Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Ullensvang kommune
Kommunenr 1231
Alle grunnskoler med adresse i Ullensvang kommune (offentlige og private)

- Vurdering for læring

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?
Askøy kommune 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3
Austevoll kommune 4,6 4,5 4,4 4,1 4,2
Austrheim kommune 4,0 4,0 3,1 4,1 4,1
Bergen kommune 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2
Bømlo kommune 4,3 4,2 4,0 4,2 4,4
Eidfjord kommune 4,4 3,7
Etne kommune 4,1 4,6 4,5 4,4 4,7
Fedje kommune 4,2 4,2 3,8
Fitjar kommune 4,3 4,2 4,4 4,3 4,0
Fjell kommune 4,4 4,5 4,5 4,4 4,3
Fusa kommune 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4
Granvin kommune 4,4
Jondal kommune 4,3 4,3 3,7 3,5
Kvam kommune 4,3 4,6 4,2 4,1 4,4
Kvinnherad kommune 4,2 4,4 4,5 4,2 4,4
Lindås kommune 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2
Masfjorden kommune 4,1 4,3 4,0
Meland kommune 4,2 4,6 4,2 4,3 4,3
Modalen kommune 4,5 4,3 4,0
Odda kommune 4,7 4,4 4,6 4,6
Os kommune 4,3 4,2 4,3 4,4 4,3
Osterøy kommune 4,1 4,4 4,5 4,2 4,2
Radøy kommune 4,3 4,5 4,4 4,3 4,2
Samnanger kommune 4,3 4,8 4,6 4,1 4,4
Stord kommune 4,3 4,3 4,4 4,3 4,0
Sund kommune 4,3 4,4 4,4 4,5 4,2
Sveio kommune 4,3 4,2 4,4 4,5 4,1
Tysnes kommune 4,6 4,5 4,5 3,5 4,4
Ullensvang kommune 4,4 4,4 4,3 4,3 4,1
Ulvik kommune 3,9 4,6 4,5
Vaksdal kommune 4,5 4,2 4,3 4,4 4,2
Voss kommune 4,3 4,5 4,1 4,3 4,3
Øygarden kommune 4,5 4,3 4,7 4,5 4,3
Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes?
Askøy kommune 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2
Austevoll kommune 4,5 4,3 4,1 3,4 4,1
Austrheim kommune 4,1 3,8 3,6 4,0 3,9
Bergen kommune 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1
Bømlo kommune 4,2 4,1 4,1 4,0 4,3
Eidfjord kommune 4,6 3,8
Etne kommune 4,3 4,3 4,5 4,3 4,5
Fedje kommune 4,1 4,0 3,8
Fitjar kommune 4,1 3,8 4,1 4,0 4,1
Fjell kommune 4,3 4,4 4,4 4,1 4,3
Fusa kommune 4,2 4,1 4,3 4,0 4,5
Granvin kommune 4,4
Jondal kommune 4,0 4,1 3,6 3,3
Kvam kommune 4,3 4,4 4,0 4,2 4,2
Kvinnherad kommune 4,0 4,3 4,4 4,2 4,2
Lindås kommune 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2
Masfjorden kommune 4,3 4,4 4,2
Meland kommune 4,1 4,3 4,2 4,2 4,2
Modalen kommune 4,5 4,2 4,2
Odda kommune 4,7 4,4 4,5 4,7
Os kommune 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2
Osterøy kommune 4,0 4,4 4,4 4,1 4,1
Radøy kommune 4,2 4,4 4,3 4,3 4,2
Samnanger kommune 4,5 4,3 4,6 4,1 4,3
Stord kommune 4,1 4,2 4,2 4,3 3,8
Sund kommune 4,4 4,4 4,4 4,1 4,2
Sveio kommune 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1
Tysnes kommune 4,4 4,3 4,6 3,6 4,3
Ullensvang kommune 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1
Ulvik kommune 4,2 4,4 4,3
Vaksdal kommune 4,3 4,4 4,2 4,3 3,9
Voss kommune 4,1 4,3 4,1 4,3 4,2
Øygarden kommune 4,3 4,1 4,5 4,2 4,2
Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?
Askøy kommune 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2
Austevoll kommune 4,5 4,4 4,2 3,7 3,9
Austrheim kommune 4,1 3,7 3,7 4,2 3,9
Bergen kommune 4,1 4,2 4,1 4,0 4,0
Bømlo kommune 4,2 4,2 3,8 4,1 4,3
Eidfjord kommune 4,4 3,5
Etne kommune 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4
Fedje kommune 4,0 4,1 3,8
Fitjar kommune 4,0 4,0 4,2 4,1 4,1
Fjell kommune 4,2 4,2 4,3 4,1 4,2
Fusa kommune 4,4 4,4 4,3 4,4 4,2
Granvin kommune 4,6
Jondal kommune 4,3 4,4 4,0 3,2
Kvam kommune 4,3 4,3 4,0 4,1 4,1
Kvinnherad kommune 3,9 4,3 4,4 4,1 4,3
Lindås kommune 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1
Masfjorden kommune 4,2 4,3 4,2
Meland kommune 4,0 4,3 3,9 4,2 4,2
Modalen kommune 3,6 4,0 4,2
Odda kommune 4,6 4,4 4,7 4,7
Os kommune 4,1 4,0 4,2 4,0 4,2
Osterøy kommune 4,0 4,4 4,4 3,9 4,1
Radøy kommune 4,1 4,4 4,5 4,1 4,2
Samnanger kommune 4,5 4,2 4,8 4,1 4,1
Stord kommune 4,1 4,2 4,1 4,3 3,8
Sund kommune 4,2 4,4 4,3 4,0 3,9
Sveio kommune 4,1 4,1 4,3 4,1 4,0
Tysnes kommune 4,5 4,5 4,6 3,9 4,4
Ullensvang kommune 4,1 4,4 4,1 3,9 4,2
Ulvik kommune 4,5 4,2 4,3
Vaksdal kommune 4,6 4,0 4,3 4,3 3,9
Voss kommune 4,1 4,3 3,9 4,1 4,2
Øygarden kommune 4,4 3,9 4,4 4,1 4,2
Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?
Askøy kommune 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9
Austevoll kommune 4,2 4,1 3,9 3,1 3,6
Austrheim kommune 3,8 3,4 3,4 3,6 3,6
Bergen kommune 3,9 3,9 4,0 3,8 3,7
Bømlo kommune 3,9 3,9 3,7 3,8 4,0
Eidfjord kommune 4,1 2,5
Etne kommune 3,8 4,3 4,0 4,1 4,1
Fedje kommune 3,7 3,9 3,9
Fitjar kommune 4,0 4,2 4,1 4,0 3,8
Fjell kommune 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9
Fusa kommune 4,3 4,4 4,2 4,5 4,3
Granvin kommune 4,4
Jondal kommune 4,2 4,1 3,2 2,8
Kvam kommune 3,9 4,0 3,9 4,0 3,8
Kvinnherad kommune 3,7 3,9 4,2 3,9 3,8
Lindås kommune 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0
Masfjorden kommune 3,9 4,3 4,0
Meland kommune 3,6 3,9 3,8 3,9 3,8
Modalen kommune 3,8 4,4 3,9
Odda kommune 4,4 4,1 4,3 4,3
Os kommune 4,0 3,7 4,1 3,9 4,0
Osterøy kommune 3,7 4,0 4,0 3,6 4,0
Radøy kommune 3,9 4,4 4,4 3,9 4,0
Samnanger kommune 3,8 4,2 4,5 4,2 4,0
Stord kommune 3,8 3,9 4,0 4,0 3,5
Sund kommune 3,9 4,1 4,2 3,6 3,7
Sveio kommune 3,8 4,0 3,8 3,4 3,8
Tysnes kommune 4,2 4,3 4,4 3,9 4,2
Ullensvang kommune 3,8 4,3 4,0 3,9 4,0
Ulvik kommune 4,1 4,3 3,5
Vaksdal kommune 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9
Voss kommune 3,9 4,0 3,7 4,0 4,0
Øygarden kommune 4,1 4,1 4,4 4,0 4,0
Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?
Askøy kommune 3,8 3,8 3,7 3,5 3,9
Austevoll kommune 4,3 3,8 3,9 3,1 3,8
Austrheim kommune 3,7 3,6 3,4 3,4 3,5
Bergen kommune 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6
Bømlo kommune 3,9 3,8 3,7 3,7 4,2
Eidfjord kommune 4,2 3,1
Etne kommune 3,7 3,6 4,1 4,1 4,2
Fedje kommune 3,7 3,5 3,7
Fitjar kommune 3,7 3,8 3,8 3,9 3,6
Fjell kommune 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9
Fusa kommune 4,1 3,8 3,9 4,1 3,8
Granvin kommune 3,5
Jondal kommune 4,2 3,6 2,9 2,8
Kvam kommune 4,0 4,1 3,9 4,0 4,1
Kvinnherad kommune 3,6 3,9 3,9 3,8 3,8
Lindås kommune 3,8 3,6 3,9 3,6 3,8
Masfjorden kommune 3,6 4,0 4,1
Meland kommune 3,7 3,5 3,9 3,6 3,4
Modalen kommune 3,1 3,1 3,4
Odda kommune 4,3 3,9 3,3 3,9
Os kommune 3,6 3,8 3,8 3,9 3,8
Osterøy kommune 3,9 3,6 3,9 3,3 3,6
Radøy kommune 3,6 4,1 4,1 3,7 3,7
Samnanger kommune 3,7 4,0 3,8 3,8 3,7
Stord kommune 3,7 3,8 4,1 4,0 3,8
Sund kommune 3,9 4,0 3,7 3,3 3,5
Sveio kommune 3,6 4,0 3,7 3,4 3,5
Tysnes kommune 3,7 4,5 4,3 3,1 3,9
Ullensvang kommune 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8
Ulvik kommune 4,5 3,3 3,3
Vaksdal kommune 4,3 3,8 3,7 4,0 3,9
Voss kommune 3,7 3,9 3,7 3,7 3,9
Øygarden kommune 4,1 3,7 4,2 3,7 4,2
Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes?
Askøy kommune 3,4 3,7 3,6 3,5 3,5
Austevoll kommune 3,8 3,3 3,4 2,9 3,2
Austrheim kommune 3,3 3,1 3,2 3,6 2,9
Bergen kommune 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4
Bømlo kommune 3,2 3,3 3,0 3,1 3,3
Eidfjord kommune 3,8 2,7
Etne kommune 3,5 3,7 3,3 3,8 3,5
Fedje kommune 3,2 3,1 3,8
Fitjar kommune 3,2 2,7 3,4 3,2 2,5
Fjell kommune 3,5 3,4 3,5 3,3 3,4
Fusa kommune 3,6 3,7 3,4 3,8 4,1
Granvin kommune 3,4
Jondal kommune 3,6 2,7 2,5 3,0
Kvam kommune 3,8 3,5 3,3 3,3 3,2
Kvinnherad kommune 3,4 3,7 3,6 3,1 3,4
Lindås kommune 3,4 3,6 3,4 3,3 3,5
Masfjorden kommune 3,3 3,7 3,3
Meland kommune 3,3 3,5 3,1 3,2 3,1
Modalen kommune 3,7 3,7 3,7
Odda kommune 4,0 3,8 3,9 4,2
Os kommune 3,4 3,3 3,5 3,2 3,5
Osterøy kommune 3,3 3,5 3,4 3,1 3,4
Radøy kommune 3,5 3,9 3,7 3,6 3,5
Samnanger kommune 3,6 3,8 4,0 3,6 3,1
Stord kommune 3,3 3,6 3,3 3,4 3,1
Sund kommune 3,4 3,8 3,4 3,1 3,6
Sveio kommune 3,4 3,3 3,2 3,3 3,0
Tysnes kommune 3,2 3,2 3,7 2,9 4,0
Ullensvang kommune 3,6 3,8 3,8 3,4 3,5
Ulvik kommune 2,8 3,3 3,9
Vaksdal kommune 3,8 3,2 3,7 3,1 3,4
Voss kommune 3,5 3,6 3,4 3,4 3,5
Øygarden kommune 3,0 3,2 4,1 3,2 3,2
Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?
Askøy kommune 3,4 3,6 3,5 3,4 3,3
Austevoll kommune 3,8 3,2 3,4 2,9 2,7
Austrheim kommune 3,2 2,7 3,0 3,2 3,0
Bergen kommune 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3
Bømlo kommune 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2
Eidfjord kommune 3,4 2,5
Etne kommune 3,5 3,6 3,1 3,7 3,5
Fedje kommune 2,9 3,2 3,0
Fitjar kommune 3,3 2,8 3,3 3,2 2,5
Fjell kommune 3,4 3,5 3,5 3,1 3,3
Fusa kommune 3,7 3,6 3,6 3,5 3,7
Granvin kommune 3,2
Jondal kommune 2,9 2,6 2,2 2,4
Kvam kommune 3,5 3,7 3,2 3,2 3,1
Kvinnherad kommune 3,4 3,5 3,6 3,0 3,2
Lindås kommune 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2
Masfjorden kommune 3,3 3,1 3,1
Meland kommune 3,1 3,6 2,8 2,9 3,0
Modalen kommune 3,4 3,7 3,2
Odda kommune 3,8 3,7 3,9 4,0
Os kommune 3,3 3,3 3,4 3,1 3,3
Osterøy kommune 3,0 3,5 3,1 2,8 3,4
Radøy kommune 3,7 4,0 3,6 3,7 3,3
Samnanger kommune 3,4 4,0 3,9 3,2 2,9
Stord kommune 3,1 3,4 3,3 3,2 2,9
Sund kommune 3,6 3,7 3,3 3,3 3,5
Sveio kommune 3,4 3,2 3,0 3,3 2,7
Tysnes kommune 3,4 3,3 4,0 2,5 4,0
Ullensvang kommune 3,6 3,6 3,3 3,0 3,5
Ulvik kommune 2,7 2,7 3,2
Vaksdal kommune 3,4 3,2 3,7 2,7 3,3
Voss kommune 3,4 3,4 3,3 3,3 3,6
Øygarden kommune 2,9 3,2 3,8 3,2 3,3
Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget
Askøy kommune 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8
Austevoll kommune 4,3 4,0 3,9 3,1 3,7
Austrheim kommune 3,7 3,4 3,4 3,8 3,3
Bergen kommune 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7
Bømlo kommune 3,8 3,7 3,5 3,6 3,8
Eidfjord kommune 4,1 3,0
Etne kommune 3,9 4,1 4,1 4,1 4,4
Fedje kommune 3,4 3,6 2,9
Fitjar kommune 3,6 3,7 4,0 3,6 3,5
Fjell kommune 3,9 3,9 4,0 3,7 3,7
Fusa kommune 4,0 3,9 4,1 4,0 4,2
Granvin kommune 4,4
Jondal kommune 3,7 4,1 3,2 2,8
Kvam kommune 3,9 4,0 3,7 3,8 3,6
Kvinnherad kommune 3,7 4,0 4,1 3,7 3,7
Lindås kommune 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8
Masfjorden kommune 3,9 4,3 3,9
Meland kommune 3,6 3,9 3,5 3,6 3,6
Modalen kommune 3,7 3,5 3,2
Odda kommune 4,2 4,0 4,2 4,4
Os kommune 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9
Osterøy kommune 3,5 4,0 4,0 3,4 3,9
Radøy kommune 3,8 4,2 4,1 4,1 4,1
Samnanger kommune 3,9 4,0 4,1 3,7 3,9
Stord kommune 3,8 3,9 3,8 3,8 3,5
Sund kommune 3,9 4,0 4,0 3,7 3,8
Sveio kommune 3,7 3,8 3,8 3,7 3,4
Tysnes kommune 4,2 3,9 4,7 3,2 4,2
Ullensvang kommune 3,7 4,0 3,8 3,6 3,9
Ulvik kommune 3,6 3,8 3,5
Vaksdal kommune 3,9 3,9 3,8 3,4 3,8
Voss kommune 3,8 4,0 3,8 3,8 3,8
Øygarden kommune 3,7 3,9 4,4 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no