Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Tinn kommune
Kommunenr 3818
Alle grunnskoler med adresse i Tinn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Atrå barne- og ungdomsskole 4,0 4,2 3,7
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Elevdemokrati og medvirkning
Atrå barne- og ungdomsskole 3,6 4,1 3,9
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 3,9 3,3 3,7 3,4 3,3
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Faglig utfordring
Atrå barne- og ungdomsskole 3,9 4,2 3,9
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 4,1 4,1 4,2 4,3 3,9
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Felles regler
Atrå barne- og ungdomsskole 4,2 4,3 4,6
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 4,4 3,9 4,2 4,1 4,2
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Trivsel
Atrå barne- og ungdomsskole 4,1 4,3 4,4
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 4,1 4,0 4,2 4,1 4,0
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Mestring
Atrå barne- og ungdomsskole 3,7 4,1 3,7
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 4,1 3,8 3,8 3,7 3,7
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Støtte fra lærerne
Atrå barne- og ungdomsskole 4,2 4,6 4,3
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 4,4 3,8 4,3 3,9 4,1
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Motivasjon
Atrå barne- og ungdomsskole 3,6 4,2 3,7
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 3,9 3,6 3,7 3,5 3,3
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Vurdering for læring
Atrå barne- og ungdomsskole 3,8 4,3 3,9
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 4,0 3,7 3,9 3,5 3,4
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Støtte hjemmefra
Atrå barne- og ungdomsskole 4,1 4,5 4,1
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 4,5 4,1 4,2 4,1 4,2
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Atrå barne- og ungdomsskole 0,0
Hovin skole
Miland skole
Rjukan barneskole 18,4
Rjukan ungdomsskole
Tinn Montessoriskole Sa (privat)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no