Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune
Kommunenr 4651
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Læringskultur
Loen skule 4,5
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 4,0 4,1 3,8
Vikane skule 4,0
Elevdemokrati og medvirkning
Loen skule 4,7
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 3,6 3,7 3,5
Vikane skule 3,7
Faglig utfordring
Loen skule 4,1
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 4,2 4,5 3,9
Vikane skule 3,9
Felles regler
Loen skule 4,8
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 4,5 4,7 4,3
Vikane skule 4,6
Trivsel
Loen skule 4,7
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 4,3 4,4 4,2
Vikane skule 4,0
Mestring
Loen skule 4,4
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 4,0 4,1 4,0
Vikane skule 4,1
Støtte fra lærerne
Loen skule 4,8
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 4,6 4,7 4,4
Vikane skule 4,6
Motivasjon
Loen skule 4,3
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 3,8 3,8 3,9
Vikane skule 3,6
Vurdering for læring
Loen skule 4,4
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 4,0 4,1 3,9
Vikane skule 3,9
Støtte hjemmefra
Loen skule 4,8
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule 4,5 4,5 4,6
Vikane skule 4,0

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Mobbing på skolen (prosent)
Loen skule 0,0
Nordsida skule
Olden skule
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule
Tonning skule
Vikane skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no