 4,3 4,2 4,2 4,1 4,3
Ullensvang kommune 3,7 3,5 3,8 4,0 4,2
Ulvik kommune 4,3 2,9 4,0 4,2
Vaksdal kommune 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2
Voss kommune 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0
Øygarden kommune 4,1 4,1 4,2 4,1 4,3
Motivasjon
Askøy kommune 3,4 3,3 3,3 3,1 3,5
Austevoll kommune 3,6 3,3 3,3 3,3
Austrheim kommune 3,4 3,6 3,5 3,2 3,2
Bergen kommune 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4
Bømlo kommune 3,4 3,6 3,5 3,4 3,3
Eidfjord kommune 3,0
Etne kommune 2,9 3,4 3,4 3,6 3,4
Fedje kommune 3,7 3,8 3,3
Fitjar kommune 3,5 3,5 3,3 3,2 3,1
Fjell kommune 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4
Fusa kommune 3,3 3,2 3,4 3,1 3,2
Granvin kommune 3,7 3,7 3,6
Jondal kommune 4,0 3,3 3,3 3,1 3,4
Kvam kommune 3,4 3,5 3,5 3,2 3,2
Kvinnherad kommune 3,5 3,4 3,5 3,7 3,3
Lindås kommune 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4
Masfjorden kommune 3,4 3,6 3,5 3,7
Meland kommune 3,3 3,2 3,4 3,3 3,4
Modalen kommune
Odda kommune 3,9 3,9 3,6 3,9
Os kommune 3,4 3,4 3,4 3,3 3,5
Osterøy kommune 3,4 3,4 3,4 3,2 3,3
Radøy kommune 3,1 3,4 3,3 3,2 3,4
Samnanger kommune 3,3 3,3 3,7 3,2 3,5
Stord kommune 3,4 3,5 3,6 3,5
Sund kommune 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4
Sveio kommune 3,5 3,6 3,8 3,0 3,4
Tysnes kommune 3,6 3,3 3,5 3,1 3,5
Ullensvang kommune 3,2 3,2 3,3 3,7 3,5
Ulvik kommune 3,5 2,8 3,2 3,8
Vaksdal kommune 3,2 3,6 3,6 3,4 3,4
Voss kommune 3,6 3,5 3,4 3,5 3,3
Øygarden kommune 3,6 3,4 3,8 3,6 3,8
Vurdering for læring
Askøy kommune 3,0 3,0 2,9 3,0 3,3
Austevoll kommune 3,2 3,2 3,5 3,1
Austrheim kommune 3,2 3,3 3,3 3,1 3,2
Bergen kommune 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
Bømlo kommune 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2
Eidfjord kommune 3,4
Etne kommune 2,5 3,3 3,6 3,3 3,1
Fedje kommune 2,9 3,5 3,5
Fitjar kommune 3,4 3,1 3,2 3,4 3,1
Fjell kommune 3,1 3,3 3,4 3,1 3,2
Fusa kommune 2,9 2,8 3,1 3,1 3,1
Granvin kommune 3,6 3,1 3,4
Jondal kommune 4,0 3,2 3,1 3,1 3,8
Kvam kommune 3,1 3,3 3,3 2,9 3,3
Kvinnherad kommune 3,4 3,3 3,4 3,5 3,3
Lindås kommune 3,1 3,0 3,2 3,2 3,2
Masfjorden kommune 3,3 3,4 3,4 3,4
Meland kommune 3,1 3,0 3,1 3,2 3,0
Modalen kommune
Odda kommune 3,6 3,5 3,2 3,8
Os kommune 3,0 3,2 3,3 3,2 3,2
Osterøy kommune 3,6 2,7 3,3 3,2 3,2
Radøy kommune 2,7 3,1 3,1 3,0 3,4
Samnanger kommune 3,0 3,3 3,7 3,4 3,4
Stord kommune 3,0 3,1 3,3 3,1
Sund kommune 3,3 3,2 3,1 3,1 3,2
Sveio kommune 3,2 3,4 3,5 3,1 3,6
Tysnes kommune 3,4 3,4 3,4 3,1 3,2
Ullensvang kommune 3,1 2,8 3,0 3,3 3,5
Ulvik kommune 3,5 2,8 3,6 3,4
Vaksdal kommune 3,1 3,1 3,6 3,3 3,2
Voss kommune 3,3 3,1 3,1 3,2 3,2
Øygarden kommune 3,2 3,4 3,7 3,4 3,7
Støtte hjemmefra
Askøy kommune 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1
Austevoll kommune 4,0 4,0 3,7 3,7
Austrheim kommune 4,2 3,9 3,9 3,8 3,6
Bergen kommune 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0
Bømlo kommune 3,9 4,1 4,0 3,8 4,0
Eidfjord kommune 4,1
Etne kommune 3,4 4,2 4,1 4,0 4,1
Fedje kommune 4,3 4,4 4,1
Fitjar kommune 3,9 3,6 4,0 4,0 3,7
Fjell kommune 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1
Fusa kommune 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0
Granvin kommune 4,3 3,5 3,5
Jondal kommune 4,0 4,0 3,4 3,9 3,9
Kvam kommune 4,1 3,9 4,0 3,8 4,1
Kvinnherad kommune 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1
Lindås kommune 4,0 3,8 3,9 4,0 4,0
Masfjorden kommune 3,8 4,0 4,3 4,1
Meland kommune 3,9 3,8 3,8 4,0 4,0
Modalen kommune
Odda kommune 4,2 4,4 4,0 4,4
Os kommune 3,7 4,0 4,0 3,9 4,2
Osterøy kommune 3,7 3,7 3,9 3,8 3,8
Radøy kommune 3,7 4,0 4,1 4,0 4,2
Samnanger kommune 3,8 4,0 4,2 3,8 3,9
Stord kommune 3,8 3,8 3,9 4,1
Sund kommune 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1
Sveio kommune 4,1 3,9 4,3 3,9 4,0
Tysnes kommune 4,0 3,8 4,1 3,6 3,9
Ullensvang kommune 3,5 3,9 3,8 4,3 3,9
Ulvik kommune 4,7 3,6 4,0 4,2
Vaksdal kommune 3,9 4,0 4,1 3,9 3,9
Voss kommune 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0
Øygarden kommune 3,9 3,9 3,8 4,0 4,0

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mobbing på skolen (prosent)
Askøy kommune 11,1 9,7 3,2
Austevoll kommune 10,4 9,6 16,1
Austrheim kommune
Bergen kommune 8,3 8,8 8,4
Bømlo kommune 10,5 7,0 7,3
Eidfjord kommune 0,0
Etne kommune 14,6 13,0 19,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 15,6 13,0
Fjell kommune 5,4 9,5 5,4
Fusa kommune 10,9
Granvin kommune 0,0
Jondal kommune
Kvam kommune 5,8 14,6
Kvinnherad kommune 6,0 9,5 5,5
Lindås kommune 9,8 10,8 7,3
Masfjorden kommune
Meland kommune 9,3 9,1 9,9
Modalen kommune
Odda kommune 9,0
Os kommune 12,8 10,4 4,9
Osterøy kommune 11,4 12,8
Radøy kommune 13,3 8,3
Samnanger kommune 0,0
Stord kommune 8,2 6,2
Sund kommune 11,7 7,1
Sveio kommune 0,0 10,8
Tysnes kommune 0,0
Ullensvang kommune 13,9
Ulvik kommune 0,0
Vaksdal kommune
Voss kommune 7,9 7,1 5,2
Øygarden kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no